Ratings

115_Kanagwa_open (Japan)
2019-11-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5569, OHMORI, keita, JPN, 6.0, 249
 14258, KOJIMA, shigemi, JPN, 5.0, 296
 14775, KOMORI, kento, JPN, 5.0, 260
 15302, AKINAGA, yuuji, JPN, 5.0, 250
  6843, ITAGAKI, kenichi, JPN, 5.0, 237
  5655, SATANI, tetsu, JPN, 5.0, 236
 12712, URANO, kento, JPN, 5.0, 215
 15141, UENO, tomohisa, JPN, 4.5, 273
 15152, IKAKAWA, taiki, JPN, 4.0, 261
  5514, WATAHIKI, kenta, JPN, 4.0, 238
 14641, ISHII, kanari, JPN, 4.0, 237
  651, KITAJIMA, hideki, JPN, 4.0, 233
  7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 4.0, 227
 15296, TAKO, daisuke, JPN, 4.0, 225
 15241, HAIGOU, sayasu, JPN, 4.0, 220
 14237, HORIUCHI, soutarou, JPN, 4.0, 216
 14849, KASHIMA, reisuke, JPN, 4.0, 210
  299, MURAKAMI, takeshi, JPN, 4.0, 210
 14988, FUJITA, itsuki, JPN, 4.0, 197
 13007, ISOBE, masaki, JPN, 4.0, 192
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, JPN, 4.0, 184
 15314, AKAZU, tatsuya, JPN, 3.5, 227
  5633, HISHIYAMA, yuichi, JPN, 3.5, 209
 12930, OSATO, suguru, JPN, 3.0, 213
 10557, ITO, yuji, JPN, 3.0, 213
 15039, TERAMOTO, oto, JPN, 3.0, 208
 13191, IZURA, daisei, JPN, 3.0, 199
 14955, KAWAMURA, kiu, JPN, 3.0, 193
 15076, MATSUYA, atsu, JPN, 3.0, 193
 14619, ADACHI, shungai, JPN, 3.0, 190
 15290, SENO, ryouhei, JPN, 3.0, 189
 10948, DOBASHI, yusuke, JPN, 3.0, 188
 14751, TSUTSUMI, ari, JPN, 3.0, 185
 12721, KASAI, yukiko, JPN, 3.0, 184
 14679, SATANI, syou, JPN, 3.0, 182
 11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 3.0, 171
 15151, NIKUCHI, sana, JPN, 3.0, 166
 14631, HASHIMOTO, meiko, JPN, 3.0, 152
 14746, HARA, hiroto, JPN, 3.0, 137
 11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 2.5, 216
 15036, MURO, yuuga, JPN, 2.5, 206
 14989, FUJITA, haruki, JPN, 2.5, 202
  5527, GOTO, masahiro, JPN, 2.0, 191
 14260, KOBAYASHI, ayumi, JPN, 2.0, 188
 15347, SAITO, kazuki, JPN, 2.0, 180
 15257, MATSUYA, itaru, JPN, 2.0, 179
 13827, TANAKA, junji, JPN, 2.0, 175
 15339, AOYAMA, kenta, JPN, 2.0, 171
 15345, KUROKAWA, sei, JPN, 2.0, 168
 15323, KANASUGI, shakuma, JPN, 2.0, 167
 14977, KAMIYAMA, hiromu, JPN, 2.0, 167
 12860, YAMADA, kazuko, JPN, 2.0, 161
 15216, YAMAZAKI, mana, JPN, 2.0, 157
 15278, IKEDA, gashun, JPN, 2.0, 148
 11317, TAKAHASHI, hisashi, JPN, 2.0, 146
 14623, AZUMI, tenshi, JPN, 2.0, 136
 13497, IZURA, mitsuya, JPN, 2.0, 127
 13874, KOJIMA, akiyasu, JPN, 2.0, 93
 15338, NAMBA, riku, JPN, 1.0, 146
 14866, TAKANO, satoshi, JPN, 1.0, 146
 15159, SATAKE, koumei, JPN, 1.0, 107
 15239, ODA, akari, JPN, 1.0, 100
 15138, MITSUMORI, makoto, JPN, 1.0, 95
 15299, ISHII, ruri, JPN, 0.0, 98
 13826, TANAKA, chikako, JPN, 0.0, 93
 15404, OTAKA, tomoki, JPN, 0.0, 60

 

Here are all results.

2019-11-03: 115_Kanagwa_open(Japan)
OHMORI Keita33-31IWAKURA Hiroaki
SATANI Tetsu36-28TANAKA Chikako
URANO Kento39-25ADACHI Shungai
KITAJIMA Hideki60-04HASHIMOTO Meiko
ISOBE Masaki34-30HISHIYAMA Yuichi
NAKAMORI Hiroki41-23OSATO Suguru
HORIUCHI Soutarou39-25KOBAYASHI Ayumi
MURAKAMI Takeshi39-25WATAHIKI Kenta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko45-19ITAGAKI Kenichi
IZURA Daisei47-17YAMADA Kazuko
MATSUYA Atsu52-12ITO Yuji
KAWAMURA Kiu37-27TAYAMA Tsubasa
DOBASHI Yusuke39-25KAMIYAMA Hiromu
GOTO Masahiro58-06OTAKA Tomoki
KOJIMA Akiyasu39-25MATSUYA Itaru
TAKAHASHI Hisashi39-25TANAKA Junji
ODA Akari43-21AZUMI Tenshi
KOMORI Kento47-17ISHII Ruri
AKINAGA Yuto52-12AOYAMA Kenta
KOJIMA Shigemi44-20SATANI Syou
UENO Tomohisa64-00HARA Hiroto
ISHII Kanari48-16SENO Ryouhei
TAKO Daisuke41-23FUJITA Haruki
OLSOKAWA Taiki54-10MITSUMORI Makoto
HAIGOU Sayasu49-15KANASUGI Shakuma
KASHIMA Reisuke44-20FUJITA Itsuki
AKAZU Tatsuya61-03SATAKE Koumei
KASAI Yukiko38-26TSUTSUMI Ari
NIKUCHI Sana47-17NAMBA Riku
MURO Yuuga49-15TERAMOTO Oto
KUROKAWA Sei44-20IZURA Mitsuya
YAMAZAKI Mana36-28SAITO Kazuki
OHMORI Keita46-18TAKANO Satoshi
ITAGAKI Kenichi33-31YAMADA Kazuko
SATANI Tetsu46-18OLSOKAWA Taiki
WATAHIKI Kenta42-22MATSUYA Itaru
KITAJIMA Hideki43-21GOTO Masahiro
HORIUCHI Soutarou36-28URANO Kento
MURAKAMI Takeshi35-29NAKAMORI Hiroki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18ODA Akari
ITO Yuji63-01OTAKA Tomoki
MATSUYA Atsu39-25IZURA Daisei
ADACHI Shungai37-27TANAKA Junji
DOBASHI Yusuke35-29KOJIMA Shigemi
TAYAMA Tsubasa36-28TANAKA Chikako
IWAKURA Hiroaki32-32HISHIYAMA Yuichi
KOBAYASHI Ayumi42-22KAMIYAMA Hiromu
TAKAHASHI Hisashi38-26KAWAMURA Kiu
AZUMI Tenshi38-26OSATO Suguru
KOMORI Kento36-28ISHII Kanari
KOJIMA Shigemi38-26KUROKAWA Sei
TAKO Daisuke46-18KASAI Yukiko
OLSOKAWA Taiki34-30AKINAGA Yuto
KASHIMA Reisuke55-09NIKUCHI Sana
FUJITA Itsuki42-22SATANI Syou
AKAZU Tatsuya32-32UENO Tomohisa
TERAMOTO Oto50-14SENO Ryouhei
TSUTSUMI Ari47-17SAITO Kazuki
IKEDA Gashun46-18YAMAZAKI Mana
MURO Yuuga46-18HAIGOU Sayasu
FUJITA Haruki47-17IZURA Mitsuya
KANASUGI Shakuma37-27AOYAMA Kenta
MITSUMORI Makoto46-18SATAKE Koumei
NAMBA Riku44-20ISHII Ruri
OHMORI Keita41-23TAKAHASHI Hisashi
ITAGAKI Kenichi55-09AZUMI Tenshi
URANO Kento34-30WATAHIKI Kenta
KITAJIMA Hideki34-30MATSUYA Atsu
ISOBE Masaki54-10ODA Akari
NAKAMORI Hiroki51-13KOJIMA Shigemi
HORIUCHI Soutarou39-25MURAKAMI Takeshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31SATANI Tetsu
HISHIYAMA Yuichi51-13TANAKA Junji
ITO Yuji39-25IZURA Daisei
OSATO Suguru53-11YAMADA Kazuko
KAWAMURA Kiu39-25KOBAYASHI Ayumi
ADACHI Shungai46-18TAYAMA Tsubasa
DOBASHI Yusuke47-17GOTO Masahiro
IWAKURA Hiroaki60-04TANAKA Chikako
MATSUYA Itaru46-18KAMIYAMA Hiromu
TAKANO Satoshi58-06HASHIMOTO Meiko
AKINAGA Yuto45-19AKAZU Tatsuya
KOJIMA Shigemi38-26KOMORI Kento
UENO Tomohisa49-15IKEDA Gashun
ISHII Kanari46-18NAMBA Riku
OLSOKAWA Taiki35-29TAKO Daisuke
HAIGOU Sayasu41-23TERAMOTO Oto
KASHIMA Reisuke33-31MURO Yuuga
FUJITA Itsuki38-26KASAI Yukiko
HARA Hiroto34-30FUJITA Haruki
SENO Ryouhei46-18ISHII Ruri
TSUTSUMI Ari43-21KUROKAWA Sei
SATANI Syou34-30SAITO Kazuki
NIKUCHI Sana52-12MITSUMORI Makoto
AOYAMA Kenta47-17IZURA Mitsuya
KANASUGI Shakuma47-17YAMAZAKI Mana
OHMORI Keita46-18DOBASHI Yusuke
ITAGAKI Kenichi48-16TAKANO Satoshi
SATANI Tetsu39-25ADACHI Shungai
URANO Kento43-21TAKAHASHI Hisashi
WATAHIKI Kenta52-12IZURA Daisei
KITAJIMA Hideki43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISOBE Masaki43-21KAWAMURA Kiu
NAKAMORI Hiroki33-31ITO Yuji
MURAKAMI Takeshi44-20IWAKURA Hiroaki
HASHIMOTO Meiko63-01AZUMI Tenshi
HISHIYAMA Yuichi41-23OSATO Suguru
MATSUYA Atsu34-30HORIUCHI Soutarou
TAYAMA Tsubasa49-15ODA Akari
GOTO Masahiro41-23MATSUYA Itaru
KOBAYASHI Ayumi38-26KOJIMA Shigemi
TANAKA Junji49-15OTAKA Tomoki
KAMIYAMA Hiromu45-19TANAKA Chikako
KOMORI Kento58-06TSUTSUMI Ari
AKINAGA Yuto35-29MURO Yuuga
KOJIMA Shigemi33-31UENO Tomohisa
ISHII Kanari48-16TAKO Daisuke
HAIGOU Sayasu49-15NIKUCHI Sana
KASHIMA Reisuke36-28OLSOKAWA Taiki
FUJITA Itsuki54-10KANASUGI Shakuma
HARA Hiroto50-14IKEDA Gashun
AKAZU Tatsuya45-19FUJITA Haruki
SENO Ryouhei54-10YAMAZAKI Mana
KASAI Yukiko37-27SATANI Syou
SAITO Kazuki45-19MITSUMORI Makoto
AOYAMA Kenta50-14TERAMOTO Oto
KUROKAWA Sei40-24NAMBA Riku
SATAKE Koumei35-29ISHII Ruri
OHMORI Keita39-25KITAJIMA Hideki
ITAGAKI Kenichi46-18MATSUYA Atsu
SATANI Tetsu49-15NAKAMORI Hiroki
URANO Kento37-27MURAKAMI Takeshi
WATAHIKI Kenta45-19HISHIYAMA Yuichi
ISOBE Masaki61-03TATSUMI-IIJIMA Yukiko
HORIUCHI Soutarou43-21DOBASHI Yusuke
HASHIMOTO Meiko37-27KAWAMURA Kiu
ITO Yuji38-26GOTO Masahiro
OSATO Suguru51-13MATSUYA Itaru
IZURA Daisei51-13KOJIMA Shigemi
YAMADA Kazuko50-14ODA Akari
ADACHI Shungai33-31KOBAYASHI Ayumi
TAYAMA Tsubasa35-29TAKANO Satoshi
IWAKURA Hiroaki51-13TAKAHASHI Hisashi
KAMIYAMA Hiromu36-28TANAKA Junji
AZUMI Tenshi36-28OTAKA Tomoki
KOMORI Kento47-17HAIGOU Sayasu
AKINAGA Yuto52-12ISHII Kanari
KOJIMA Shigemi34-30KASHIMA Reisuke
UENO Tomohisa45-19MURO Yuuga
TAKO Daisuke52-12AOYAMA Kenta
OLSOKAWA Taiki54-10FUJITA Itsuki
AKAZU Tatsuya47-17HARA Hiroto
TERAMOTO Oto56-08MITSUMORI Makoto
SENO Ryouhei41-23KUROKAWA Sei
TSUTSUMI Ari54-10NIKUCHI Sana
KASAI Yukiko37-27KANASUGI Shakuma
SATANI Syou38-26NAMBA Riku
IKEDA Gashun42-22SATAKE Koumei
IZURA Mitsuya38-26YAMAZAKI Mana
FUJITA Haruki51-13SAITO Kazuki
OHMORI Keita44-20OLSOKAWA Taiki
ITAGAKI Kenichi36-28KITAJIMA Hideki
SATANI Tetsu35-29HORIUCHI Soutarou
URANO Kento34-30ITO Yuji
WATAHIKI Kenta44-20MATSUYA Atsu
NAKAMORI Hiroki58-06TAYAMA Tsubasa
MURAKAMI Takeshi40-24ADACHI Shungai
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28DOBASHI Yusuke
HASHIMOTO Meiko42-22IWAKURA Hiroaki
HISHIYAMA Yuichi36-28GOTO Masahiro
OSATO Suguru37-27KOBAYASHI Ayumi
IZURA Daisei39-25TAKANO Satoshi
KAWAMURA Kiu43-21KAMIYAMA Hiromu
YAMADA Kazuko52-12TAKAHASHI Hisashi
MATSUYA Itaru50-14TANAKA Chikako
TANAKA Junji33-31AZUMI Tenshi
KOJIMA Akiyasu54-10OTAKA Tomoki
KOMORI Kento46-18OLSOKAWA Taiki
AKINAGA Yuto36-28KOJIMA Shigemi
UENO Tomohisa52-12KASHIMA Reisuke
ISHII Kanari55-09TSUTSUMI Ari
TAKO Daisuke41-23AKAZU Tatsuya
HAIGOU Sayasu46-18SENO Ryouhei
FUJITA Itsuki33-31IKEDA Gashun
HARA Hiroto36-28KASAI Yukiko
TERAMOTO Oto50-14KUROKAWA Sei
SATANI Syou41-23AOYAMA Kenta
NIKUCHI Sana33-31KANASUGI Shakuma
IZURA Mitsuya35-29SATAKE Koumei
MURO Yuuga32-32FUJITA Haruki
SAITO Kazuki47-17NAMBA Riku
YAMAZAKI Mana50-14ISHII Ruri