Ratings

30_Shinagawa_open (Japan)
2006-11-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 219
  5535, IIJIMA, takamune, J, 5.0, 257
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 5.0, 231
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 228
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 5.0, 212
  5680, WATANABE, hajime, J, 4.0, 242
  5504, KINOSHITA-HOSHI, Hisako, J, 4.0, 231
 11096, KIKUKAWA, takamichi, J, 4.0, 223
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 217
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 214
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 212
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 203
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 4.0, 191
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 188
 11044, ISHII, yasuhiro, J, 3.0, 228
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 216
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 210
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 3.0, 210
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 200
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 3.0, 199
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 195
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 189
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 185
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 184
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 183
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 173
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 3.0, 161
  6820, OKAWA, kun, J, 2.0, 189
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 2.0, 188
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 2.0, 184
  5627, AKIYAMA, tatsumi, J, 2.0, 181
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 178
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 178
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 170
  5645, KIMURA, masashi, J, 2.0, 163
  5605, OZAWA, kou, J, 2.0, 162
  5630, TANAKA, shu, J, 2.0, 157
  6827, SHIMIZU, kenko, J, 1.0, 156
 10135, HARA, yuki, J, 1.0, 154
  600, TAKEDA, kyoko, J, 1.0, 144
  5685, MAKOTO, naruya, J, 1.0, 142
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 117

 

Here are all results.

2006-11-04: 30_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstHARA Yuki
IIJIMA Takamune43-21AKIYAMA Tatsumi
OKAMOTO Akihiko35-29SHIMIZU Kenko
NAGASAKI Hidekazu52-12KOBAYASHI Kasa
WATANABE Hajime42-22TAKEDA Kyoko
KINOSHITA Hisako44-20ASAHINA Satoshi
SATO Koichiro34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NODA Bintatsu61-03SATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhiko34-30KIKUKAWA Takamichi
OHUCHI Yasuhiro45-19OZAWA Kou
ISHII Yasuhiro51-13HAMADA Kikue
ISHIHARA Makoto42-22KOIDE Satoshi
YAMAGUCHI Yoshiaki61-03OKUDA Tsuyoshi
NOGAMI Yoshiyuki34-30SANO Yoko
HOSHI Ryuichi38-26ENOMOTO Yasuhiro
SUKO Masayuki47-17KIMURA Masashi
KOBAYASHI Manabuwon againstWATANABE Hideaki
TAKANASHI Yusuke36-28KOSHINO Kazuhiko
OKAWA Akira53-11SHIMONOSONO Kozo
WATAHIKI Kenta45-19WATANABE Keiichi
NARIYA Makoto45-19TANAKA Amane
NAKAJIMA Tetsuya40-24WATANABE Hideaki
IIJIMA Takamune34-30WATANABE Hajime
OKAMOTO Akihiko48-16TAKANASHI Yusuke
NAGASAKI Hidekazu48-16OKAWA Akira
ENOMOTO Yasuhiro42-22KOIDE Satoshi
NODA Bintatsu36-28YAMAGUCHI Yoshiaki
KOZUKA Katsuhiko41-23NOGAMI Yoshiyuki
OHUCHI Yasuhiro42-22KINOSHITA Hisako
SHIMONOSONO Kozo37-27KOBAYASHI Kasa
OKUDA Tsuyoshi47-17SATO Tetsuya
ISHII Yasuhiro46-18SUKO Masayuki
KOSHINO Kazuhiko48-16SHIMIZU Kenko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26HARA Yuki
HOSHI Ryuichi34-30ISHIHARA Makoto
WATANABE Keiichi47-17TANAKA Amane
KOBAYASHI Manabu40-24SATO Koichiro
WATAHIKI Kenta43-21NARIYA Makoto
SANO Yoko46-18KIKUKAWA Takamichi
OZAWA Kou38-26ASAHINA Satoshi
KIMURA Masashi44-20HAMADA Kikue
TAKEDA Kyoko34-30AKIYAMA Tatsumi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKOZUKA Katsuhiko
IIJIMA Takamune54-10HOSHI Ryuichi
OKAMOTO Akihiko42-22OHUCHI Yasuhiro
NAGASAKI Hidekazu39-25ISHII Yasuhiro
ENOMOTO Yasuhiro33-31KINOSHITA Hisako
WATANABE Hajime42-22OKAWA Akira
KIKUKAWA Takamichi43-21SHIMIZU Kenko
SATO Koichiro37-27NOGAMI Yoshiyuki
NODA Bintatsuwon againstWATAHIKI Kenta
SHIMONOSONO Kozo44-20HARA Yuki
OKUDA Tsuyoshi38-26TAKEDA Kyoko
YAMAGUCHI Yoshiaki36-28KOBAYASHI Manabu
KOSHINO Kazuhiko54-10SANO Yoko
KOIDE Satoshi53-11HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi37-27NARIYA Makoto
SUKO Masayuki35-29ISHIHARA Makoto
TAKANASHI Yusuke37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOBAYASHI Kasa42-22ASAHINA Satoshi
AKIYAMA Tatsumi36-28WATANABE Hideaki
KIMURA Masashi35-29OZAWA Kou
TANAKA Amane35-29SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya41-23WATAHIKI Kenta
IIJIMA Takamune53-11NAGASAKI Hidekazu
OKAMOTO Akihiko34-30NODA Bintatsu
ENOMOTO Yasuhiro38-26TAKANASHI Yusuke
WATANABE Hajime44-20KOSHINO Kazuhiko
KINOSHITA Hisako40-24NARIYA Makoto
KIKUKAWA Takamichi44-20TANAKA Amane
SATO Koichiro51-13KIMURA Masashi
KOZUKA Katsuhiko45-19OHUCHI Yasuhiro
OKUDA Tsuyoshi39-25SHIMONOSONO Kozo
YAMAGUCHI Yoshiaki35-29ISHII Yasuhiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22KOIDE Satoshi
NOGAMI Yoshiyuki49-15TAKEDA Kyoko
ASAHINA Satoshi41-23SHIMIZU Kenko
WATANABE Keiichi44-20SUKO Masayuki
KOBAYASHI Manabu42-22HOSHI Ryuichi
OKAWA Akira44-20ISHIHARA Makoto
AKIYAMA Tatsumi38-26KOBAYASHI Kasa
WATANABE Hideaki33-31HARA Yuki
SATO Tetsuya51-13HAMADA Kikue
OZAWA Kou38-26SANO Yoko
NAKAJIMA Tetsuya37-27IIJIMA Takamune
OKAMOTO Akihiko45-19YAMAGUCHI Yoshiaki
NAGASAKI Hidekazu42-22WATANABE Hajime
ENOMOTO Yasuhiro35-29KOBAYASHI Manabu
KINOSHITA Hisako40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KIKUKAWA Takamichi40-24AKIYAMA Tatsumi
SATO Koichiro43-21WATANABE Keiichi
NODA Bintatsu37-27KOZUKA Katsuhiko
OHUCHI Yasuhiro35-29WATAHIKI Kenta
SHIMONOSONO Kozo39-25OZAWA Kou
OKUDA Tsuyoshi35-29ISHII Yasuhiro
ISHIHARA Makoto49-15NARIYA Makoto
KOSHINO Kazuhiko36-28OKAWA Akira
ASAHINA Satoshi48-16SATO Tetsuya
KOIDE Satoshi38-26KOBAYASHI Kasa
SUKO Masayuki34-30HOSHI Ryuichi
TAKANASHI Yusuke36-28NOGAMI Yoshiyuki
SANO Yoko48-16TAKEDA Kyoko
WATANABE Hideaki36-28KIMURA Masashi
SHIMIZU Kenko37-27HAMADA Kikue
HARA Yukiwon againstTANAKA Amane
NAKAJIMA Tetsuya37-27OKAMOTO Akihiko
IIJIMA Takamune46-18NODA Bintatsu
NAGASAKI Hidekazu36-28SATO Koichiro
ENOMOTO Yasuhiro38-26OKUDA Tsuyoshi
WATANABE Hajime62-02KOBAYASHI Manabu
KINOSHITA Hisako54-10TAKANASHI Yusuke
KIKUKAWA Takamichi48-16WATANABE Keiichi
KOZUKA Katsuhiko33-31YAMAGUCHI Yoshiaki
OHUCHI Yasuhiro40-24KOSHINO Kazuhiko
SHIMONOSONO Kozo35-29SUKO Masayuki
ISHII Yasuhiro48-16WATAHIKI Kenta
ISHIHARA Makoto46-18SANO Yoko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25WATANABE Hideaki
NOGAMI Yoshiyuki38-26OKAWA Akira
ASAHINA Satoshi38-26KIMURA Masashi
KOIDE Satoshiwon againstAKIYAMA Tatsumi
HOSHI Ryuichi51-13OZAWA Kou
KOBAYASHI Kasa51-13HARA Yuki
SATO Tetsuya54-10NARIYA Makoto
TANAKA Amane34-30SHIMIZU Kenko
HAMADA Kikue33-31TAKEDA Kyoko