Ratings

49_Shinagawa_open (Japan)
2008-09-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 221
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 5.0, 213
  5575, ESAKI, yuta, J, 5.0, 210
  5605, OZAWA, kou, J, 5.0, 208
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 214
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 208
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 4.0, 208
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 207
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 201
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 201
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 4.0, 200
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 194
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 3.0, 207
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 3.0, 201
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 197
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 195
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 194
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 3.0, 192
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 3.0, 189
 10448, HIKARU, hidemi, J, 3.0, 188
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 184
  5521, HAMADA, kikue, J, 3.0, 172
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 157
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 2.0, 202
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 190
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 2.0, 188
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 185
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 185
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 2.0, 179
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 174
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 168
  6819, SATO, yuri, J, 2.0, 151
  6859, SUZUKI, yuta, J, 1.0, 183
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 1.0, 146
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 1.0, 136
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 1.0, 130
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 0.0, 128

 

Here are all results.

2008-09-06: 49_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya47-17SUGISAKI Harumi
WATAHIKI Kenta44-20HAMADA Kikue
ESAKI Yuta38-25KOBAYASHI Syunjiro
OZAWA Kou36-28HISHIYAMA Yuichi
ENOMOTO Yasuhiro39-25KAWAGUCHI Genki
TAKANASHI Yusuke38-26TANAKA Shuntaro
NOBUKAWA Hiroki44-20ISHIKAWA Akira
NAKAMURA Yuya33-31HOSHI Ryuichi
OKUDA Tsuyoshi41-23SHIMONOSONO Kozo
NAGASAKI Hidekazu47-17SATO Yuri
YAMAKAWA Takashi39-25SAWADA Tomohiro
TSUCHIDA Daisuke38-26SATO Tetsuya
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29NAGAMATSU Ryota
OHUCHI Yasuhiro37-27TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko33-31SUZUKI Yuta
HIKARU Hidemi38-26WATANABE Hideaki
MURAKAMI Takeshi44-20KOBAYASHI Manabu
WATANABE Keiichi36-28KOSHINO Kazuhiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30NAGASAKI Hidekazu
WATAHIKI Kenta33-31NOBUKAWA Hiroki
ESAKI Yuta33-31YAMAKAWA Takashi
OZAWA Kou39-25KOBAYASHI Oh
ENOMOTO Yasuhiro43-21OKUDA Tsuyoshi
TAKANASHI Yusuke38-26HIKARU Hidemi
NAKAMURA Yuya34-29SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira40-24KOBAYASHI Manabu
KOSHINO Kazuhiko33-31HISHIYAMA Yuichi
SAWADA Tomohiro34-30KOBAYASHI Syunjiro
TSUCHIDA Daisuke40-23WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21SANO Yoko
NAGAMATSU Ryotawon againstHOSHI Ryuichi
OHUCHI Yasuhirowon againstMURAKAMI Takeshi
TANAKA Shuntaro38-26SATO Tetsuya
HAMADA Kikue38-26SUGISAKI Harumi
WATANABE Hideaki36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KAWAGUCHI Genki35-29SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya37-27TAKANASHI Yusuke
WATAHIKI Kenta33-31TSUCHIDA Daisuke
ESAKI Yuta33-31OZAWA Kou
ENOMOTO Yasuhiro34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAMURA Yuya36-28OHUCHI Yasuhiro
KOBAYASHI Oh33-31OKUDA Tsuyoshi
ISHIKAWA Akira35-29SAWADA Tomohiro
KOSHINO Kazuhiko43-21HAMADA Kikue
NAGASAKI Hidekazu37-27NOBUKAWA Hiroki
NAGAMATSU Ryota38-26WATANABE Keiichi
TANAKA Shuntaro34-30HIKARU Hidemi
SATO Yuri37-27SANO Yoko
MURAKAMI Takeshi35-29YAMAKAWA Takashi
HISHIYAMA Yuichi37-27KOBAYASHI Syunjiro
WATANABE Hideaki45-18KAWAGUCHI Genki
HOSHI Ryuichi34-30SUZUKI Yuta
SHIMONOSONO Kozo36-28SUGISAKI Harumi
SATO Tetsuya35-29TAKIGAWA Mitsuaki
NAKAJIMA Tetsuya34-30ENOMOTO Yasuhiro
WATAHIKI Kenta33-31ESAKI Yuta
OZAWA Kouwon againstMURAKAMI Takeshi
TAKANASHI Yusuke34-30WATANABE Hideaki
NOBUKAWA Hiroki37-27SATO Yuri
NAKAMURA Yuya38-26NAGASAKI Hidekazu
KOBAYASHI Oh33-31ISHIKAWA Akira
OKUDA Tsuyoshi34-30HOSHI Ryuichi
SAWADA Tomohiro37-27SHIMONOSONO Kozo
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30TSUCHIDA Daisuke
NAGAMATSU Ryota41-23TANAKA Shuntaro
OHUCHI Yasuhiro36-28KOSHINO Kazuhiko
SANO Yoko41-23HAMADA Kikue
HIKARU Hidemi37-27YAMAKAWA Takashi
WATANABE Keiichi38-26HISHIYAMA Yuichi
SATO Tetsuya41-23KAWAGUCHI Genki
TAKIGAWA Mitsuaki33-31KOBAYASHI Syunjiro
SUZUKI Yuta35-29KOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuya35-29NAKAMURA Yuya
WATAHIKI Kenta40-24ENOMOTO Yasuhiro
ESAKI Yuta43-21OHUCHI Yasuhiro
OZAWA Kou36-28NAGAMATSU Ryota
TAKANASHI Yusuke38-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NOBUKAWA Hiroki35-29WATANABE Hideaki
ISHIKAWA Akira40-24WATANABE Keiichi
KOSHINO Kazuhiko40-24HIKARU Hidemi
OKUDA Tsuyoshi39-25TANAKA Shuntaro
SAWADA Tomohiro33-31SATO Yuri
NAGASAKI Hidekazu33-31MURAKAMI Takeshi
YAMAKAWA Takashi36-28HOSHI Ryuichi
TSUCHIDA Daisukewon againstKOBAYASHI Oh
SANO Yoko43-21SATO Tetsuya
HAMADA Kikue35-29KAWAGUCHI Genki
HISHIYAMA Yuichi37-27SUZUKI Yuta
SHIMONOSONO Kozo35-29TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabuwon againstSUGISAKI Harumi
NAKAJIMA Tetsuya34-30WATAHIKI Kenta
ESAKI Yutawon againstTAKANASHI Yusuke
OZAWA Kou34-30NAKAMURA Yuya
ENOMOTO Yasuhiro44-19NAGASAKI Hidekazu
NOBUKAWA Hiroki34-30TSUCHIDA Daisuke
KOBAYASHI Oh34-30OHUCHI Yasuhiro
ISHIKAWA Akira35-29NAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhiko36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OKUDA Tsuyoshi35-29SANO Yoko
SAWADA Tomohiro36-28MURAKAMI Takeshi
YAMAKAWA Takashi45-19WATANABE Hideaki
TANAKA Shuntaro43-21WATANABE Keiichi
HIKARU Hidemi33-31HISHIYAMA Yuichi
SATO Yuri39-25SATO Tetsuya
HAMADA Kikue35-29SHIMONOSONO Kozo
HOSHI Ryuichi33-31KOBAYASHI Manabu
KOBAYASHI Syunjiro33-31SUZUKI Yuta
TAKIGAWA Mitsuaki39-25SUGISAKI Harumi