Ratings

6_Chubu_open (Japan)
2010-08-21

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5575, ESAKI, yuta, J, 6.0, 311
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 6.0, 305
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 6.0, 296
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 6.0, 275
 10045, KAMEDA, ryouta, J, 6.0, 267
 10904, TOYOTA, yasuteru, J, 6.0, 263
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 5.0, 297
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 244
  6800, TOKUDA, naoya, J, 5.0, 233
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 254
  6805, SAKA, hiroshi, J, 4.0, 235
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 4.0, 227
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 4.0, 212
 10597, NAKAJIMA, norio, J, 4.0, 207
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 191
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 3.0, 245
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 238
 11654, SAKABE, remi, J, 3.0, 205
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 3.0, 203
 10219, YAMASHITA, kazuma, J, 3.0, 200
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 199
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 3.0, 193
 10318, ATO, hideaki, J, 3.0, 180
  5654, KANOU, eisuke, J, 3.0, 179
  5671, OHNO, daisuke, J, 2.0, 221
 11641, ITO, shinpi, J, 2.0, 205
 10881, SAKURAI, yuka, J, 2.0, 171
  5698, TOMOYUKI, sugiyama, J, 2.0, 157
 11645, MAEDA, yuichi, J, 2.0, 154
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 1.0, 187
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 1.0, 178
  6806, TOSHIO, sugiyama, J, 1.0, 154
  6854, OZAKI, yoshihito, J, 1.0, 130
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 1.0, 119
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 0.0, 153

 

Here are all results.

2010-08-21: 6_Chubu_open(Japan)
NAKAMORI Chiaki53-11MIYASATO Shiyoko
TOMOTA Yusuke39-25OKAMOTO Harumi
TOYOTA Yasuteru33-31SAKA Hiroshi
MATSUMOTO Hiroshi42-22TSUCHIYA Shotaro
FUKUNAGA Kohachi48-16SUGIYAMA Toshio
OZAKI Yoshitowon againstNAKAMORI Hiroki
ESAKI Yuta41-23YOSHIYUKI Suganuma
OKAMOTO Kazuki41-23USHIRO Hideaki
KAMEDA Ryota46-18SUGIYAMA Tomoyuki
SATO Koichiro42-22OKUDA Tsuyoshi
SHIROTA Yasuto34-30OHNO Daisuke
YAMASHITA Kazuma33-31ITO Shinpi
TOKUDA Naoya48-16TSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisuke33-31NAKAJIMA Norio
YOSHIDA Shigenobu36-28KOBAYASHI Ritsuko
SAKABE Remi42-22KOBAYASHI Manabu
KANOU Yuki40-24MAEDA Yuichi
NAKAMORI Chiaki36-28FUKUNAGA Kohachi
TOMOTA Yusuke42-22TSUCHIYA Shotaro
TOYOTA Yasuteru58-06SUGIYAMA Toshio
MATSUMOTO Hiroshi49-15OZAKI Yoshito
NAKAMORI Hiroki38-26OKAMOTO Harumi
SAKA Hiroshi49-15MIYASATO Shiyoko
ESAKI Yuta44-20OHNO Daisuke
OKAMOTO Kazuki40-24YOSHIYUKI Suganuma
KAMEDA Ryota43-21ITO Shinpi
SHIROTA Yasuto55-09USHIRO Hideaki
YAMASHITA Kazuma36-28OKUDA Tsuyoshi
SUGIYAMA Tomoyuki44-20SATO Koichiro
TSUCHIDA Daisuke49-15TSUKAMOTO Hiroaki
NAKAJIMA Norio39-25KANOU Yuki
YOSHIDA Shigenobu36-28KOBAYASHI Manabu
SAKABE Remi39-25SAKURAI Yuka
MAEDA Yuichi36-28TOKUDA Naoya
NAKAMORI Chiaki39-25TOYOTA Yasuteru
TOMOTA Yusuke56-08OZAKI Yoshito
MATSUMOTO Hiroshi41-23OKAMOTO Harumi
NAKAMORI Hiroki44-20TSUCHIYA Shotaro
FUKUNAGA Kohachi49-15SAKA Hiroshi
MIYASATO Shiyoko37-27SUGIYAMA Toshio
ESAKI Yuta44-20USHIRO Hideaki
OKAMOTO Kazuki33-31OHNO Daisuke
KAMEDA Ryota58-06OKUDA Tsuyoshi
SATO Koichiro37-27ITO Shinpi
SHIROTA Yasuto34-30YOSHIYUKI Suganuma
YAMASHITA Kazuma43-21SUGIYAMA Tomoyuki
TOKUDA Naoya38-26NAKAJIMA Norio
TSUCHIDA Daisuke37-27MAEDA Yuichi
YOSHIDA Shigenobuwon againstSAKURAI Yuka
KOBAYASHI Ritsuko36-28SAKABE Remi
TSUKAMOTO Hiroaki36-28KANOU Yuki
TOMOTA Yusuke40-24NAKAMORI Hiroki
TOYOTA Yasuteru46-18MIYASATO Shiyoko
SAKA Hiroshi48-16NAKAMORI Chiaki
TSUCHIYA Shotaro34-30SUGIYAMA Toshio
FUKUNAGA Kohachi33-31MATSUMOTO Hiroshi
OKAMOTO Harumi37-27OZAKI Yoshito
ESAKI Yuta64-00SHIROTA Yasuto
OKAMOTO Kazuki40-24YAMASHITA Kazuma
KAMEDA Ryota33-31SATO Koichiro
OKUDA Tsuyoshi61-03SUGIYAMA Tomoyuki
USHIRO Hideaki36-28ITO Shinpi
YOSHIYUKI Suganuma38-26OHNO Daisuke
TOKUDA Naoya53-11KANOU Yuki
NAKAJIMA Norio34-30KOBAYASHI Ritsuko
YOSHIDA Shigenobu34-30TSUCHIDA Daisuke
SAKURAI Yuka36-28KOBAYASHI Manabu
MAEDA Yuichi44-20TSUKAMOTO Hiroaki
NAKAMORI Chiaki56-08SUGIYAMA Toshio
TOMOTA Yusuke38-26FUKUNAGA Kohachi
TOYOTA Yasuteru34-30NAKAMORI Hiroki
MATSUMOTO Hiroshi54-10MIYASATO Shiyoko
SAKA Hiroshi46-18OKAMOTO Harumi
TSUCHIYA Shotaro46-18OZAKI Yoshito
ESAKI Yuta45-19YAMASHITA Kazuma
KAMEDA Ryotawon againstOKAMOTO Kazuki
SATO Koichiro44-20SHIROTA Yasuto
USHIRO Hideaki41-23YOSHIYUKI Suganuma
OHNO Daisuke37-27SUGIYAMA Tomoyuki
ITO Shinpi34-30OKUDA Tsuyoshi
TOKUDA Naoya34-30YOSHIDA Shigenobu
NAKAJIMA Norio39-25TSUKAMOTO Hiroaki
KOBAYASHI Ritsuko37-27KOBAYASHI Manabu
KANOU Yuki41-23SAKABE Remi
SAKURAI Yuka41-23MAEDA Yuichi
NAKAMORI Chiaki61-03OZAKI Yoshito
TOMOTA Yusuke50-14MIYASATO Shiyoko
TOYOTA Yasuteru34-30FUKUNAGA Kohachi
NAKAMORI Hiroki36-28MATSUMOTO Hiroshi
SAKA Hiroshi34-30SUGIYAMA Toshio
TSUCHIYA Shotaro35-29OKAMOTO Harumi
ESAKI Yuta42-22KAMEDA Ryota
OKAMOTO Kazuki35-29SHIROTA Yasuto
SATO Koichiro37-27YAMASHITA Kazuma
OKUDA Tsuyoshi45-19YOSHIYUKI Suganuma
USHIRO Hideaki33-31OHNO Daisuke
ITO Shinpi54-10SUGIYAMA Tomoyuki
SAKABE Remi41-23YOSHIDA Shigenobu
KOBAYASHI Ritsuko52-12SAKURAI Yuka
KANOU Yuki34-30TSUCHIDA Daisuke
TSUKAMOTO Hiroaki42-22KOBAYASHI Manabu
NAKAMORI Chiaki44-20OKAMOTO Harumi
TOYOTA Yasuteru33-31TOMOTA Yusuke
MATSUMOTO Hiroshi52-12SAKA Hiroshi
NAKAMORI Hiroki50-14MIYASATO Shiyoko
TSUCHIYA Shotaro33-31FUKUNAGA Kohachi
SUGIYAMA Toshio37-27OZAKI Yoshito
OKAMOTO Kazuki54-10ITO Shinpi
KAMEDA Ryota33-31SHIROTA Yasuto
SATO Koichiro33-31ESAKI Yuta
OKUDA Tsuyoshi46-18USHIRO Hideaki
OHNO Daisuke46-18YAMASHITA Kazuma
SUGIYAMA Tomoyuki34-30YOSHIYUKI Suganuma
TOKUDA Naoyawon againstSAKABE Remi
TSUCHIDA Daisuke48-16KOBAYASHI Ritsuko
NAKAJIMA Norio38-26KOBAYASHI Manabu
TSUKAMOTO Hiroaki39-25SAKURAI Yuka