Ratings

5_Chubu_open (Japan)
2009-08-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 6.0, 281
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 6.0, 273
  5575, EZAKI, yuuta, J, 6.0, 266
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 288
 10833, HIDAKA, HITOSHI, , J, 5.0, 285
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 5.0, 275
 10910, WATANABE, kyouichi, J, 5.0, 267
  6800, TOKUDA, naoya, J, 5.0, 239
  5560, TSUJI, shinji, J, 5.0, 227
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 271
  5682, TODA, tomoya, J, 4.0, 246
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 4.0, 244
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 4.0, 241
 10322, SAITO, aya, J, 4.0, 235
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 230
  5680, WATANABE, hajime, J, 4.0, 221
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 216
  5559, KAWAHARADA, yuichi, J, 4.0, 213
  5588, KOBAYASHI, yuko, J, 4.0, 202
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 3.0, 219
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 3.0, 210
  5674, IDE, takeyuki, J, 3.0, 181
  5699, SUGANUMA, yoshiyuki, J, 3.0, 174
 10474, MORITA, sachiyo, J, 2.0, 197
 10597, NAKAJIMA, norio, J, 2.0, 196
  6801, KOUKAWA, satoshi, J, 2.0, 195
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 2.0, 194
  5677, MIYASATO, shiyoko, J, 2.0, 193
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 2.0, 185
  5671, OHNO, daisuke, J, 2.0, 182
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 173
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 2.0, 171
 10832, HAYASHI, GOROU, , J, 2.0, 141
 10547, HUKUHARA, siho, J, 2.0, 127
  6804, YAMADA, takeo, J, 1.0, 154
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 1.0, 150
 10621, SHIBATA, norikata, J, 1.0, 114
  5692, OKAMOTO, sinya, J, 1.0, 87
  6806, SUGIYAMA, toshio, J, 0.0, 101

 

Here are all results.

2009-08-01: 5_Chubu_open(Japan)
TSUCHIDA Daisuke55-09SHIMIZU Naoki
TAKANASHI Yusuke57-07SUGIYAMA Toshio
ESAKI Yuta49-15TSUCHIYA Shotaro
MIYAZAKI Yuji54-10SHIBATA Norikata
HIDAKA Hitoshi55-09OKAMOTO Shinya
WATANABE Kyouichi50-14NAKAJIMA Norio
WATANABE Hajime43-21OKAMOTO Harumi
KAWARADA Yuichi34-30MORITA Sachiyo
KOBAYASHI Ritsuko35-29SUGIYAMA Tomoyuki
TSUJI Shinji38-26MATSUMOTO Hiroshi
YOSHIDA Shigenobuwon againstKOUKAWA Satoshi
TODA Tomoya45-19TANAKA Atsushi
OHIKE Yoshinori58-06HAYASHI Gorou
SAITO Aya47-17FUKUHARA Shiho
IWATA Hiroyuki41-23YAMADA Takeo
TAKEYUKI Ide38-26MIYASATO Shiyoko
TOMOTA Yusuke35-29OHNO Daisuke
KURAMOCHI Yuta35-29TSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisuke34-30KURAMOCHI Yuta
TOKUDA Naoya42-22OHIKE Yoshinori
ESAKI Yuta34-30NAKAMORI Chiaki
MIYAZAKI Yuji48-16KAWARADA Yuichi
HIDAKA Hitoshi37-27YOSHIDA Shigenobu
SUGIYAMA Tomoyuki53-11YOSHIYUKI Suganuma
WATANABE Kyouichi38-26KOUKAWA Satoshi
KOBAYASHI Ritsukowon againstNAKAJIMA Norio
TSUJI Shinji44-20TAKANASHI Yusuke
TODA Tomoya36-28MATSUMOTO Hiroshi
SAITO Aya45-19TAKEYUKI Ide
IWATA Hiroyuki38-26SHIMIZU Naoki
MORITA Sachiyo49-15YAMADA Takeo
MIYASATO Shiyoko58-06OKAMOTO Shinya
TOMOTA Yusukewon againstWATANABE Hajime
TSUCHIYA Shotaro58-06SUGIYAMA Toshio
TANAKA Atsushi38-26OKAMOTO Harumi
HAYASHI Gorou45-19TSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisuke44-20HAYASHI Gorou
TAKANASHI Yusuke41-23TODA Tomoya
TOKUDA Naoya49-15TSUKAMOTO Hiroaki
ESAKI Yuta47-17OHNO Daisuke
MIYAZAKI Yuji36-28YAMADA Takeo
SUGIYAMA Tomoyuki42-22FUKUHARA Shiho
WATANABE Kyouichi33-31HIDAKA Hitoshi
KOBAYASHI Ritsuko41-23KOUKAWA Satoshi
TSUJI Shinjiwon againstTSUCHIYA Shotaro
YOSHIDA Shigenobu49-15MIYASATO Shiyoko
OHIKE Yoshinori40-24SHIBATA Norikata
SHIMIZU Naoki43-21MORITA Sachiyo
SAITO Aya47-17OKAMOTO Shinya
YOSHIYUKI Suganuma36-28NAKAJIMA Norio
NAKAMORI Chiaki38-26SUGIYAMA Toshio
TOMOTA Yusuke37-27TANAKA Atsushi
KURAMOCHI Yuta43-21IWATA Hiroyuki
OKAMOTO Harumi44-20MATSUMOTO Hiroshi
TSUCHIDA Daisuke33-31IWATA Hiroyuki
TAKANASHI Yusuke40-24NAKAMORI Chiaki
TOKUDA Naoya43-21KURAMOCHI Yuta
ESAKI Yuta33-31TOMOTA Yusuke
HIDAKA Hitoshi48-16KOUKAWA Satoshi
SUGIYAMA Tomoyuki46-18SAITO Aya
WATANABE Kyouichi42-22YOSHIYUKI Suganuma
WATANABE Hajime48-16TSUCHIYA Shotaro
KAWARADA Yuichi50-14HAYASHI Gorou
TODA Tomoya44-20TSUJI Shinji
OHIKE Yoshinori35-29MIYAZAKI Yuji
SHIMIZU Naoki40-24YAMADA Takeo
MATSUMOTO Hiroshi41-23TANAKA Atsushi
TAKEYUKI Ide42-22KOBAYASHI Ritsuko
MORITA Sachiyo36-28SHIBATA Norikata
OHNO Daisuke41-23OKAMOTO Harumi
FUKUHARA Shiho34-30MIYASATO Shiyoko
OKAMOTO Shinya35-29YOSHIDA Shigenobu
TSUCHIDA Daisuke54-10SHIBATA Norikata
TAKANASHI Yusuke35-29ESAKI Yuta
HIDAKA Hitoshi45-19SAITO Aya
WATANABE Kyouichi42-22SUGIYAMA Tomoyuki
WATANABE Hajime43-21NAKAMORI Chiaki
KAWARADA Yuichi38-26TOKUDA Naoya
TSUJI Shinji36-28OHNO Daisuke
YOSHIDA Shigenobu45-19KOBAYASHI Ritsuko
TODA Tomoya38-26TOMOTA Yusuke
OHIKE Yoshinori36-28KURAMOCHI Yuta
SHIMIZU Naoki46-18HAYASHI Gorou
MATSUMOTO Hiroshi36-28TSUCHIYA Shotaro
IWATA Hiroyukiwon againstMIYAZAKI Yuji
YOSHIYUKI Suganuma38-26TAKEYUKI Ide
NAKAJIMA Norio36-28MIYASATO Shiyoko
OKAMOTO Harumi50-14SUGIYAMA Toshio
KOUKAWA Satoshi43-21FUKUHARA Shiho
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstMORITA Sachiyo
TAKANASHI Yusuke43-21WATANABE Hajime
TOKUDA Naoya44-20SHIMIZU Naoki
ESAKI Yuta34-30TODA Tomoya
MIYAZAKI Yuji42-22TSUCHIDA Daisuke
SUGIYAMA Tomoyuki36-28HIDAKA Hitoshi
KOBAYASHI Ritsuko53-11OKAMOTO Shinya
TSUJI Shinji33-31TOMOTA Yusuke
MATSUMOTO Hiroshi40-24NAKAMORI Chiaki
IWATA Hiroyuki36-28OHIKE Yoshinori
TAKEYUKI Ide33-31WATANABE Kyouichi
YOSHIYUKI Suganuma39-25YOSHIDA Shigenobu
TSUCHIYA Shotaro36-28TANAKA Atsushi
OHNO Daisuke42-22SUGIYAMA Toshio
KURAMOCHI Yuta36-28KAWARADA Yuichi
HAYASHI Gorou38-26YAMADA Takeo
FUKUHARA Shiho33-31NAKAJIMA Norio
KOUKAWA Satoshi38-26SAITO Aya
SHIBATA Norikata35-29TSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisuke39-25OHIKE Yoshinori
TAKANASHI Yusuke37-27TOMOTA Yusuke
TOKUDA Naoya35-29MORITA Sachiyo
ESAKI Yuta40-24TSUJI Shinji
MIYAZAKI Yuji47-17KURAMOCHI Yuta
HIDAKA Hitoshi41-23TAKEYUKI Ide
SUGIYAMA Tomoyuki47-17KOUKAWA Satoshi
WATANABE Hajime34-30TODA Tomoya
KAWARADA Yuichi47-17IWATA Hiroyuki
YOSHIDA Shigenobu64-00FUKUHARA Shiho
SHIMIZU Naoki57-07SHIBATA Norikata
SAITO Aya33-31WATANABE Kyouichi
MATSUMOTO Hiroshi39-25OHNO Daisuke
NAKAJIMA Norio55-09OKAMOTO Shinya
NAKAMORI Chiaki57-07OKAMOTO Harumi
MIYASATO Shiyoko36-28YOSHIYUKI Suganuma
TANAKA Atsushi38-26SUGIYAMA Toshio
YAMADA Takeo38-26TSUKAMOTO Hiroaki