Ratings

33_Shinagawa_open (Japan)
2007-03-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 268
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 5.0, 243
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 5.0, 240
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 5.0, 200
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 256
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 223
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 4.0, 219
  5565, OHNAKA, kenichiro, J, 4.0, 219
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 209
 10374, TAKEDA, seizi, J, 4.0, 208
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 200
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 196
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 192
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 181
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 217
  5558, TAMAKI, kyotaro, J, 3.0, 214
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 212
  5627, AKIYAMA, tatsumi, J, 3.0, 205
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 203
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 3.0, 195
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 178
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 176
 10812, WATANABE, kenji, J, 3.0, 171
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 167
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 3.0, 156
  5685, MAKOTO, naruya, J, 2.0, 194
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 193
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 187
 12400, KAWASAKI, yoshihiro, J, 2.0, 186
  5645, KIMURA, masashi, J, 2.0, 185
  6846, KOYAMA, yasuyuki, J, 2.0, 184
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 184
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 160
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 153
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 152
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 2.0, 137
 11403, YASUDA, tadahiro, J, 1.0, 178
  5609, MORI, takahiro, J, 1.0, 167
 10149, HINO, kazue, J, 1.0, 127
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 0.0, 81

 

Here are all results.

2007-03-03: 33_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya39-25KAWAGUCHI Yuuki
KOMAGATA Masayuki54-10KOBAYASHI Manabu
WATAHIKI Kenta41-23MORI Takahiro
TAKANASHI Yusuke59-05SAKURAI Takeuchi
OHNAKA Kenichiro51-13HOSHI Ryuichi
TANIDA Kunihiko59-05MITSUYA Nobuaki
KOSHINO Kazuhiko40-24KOYAMA Yasuyuki
TAMAKI Kyotaro47-17YAMAKAWA Takashi
OKUDA Tsuyoshi46-18SATO Tetsuya
AKIYAMA Tatsumi43-21KOIDE Satoshi
NAGASAKI Hidekazu42-22ISHIHARA Makoto
OHTAKE Kosuke39-25HINO Kazue
WATANABE Kenji37-27YASUDA Tadahiro
SATAKE Yosuke33-31OKAMOTO Akihiko
NARIYA Makoto41-23USURAURA Yusuke
KIMURA Masashi37-27HAMADA Kikue
KAWASAKI Yoshihiro63-01KAWAGUCHI Genki
WATANABE Keiichi44-20IIJIMA Takamune
TAKIGAWA Mitsuaki36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAJIMA Tetsuya53-11KOSHINO Kazuhiko
WATAHIKI Kenta45-19NARIYA Makoto
MITSUYA Nobuaki34-30KOBAYASHI Manabu
NAGASHIMA Kazuhito45-19KAWAGUCHI Yuuki
SATO Koichiro45-19HAMADA Kikue
TAKANASHI Yusuke42-22KAWASAKI Yoshihiro
OKAMOTO Akihiko46-18YASUDA Tadahiro
OHNAKA Kenichiro33-31TAMAKI Kyotaro
TANIDA Kunihiko36-28KOMAGATA Masayuki
USURAURA Yusuke50-14MORI Takahiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28SATAKE Yosuke
IIJIMA Takamune38-26SATO Tetsuya
OKUDA Tsuyoshi46-18WATANABE Keiichi
ISHIHARA Makoto54-10KOIDE Satoshi
NAGASAKI Hidekazu44-20AKIYAMA Tatsumi
HOSHI Ryuichiwon againstYAMAKAWA Takashi
OHTAKE Kosuke33-31KIMURA Masashi
WATANABE Kenji42-22TAKIGAWA Mitsuaki
SAKURAI Takeuchi41-23KAWAGUCHI Genki
KOYAMA Yasuyuki61-03HINO Kazue
NAKAJIMA Tetsuya43-21OHNAKA Kenichiro
KOMAGATA Masayuki45-19KOYAMA Yasuyuki
WATAHIKI Kenta39-25WATANABE Kenji
MITSUYA Nobuaki39-25HOSHI Ryuichi
YAMAKAWA Takashi59-05KAWAGUCHI Yuuki
NAGASHIMA Kazuhito39-25TAKIGAWA Mitsuaki
SATO Koichiro38-26NARIYA Makoto
TAKANASHI Yusuke44-20TANIDA Kunihiko
OKAMOTO Akihiko44-20WATANABE Keiichi
USURAURA Yusuke34-30KIMURA Masashi
KOSHINO Kazuhiko41-23SATAKE Yosuke
IIJIMA Takamune50-14SAKURAI Takeuchi
TAMAKI Kyotaro39-25ISHIHARA Makoto
OKUDA Tsuyoshi45-19NAGASAKI Hidekazu
AKIYAMA Tatsumi48-16TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHTAKE Kosuke41-23KAWASAKI Yoshihiro
KOIDE Satoshi62-02KAWAGUCHI Genki
SATO Tetsuya33-31YASUDA Tadahiro
KOBAYASHI Manabu54-10HINO Kazue
HAMADA Kikue33-31MORI Takahiro
NAKAJIMA Tetsuya46-18OHTAKE Kosuke
KOMAGATA Masayuki35-29NAGASAKI Hidekazu
WATAHIKI Kenta44-20TANIDA Kunihiko
MITSUYA Nobuaki44-20KIMURA Masashi
YAMAKAWA Takashi57-07WATANABE Keiichi
SATO Koichiro44-20WATANABE Kenji
TAKANASHI Yusuke47-17OKUDA Tsuyoshi
OKAMOTO Akihiko35-29TAMAKI Kyotaro
OHNAKA Kenichiro47-17AKIYAMA Tatsumi
USURAURA Yusuke35-29NAGASHIMA Kazuhito
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29SATO Tetsuya
KOSHINO Kazuhiko33-31IIJIMA Takamune
ISHIHARA Makoto49-15KAWASAKI Yoshihiro
SATAKE Yosuke47-17KOBAYASHI Manabu
SAKURAI Takeuchi39-25YASUDA Tadahiro
NARIYA Makoto48-16KOYAMA Yasuyuki
HAMADA Kikue35-29HOSHI Ryuichi
TAKIGAWA Mitsuaki33-31KOIDE Satoshi
MORI Takahiro49-15KAWAGUCHI Yuuki
HINO Kazue46-18KAWAGUCHI Genki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstWATAHIKI Kenta
KOMAGATA Masayuki36-28OKUDA Tsuyoshi
MITSUYA Nobuaki44-20OHTAKE Kosuke
YAMAKAWA Takashi44-20ISHIHARA Makoto
NAGASHIMA Kazuhito51-13WATANABE Kenji
SATO Koichiro35-29OKAMOTO Akihiko
OHNAKA Kenichiro42-22TAKANASHI Yusuke
TANIDA Kunihiko40-24TAMAKI Kyotaro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18SAKURAI Takeuchi
KOSHINO Kazuhiko37-27USURAURA Yusuke
IIJIMA Takamune61-03SATAKE Yosuke
AKIYAMA Tatsumi47-17TAKIGAWA Mitsuaki
NAGASAKI Hidekazu33-31NARIYA Makoto
HOSHI Ryuichi34-30KOIDE Satoshi
SATO Tetsuya51-13WATANABE Keiichi
KAWASAKI Yoshihiro43-21HAMADA Kikue
KOBAYASHI Manabu42-22MORI Takahiro
KOYAMA Yasuyuki33-31KIMURA Masashi
KAWAGUCHI Yuuki34-30HINO Kazue
YASUDA Tadahiro52-12KAWAGUCHI Genki
NAKAJIMA Tetsuya55-09TAKANASHI Yusuke
KOMAGATA Masayuki45-19KOSHINO Kazuhiko
WATAHIKI Kenta39-25OHNAKA Kenichiro
MITSUYA Nobuaki34-30SATO Koichiro
YAMAKAWA Takashi47-17IIJIMA Takamune
NAGASHIMA Kazuhito36-28NAGASAKI Hidekazu
OKAMOTO Akihiko34-30AKIYAMA Tatsumi
TANIDA Kunihiko34-30OKUDA Tsuyoshi
USURAURA Yusuke39-25OHTAKE Kosuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29NARIYA Makoto
TAMAKI Kyotaro44-20KAWASAKI Yoshihiro
ISHIHARA Makoto33-31KOBAYASHI Manabu
HOSHI Ryuichi45-19TAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Kenji34-30SATO Tetsuya
SATAKE Yosuke33-31KOYAMA Yasuyuki
SAKURAI Takeuchi39-25HAMADA Kikue
KOIDE Satoshi39-25YASUDA Tadahiro
KIMURA Masashi36-28MORI Takahiro
WATANABE Keiichi51-13HINO Kazue
KAWAGUCHI Yuuki39-25KAWAGUCHI Genki