Ratings

20_King_state_Open (Japan)
2008-09-23

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 225
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 261
  6825, SHINKAWA, hiroki, J, 5.0, 235
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 5.0, 229
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 222
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 4.0, 260
 10163, OKADA, hionobu, J, 4.0, 247
  5542, KEISUKE, yu, J, 4.0, 222
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 219
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 218
 10201, ARAKI, kentarou, J, 4.0, 214
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 194
  5555, SATO, tetsuya, J, 4.0, 169
 10401, KATO, jyou, J, 3.0, 221
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 210
  5596, OKAMOTO, akihiko, J, 3.0, 202
 10467, KIUTI, daichi, J, 3.0, 201
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 199
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 191
 10448, HIKARU, hidemi, J, 3.0, 191
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 190
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 3.0, 188
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 181
 10154, YAMADA, goro, J, 3.0, 177
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 175
  6821, TESAKI, Satoru, J, 3.0, 174
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 189
  6976, ASANO, yuki, J, 2.0, 183
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 182
 10322, SAITO, aya, J, 2.0, 178
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 175
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 174
  5623, TANAKA, kensuke, J, 2.0, 153
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 2.0, 152
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 145
 10245, AMIKAZU, ayama, J, 1.0, 179
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 1.0, 151
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 1.0, 150
  5696, HAYAKAWA, shigeru, J, 1.0, 149
 10035, SUZUKI, takuma, J, 1.0, 105

 

Here are all results.

2008-09-23: 20_King_state_Open(Japan)
NAGAMATSU Ryota42-22HAYAKAWA Shigeru
OKAMOTO Akihiko46-18OKADA Hionobu
IWATA Hiroyuki35-29NAKANO Jo
ARAKI Kentaro43-21SAITO Aya
KOSHINO Kazuhiko54-10SATO Tetsuya
SATO Koichiro59-05TOKI Yugo
YAMADA Gorowon againstTAKEDA Kyoko
HIKARU Hidemi49-15WATANABE Keiichi
TESAKI Satoru39-25KOBAYASHI Oh
MATSUYA Shinpei44-20TAKEISHI Takuya
NOBUKAWA Hiroki47-17SUZUKI Takuma
ASANO Yuki53-11KOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya36-28ISHIKAWA Akira
NAGASHIMA Kazuhito43-21ISHIHARA Makoto
NAGANO Yasushi44-20SANO Yoko
TSUKAMOTO Kazuma47-17TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TANAKA Kensuke34-30AMIKAZU Ayama
HISHIYAMA Yuichi33-31KIUCHI Hideyuki
WATAHIKI Kenta39-25SUGISAKI Harumi
SUZUKI Yuta42-22KATO Yuzuru
OKADA Hionobu38-26TAKEISHI Takuya
OKAMOTO Akihiko39-25NAGANO Yasushi
KATO Yuzuru63-01SUGISAKI Harumi
IWATA Hiroyuki43-21TANAKA Kensuke
ARAKI Kentaro49-15NAGAMATSU Ryota
SATO Koichiro50-14KOSHINO Kazuhiko
SATO Tetsuya47-17TOKI Yugo
YAMADA Goro41-23HISHIYAMA Yuichi
HIKARU Hidemi44-20ASANO Yuki
KOIDE Satoshi46-18WATANABE Keiichi
MATSUYA Shinpei34-30NAGASHIMA Kazuhito
NOBUKAWA Hiroki40-24TSUKAMOTO Kazuma
ISHIHARA Makoto37-27HAYAKAWA Shigeru
ISHIKAWA Akira44-20KOBAYASHI Oh
TAKEDA Kyoko33-31KIUCHI Hideyuki
NAKAJIMA Tetsuya36-28WATAHIKI Kenta
NAKANO Jo35-29AMIKAZU Ayama
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22SUZUKI Takuma
SUZUKI Yuta52-12TESAKI Satoru
SAITO Aya35-29SANO Yoko
NAGAMATSU Ryota36-28OKADA Hionobu
IWATA Hiroyuki36-28YAMADA Goro
ARAKI Kentaro37-27HIKARU Hidemi
SATO Koichirowon againstSUZUKI Yuta
TOKI Yugo37-27SUGISAKI Harumi
TESAKI Satoru38-26KOIDE Satoshi
KOBAYASHI Oh35-29WATANABE Keiichi
NOBUKAWA Hiroki45-19OKAMOTO Akihiko
ISHIHARA Makoto64-00SATO Tetsuya
ISHIKAWA Akira39-25KOSHINO Kazuhiko
NAKAJIMA Tetsuya44-20MATSUYA Shinpei
NAKANO Jo44-20TAKEDA Kyoko
NAGASHIMA Kazuhito50-14KATO Yuzuru
NAGANO Yasushiwon againstWATAHIKI Kenta
TSUKAMOTO Kazuma36-28ASANO Yuki
HISHIYAMA Yuichi39-25SAITO Aya
TAKEISHI Takuya43-21SANO Yoko
KIUCHI Hideyuki38-26AMIKAZU Ayama
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TANAKA Kensuke
SUZUKI Takuma45-19HAYAKAWA Shigeru
OKADA Hionobu54-10SUZUKI Takuma
IWATA Hiroyuki44-20SUZUKI Yuta
KOSHINO Kazuhiko49-15KIUCHI Hideyuki
SATO Koichiro51-13NOBUKAWA Hiroki
SATO Tetsuya39-25AMIKAZU Ayama
SANO Yoko40-24HAYAKAWA Shigeru
TESAKI Satoru41-23NAGAMATSU Ryota
KOIDE Satoshi54-10KOBAYASHI Oh
MATSUYA Shinpei58-06YAMADA Goro
ISHIHARA Makoto39-25OKAMOTO Akihiko
TAKEDA Kyoko35-29KATO Yuzuru
NAKAJIMA Tetsuya42-22ARAKI Kentaro
NAKANO Jo33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASHIMA Kazuhito46-18HIKARU Hidemi
NAGANO Yasushi45-19HISHIYAMA Yuichi
TSUKAMOTO Kazuma42-22ISHIKAWA Akira
TANAKA Kensuke33-31TOKI Yugo
WATANABE Keiichi52-12SUGISAKI Harumi
TAKEISHI Takuya43-21SAITO Aya
WATAHIKI Kenta43-21ASANO Yuki
OKADA Hionobu51-13HIKARU Hidemi
OKAMOTO Akihiko46-18TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KATO Yuzuru41-23ASANO Yuki
IWATA Hiroyuki35-29SATO Koichiro
ARAKI Kentaro39-25MATSUYA Shinpei
SATO Tetsuya38-26TANAKA Kensuke
YAMADA Goro40-24NAGAMATSU Ryota
TOKI Yugowon againstKOBAYASHI Oh
KOIDE Satoshi45-19TAKEISHI Takuya
NOBUKAWA Hiroki50-14ISHIHARA Makoto
SUGISAKI Harumi58-06SUZUKI Takuma
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNAGASHIMA Kazuhito
NAGANO Yasushi49-15TESAKI Satoru
TSUKAMOTO Kazuma45-19NAKANO Jo
WATANABE Keiichi35-29SANO Yoko
HISHIYAMA Yuichi37-27TAKEDA Kyoko
WATAHIKI Kenta39-25ISHIKAWA Akira
AMIKAZU Ayama43-21HAYAKAWA Shigeru
KIUCHI Hideyuki47-17SAITO Aya
SUZUKI Yuta40-24KOSHINO Kazuhiko
OKADA Hionobu58-06ISHIHARA Makoto
KATO Yuzuru52-12NAGAMATSU Ryota
SATO Koichiro40-24NAGANO Yasushi
SATO Tetsuya35-29TESAKI Satoru
SANO Yoko36-28KOBAYASHI Oh
HIKARU Hidemi40-24ISHIKAWA Akira
KOIDE Satoshi40-24HISHIYAMA Yuichi
NOBUKAWA Hiroki40-24ARAKI Kentaro
ASANO Yuki38-26AMIKAZU Ayama
HAYAKAWA Shigeru36-28SUGISAKI Harumi
NAKAJIMA Tetsuya35-29IWATA Hiroyuki
NAKANO Jo34-30YAMADA Goro
NAGASHIMA Kazuhito59-05SUZUKI Yuta
TSUKAMOTO Kazuma35-29MATSUYA Shinpei
WATANABE Keiichi41-23TOKI Yugo
TAKEISHI Takuya37-27TAKEDA Kyoko
WATAHIKI Kenta37-27OKAMOTO Akihiko
KIUCHI Hideyuki39-25TANAKA Kensuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23KOSHINO Kazuhiko
SAITO Aya59-05SUZUKI Takuma