Ratings

7_large_Endo_open (Japan)
2005-10-30

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  4014, TOMINAGA, kenta, J, 5.0, 228
  6953, TSUNODA, keita, J, 5.0, 226
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 5.0, 205
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.5, 237
 11025, IIDA, hiroshi, J, 4.5, 208
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 4.0, 218
  6840, TANAKA, siyuntaro, J, 4.0, 206
  6824, KURODA, takuji, J, 4.0, 202
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 200
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 188
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.5, 237
 10985, HARIKAWA, yuki, J, 3.5, 219
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.5, 200
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 218
  6986, IZUMI, takashi, J, 3.0, 215
 11422, YOSHIYUKI, shingo, J, 3.0, 203
 11237, OKI, chikara, J, 3.0, 198
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 196
 10995, HAYASHI, yusuke, J, 3.0, 193
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 186
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.5, 171
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 191
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 190
 10920, SAITO, aya, J, 2.0, 187
  6823, SHUICHI, tsuda, J, 2.0, 179
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 177
  7039, KINOSHITA, hiroko, J, 2.0, 151
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 150
 11640, IMAI, taka, J, 1.0, 155
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 1.0, 107
  600, TAKEDA, kyoko, J, 1.0, 69
  5521, HAMADA, kikue, J, 0.0, 105
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 0.0, 65

 

Here are all results.

2005-10-30: 7_large_Endo_open(Japan)
TOMINAGA Kenta36-28HIRAKAWA Yuki
TSUNODA Keita39-25HOSHI Ryuichi
KURACHI Takayuki42-22SHIMIZU Kouichi
IIDA Hiroshi34-30NAGASHIMA Kazuhito
OSHIMIZU Takanori49-15KINOSHITA Hiroko
TANAKA Shuntaro50-14TAKASHIMA Ryoji
SAWAKI Yusuke38-26IMAI Taka
IIJIMA Takamune37-27TAKEDA Kyoko
SATAKE Yosuke53-11HAMADA Kikue
IZUMI Takashi41-23SAITO Aya
YOSHIYUKI Shingo33-31HAYASHI Yusuke
OKI Chikara46-18OHUCHI Yasuhiro
SUKO Masayuki49-15KURODA Takuji
WATANABE Keiichi32-32OKUDA Tsuyoshi
KOSHINO Kazuhiko36-28SHUICHI Tsuda
MITSUYA Nobuaki32-32FUNATSU Asuka
SATO Tetsuya45-19NOGAMI Yoshiyuki
TOMINAGA Kenta45-19OKUDA Tsuyoshi
TAKASHIMA Ryoji44-20NOGAMI Yoshiyuki
KURACHI Takayuki48-16SATO Tetsuya
IIDA Hiroshi42-22OKI Chikara
OSHIMIZU Takanori38-26SUKO Masayuki
TANAKA Shuntaro33-31SATAKE Yosuke
KURODA Takuji43-21HIRAKAWA Yuki
SAWAKI Yusuke38-26KOSHINO Kazuhiko
IIJIMA Takamune43-21TSUNODA Keita
NAGASHIMA Kazuhito44-20HAYASHI Yusuke
FUNATSU Asuka41-23WATANABE Keiichi
YOSHIYUKI Shingo33-31IZUMI Takashi
SHIMIZU Kouichi43-21HOSHI Ryuichi
OHUCHI Yasuhiro42-22HAMADA Kikue
SAITO Aya44-20SHUICHI Tsuda
KINOSHITA Hiroko34-30IMAI Taka
TAKEDA Kyoko42-22MITSUYA Nobuaki
TOMINAGA Kenta48-16IIJIMA Takamune
TSUNODA Keita36-28SAITO Aya
TAKASHIMA Ryoji38-26KOSHINO Kazuhiko
KURACHI Takayuki46-18OSHIMIZU Takanori
IIDA Hiroshi40-24YOSHIYUKI Shingo
TANAKA Shuntaro36-28SAWAKI Yusuke
NAGASHIMA Kazuhito52-12SUKO Masayuki
HIRAKAWA Yuki45-19HOSHI Ryuichi
FUNATSU Asuka39-25IZUMI Takashi
SATAKE Yosuke45-19WATANABE Keiichi
HAYASHI Yusuke34-30IMAI Taka
OHUCHI Yasuhiro36-28KURODA Takuji
OKUDA Tsuyoshi37-27MITSUYA Nobuaki
KINOSHITA Hiroko40-24SHIMIZU Kouichi
SATO Tetsuya37-27OKI Chikara
NOGAMI Yoshiyuki33-31SHUICHI Tsuda
TOMINAGA Kenta35-29TANAKA Shuntaro
TSUNODA Keita40-24SATAKE Yosuke
TAKASHIMA Ryoji40-24SAWAKI Yusuke
IIDA Hiroshi41-23KURACHI Takayuki
OSHIMIZU Takanori45-19IIJIMA Takamune
KURODA Takuji35-29SHIMIZU Kouichi
NAGASHIMA Kazuhito53-11FUNATSU Asuka
HIRAKAWA Yuki40-24SAITO Aya
IZUMI Takashi54-10NOGAMI Yoshiyuki
YOSHIYUKI Shingo57-07SATO Tetsuya
OKI Chikara39-25KOSHINO Kazuhiko
HAYASHI Yusuke44-20HAMADA Kikue
SUKO Masayuki39-25OKUDA Tsuyoshi
OHUCHI Yasuhiro47-17KINOSHITA Hiroko
SHUICHI Tsuda45-19IMAI Taka
MITSUYA Nobuaki32-32WATANABE Keiichi
TSUNODA Keita45-19TANAKA Shuntaro
TAKASHIMA Ryoji35-29YOSHIYUKI Shingo
KURACHI Takayuki46-18OHUCHI Yasuhiro
IIDA Hiroshi32-32TOMINAGA Kenta
OSHIMIZU Takanori38-26NAGASHIMA Kazuhito
KURODA Takuji44-20OKI Chikara
SAWAKI Yusuke33-31SUKO Masayuki
IIJIMA Takamune39-25SATO Tetsuya
HIRAKAWA Yuki53-11IZUMI Takashi
SATAKE Yosuke35-29FUNATSU Asuka
SHIMIZU Kouichi40-24WATANABE Keiichi
HAYASHI Yusuke39-25KINOSHITA Hiroko
OKUDA Tsuyoshi42-22NOGAMI Yoshiyuki
KOSHINO Kazuhiko48-16IMAI Taka
SAITO Aya42-22HAMADA Kikue
MITSUYA Nobuaki53-11SHUICHI Tsuda
TSUNODA Keita45-19IIDA Hiroshi
TAKASHIMA Ryoji34-30OSHIMIZU Takanori
KURACHI Takayuki32-32TOMINAGA Kenta
TANAKA Shuntaro39-25HAYASHI Yusuke
KURODA Takuji37-27YOSHIYUKI Shingo
SAWAKI Yusuke39-25OHUCHI Yasuhiro
IIJIMA Takamune34-30SATAKE Yosuke
HIRAKAWA Yuki32-32NAGASHIMA Kazuhito
FUNATSU Asuka48-16OKUDA Tsuyoshi
IZUMI Takashi53-11MITSUYA Nobuaki
OKI Chikara44-20KINOSHITA Hiroko
SHIMIZU Kouichi38-26SAITO Aya
SUKO Masayuki35-29KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Keiichi61-03NOGAMI Yoshiyuki
SHUICHI Tsuda44-20SATO Tetsuya
IMAI Taka34-30HAMADA Kikue