Ratings

38_Shinagawa_open (Japan)
2007-08-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5558, TAMAKI, kyotaro, J, 6.0, 259
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 262
  5530, NODA, bintatsu, J, 5.0, 223
  5594, MASAYUKI, suko, J, 5.0, 215
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 268
  177, ROSE, brian, J, 4.0, 239
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 229
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 4.0, 224
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 223
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 221
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 212
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 4.0, 205
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 4.0, 203
  4004, SANO, yoko, J, 4.0, 195
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 178
  5578, URASHIMA, mei, J, 3.0, 231
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 3.0, 209
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 207
  5630, TANAKA, shu, J, 3.0, 206
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 205
  5521, HAMADA, kikue, J, 3.0, 200
  5627, AKIYAMA, tatsumi, J, 3.0, 196
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 195
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 3.0, 194
  5654, KANOU, eisuke, J, 3.0, 186
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 174
  5517, WATANABE, hideaki, J, 3.0, 173
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 168
 12403, HATTORI, masaru, J, 3.0, 166
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 3.0, 144
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 3.0, 124
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 2.0, 192
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 2.0, 184
  7083, YAMAMURA, yuuki, J, 2.0, 177
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 170
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 169
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 168
  5540, NAKANO, jyou, J, 2.0, 165
  5659, HAMADA, atushi, J, 2.0, 163
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 163
 12385, IMAMURA, tatsuya, J, 2.0, 157
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 1.0, 170
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 170
 10876, OHSAWA, naoki, J, 1.0, 122
 10149, HINO, kazue, J, 0.0, 115
  5550, NAKANO, masaru, J, 0.0, 85

 

Here are all results.

2007-08-04: 38_Shinagawa_open(Japan)
TAMAKI Kyotaro39-25IIJIMA Takamune
MURAKAMI Takeshi46-18TAKIGAWA Mitsuaki
NODA Bintatsu44-20SATO Tetsuya
SUKO Masayuki44-20OHSAWA Naoki
ISHIHARA Makoto39-25KOBAYASHI Oh
IWATA Hiroyuki56-08SUGIMOTO Yuki
ITO Junya33-31HINO Kazue
SHIMONOSONO Kozo42-22SAKURAI Takeuchi
KAWAGUCHI Yuuki36-28NAKAJIMA Tetsuya
SANO Yoko36-28NAKANO Jo
URASHIMA Mei48-16WATANABE Keiichi
TANIDA Kunihiko34-30SATO Koichiro
TANAKA Amane61-03NAKANO Masaru
SATAKE Yosuke60-04IMAMURA Tatsuya
WATAHIKI Kenta43-21AKIYAMA Tatsumi
ISHIKAWA Akirawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
WATANABE Hideaki35-29HAMADA Kikue
TSUKAMOTO Kazuma46-18HAMADA Atsushi
TAKEISHI Takuya40-24KURACHI Takayuki
SAWADA Tomohiro43-21NAGASAKI Hidekazu
YAMAMURA Yuuki46-18HATTORI Masaru
OHNO Atsuko35-29ROSE Brian
TAMAKI Kyotaro55-09TAKEISHI Takuya
MURAKAMI Takeshi42-22YAMAMURA Yuuki
NODA Bintatsu45-19WATAHIKI Kenta
SUKO Masayuki38-26TSUKAMOTO Kazuma
IIJIMA Takamune62-02KOBAYASHI Oh
ROSE Brian46-18HAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuya48-16NAKANO Jo
ISHIHARA Makoto57-07KAWAGUCHI Yuuki
NAGASAKI Hidekazu43-21AKIYAMA Tatsumi
ITO Junya50-14ISHIKAWA Akira
SANO Yoko36-28OHNO Atsuko
URASHIMA Mei45-19IWATA Hiroyuki
TANIDA Kunihiko48-16WATANABE Hideaki
SATO Koichiro55-09HINO Kazue
KURACHI Takayuki52-12SAKURAI Takeuchi
SATAKE Yosuke34-30TANAKA Amane
HATTORI Masaru36-28HAMADA Atsushi
SUGIMOTO Yuki36-28IMAMURA Tatsuya
SAWADA Tomohiro40-24SHIMONOSONO Kozo
SATO Tetsuya48-16OHSAWA Naoki
WATANABE Keiichi38-26TAKIGAWA Mitsuaki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26KANOU Yuki
TAMAKI Kyotaro33-31URASHIMA Mei
MURAKAMI Takeshi38-26TANIDA Kunihiko
NODA Bintatsu33-31ISHIHARA Makoto
SUKO Masayuki33-31ITO Junya
OKUDA Tsuyoshi39-25KANOU Yuki
ROSE Brian55-09SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya48-16OHNO Atsuko
IWATA Hiroyuki50-14YAMAMURA Yuuki
NAGASAKI Hidekazu36-28WATAHIKI Kenta
SHIMONOSONO Kozo36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAWAGUCHI Yuuki47-17HATTORI Masaru
SATO Koichiro39-25IIJIMA Takamune
TANAKA Amane47-17SANO Yoko
HAMADA Kikue46-18HAMADA Atsushi
AKIYAMA Tatsumi44-20IMAMURA Tatsuya
SATAKE Yosuke34-30SAWADA Tomohiro
ISHIKAWA Akira48-16WATANABE Hideaki
TSUKAMOTO Kazumawon againstKURACHI Takayuki
TAKEISHI Takuya34-30WATANABE Keiichi
SUGIMOTO Yuki37-27NAKANO Masaru
NAKANO Jo39-25TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Oh43-21SAKURAI Takeuchi
OHSAWA Naoki40-24HINO Kazue
TAMAKI Kyotaro47-17SATAKE Yosuke
SUKO Masayuki37-27NODA Bintatsu
IIJIMA Takamune61-03SUGIMOTO Yuki
OKUDA Tsuyoshi53-11OHSAWA Naoki
NAKAJIMA Tetsuya36-28ROSE Brian
ISHIHARA Makotowon againstMURAKAMI Takeshi
IWATA Hiroyuki42-22SAWADA Tomohiro
NAGASAKI Hidekazu55-09KAWAGUCHI Yuuki
ITO Junya33-31TANIDA Kunihiko
SHIMONOSONO Kozo33-31ISHIKAWA Akira
SANO Yoko48-16TAKEISHI Takuya
KANOU Yuki39-25TAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Amane35-29URASHIMA Mei
KURACHI Takayuki35-29WATAHIKI Kenta
AKIYAMA Tatsumi59-05NAKANO Jo
WATANABE Hideaki48-16HATTORI Masaru
TSUKAMOTO Kazuma40-24SATO Koichiro
YAMAMURA Yuuki39-25TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHNO Atsuko36-28SATO Tetsuya
WATANABE Keiichi33-31HAMADA Kikue
KOBAYASHI Oh40-24NAKANO Masaru
HAMADA Atsushi40-24SAKURAI Takeuchi
IMAMURA Tatsuya44-20HINO Kazue
TAMAKI Kyotaro41-23SUKO Masayuki
MURAKAMI Takeshi53-11TSUKAMOTO Kazuma
NODA Bintatsu35-29NAKAJIMA Tetsuya
IIJIMA Takamune45-19URASHIMA Mei
OKUDA Tsuyoshi35-29OHNO Atsuko
ROSE Brian46-18SAWADA Tomohiro
ISHIHARA Makoto45-19TANAKA Amane
IWATA Hiroyuki43-21SATAKE Yosuke
NAGASAKI Hidekazu42-22ITO Junya
KAWAGUCHI Yuuki53-11TAKEISHI Takuya
SANO Yoko33-31SHIMONOSONO Kozo
KANOU Yuki52-12IMAMURA Tatsuya
TANIDA Kunihiko46-18AKIYAMA Tatsumi
SATO Koichiro38-26KURACHI Takayuki
HAMADA Kikue36-28SATO Tetsuya
WATAHIKI Kenta37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira36-28YAMAMURA Yuuki
WATANABE Hideaki33-31WATANABE Keiichi
HATTORI Masaru35-29OHSAWA Naoki
SUGIMOTO Yuki35-29KOBAYASHI Oh
SAKURAI Takeuchi55-09HINO Kazue
NAKANO Jo47-17HAMADA Atsushi
TAKIGAWA Mitsuaki48-16NAKANO Masaru
TAMAKI Kyotaro44-20ISHIHARA Makoto
MURAKAMI Takeshi51-13IWATA Hiroyuki
NODA Bintatsu39-25SANO Yoko
SUKO Masayuki40-24NAGASAKI Hidekazu
IIJIMA Takamune50-14TANAKA Amane
OKUDA Tsuyoshi51-13ISHIKAWA Akira
ROSE Brian35-29SATAKE Yosuke
NAKAJIMA Tetsuya40-24TANIDA Kunihiko
ITO Junya43-21SATO Koichiro
SHIMONOSONO Kozo39-25WATANABE Hideaki
KAWAGUCHI Yuuki51-13TSUKAMOTO Kazuma
URASHIMA Mei59-05SUGIMOTO Yuki
KANOU Yuki44-20WATANABE Keiichi
KURACHI Takayuki36-28YAMAMURA Yuuki
HAMADA Kikue40-24KOBAYASHI Oh
AKIYAMA Tatsumi33-31SAWADA Tomohiro
WATAHIKI Kenta38-26OHNO Atsuko
HATTORI Masaru44-20TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKEISHI Takuya34-30NAKANO Jo
SAKURAI Takeuchi58-06OHSAWA Naoki
SATO Tetsuya36-28TAKIGAWA Mitsuaki
HAMADA Atsushi42-22HINO Kazue
IMAMURA Tatsuya49-15NAKANO Masaru