Ratings

53_Chiyarenshi (Japan)
2009-09-12

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10901, TANIZAWA, biri, J, 6.0, 227
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 5.0, 210
 10859, KORO, tomoharu, J, 5.0, 206
  6986, IZUMI, takashi, J, 5.0, 199
 10727, AKASHI, tomone, J, 4.0, 216
 10883, SATO, fumihiro, J, 4.0, 205
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 4.0, 204
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 202
  5637, SANO, matsuda, J, 4.0, 202
 10898, TAKAOKA, shohei, J, 4.0, 201
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 200
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 4.0, 198
 10550, ICHIMURA, hiroki, J, 4.0, 191
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 3.0, 220
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 209
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 203
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 194
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 193
 10441, FUJITA, kousuke, J, 3.0, 193
  6862, KORE, ayati, J, 3.0, 192
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 191
 10856, KOIKE, suda, J, 3.0, 190
 10422, SANNOHE, misato, J, 3.0, 189
 10044, IWATA, nyo, J, 3.0, 188
 10854, KIKUCHI, tsuyoshi, J, 3.0, 174
 10840, IMOTO, wataru, J, 2.0, 192
 10154, YAMADA, goro, J, 2.0, 192
 10876, OHSAWA, naoki, J, 2.0, 187
 10875, OHKUMA, mitsu, J, 2.0, 182
 10358, YUBARA, satoshi, J, 2.0, 175
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 167
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 141
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 131
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 1.0, 179
 10835, HIRANOAYA, hide, J, 1.0, 169
 10892, TABEI, yasunori, J, 1.0, 160
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 1.0, 143
  6865, KORE, hidenobu, J, 1.0, 122
  5521, HAMADA, kikue, J, 0.0, 155

 

Here are all results.

2009-09-12: 53_Chiyarenshi(Japan)
KORO Tomoharu35-29KAWAGUCHI Hayato
ASAHINA Satoshi37-27TOKI Yugo
IZUMI Takashi35-29IMOTO Wataru
AKASHI Tomone39-25TAKASAKI Shohei
NAGAMATSU Ryota45-18SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Oh36-28HISHIYAMA Yuichi
TSUKAMOTO Kazuma46-18TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko35-29KOSHINO Kazuhiko
YAMADA Goro43-21SHIMONOSONO Kozo
OHTAKE Kosuke38-26HAMADA Kikue
TOKI Hidenobu42-22KAWABATA Seiji
TANIZAWA Misato44-20TABEI Yasunori
SATO Fumihiro34-30HIRANOAYA Akira
SANO Matsuda34-30YUBARA Satoshi
TAKAOKA Shohei36-27SANO Joichiro
SAKURAI Takeuchi46-18ICHIMURA Hiroki
FUJITA Kousuke34-30MITO Hiiro
KOIKE Suda40-24OHKUMA Mitsu
IWATA Nyo39-25OHSAWA Naoki
ASAHINA Satoshi40-24KOBAYASHI Oh
IZUMI Takashi36-28KORO Tomoharu
AKASHI Tomone42-22OHTAKE Kosuke
NAGAMATSU Ryota35-29TSUKAMOTO Kazuma
TAKASAKI Shohei41-23KAWABATA Seiji
KAWAGUCHI Hayato40-24KOSHINO Kazuhiko
KIKUCHI Gou33-31HISHIYAMA Yuichi
TOKI Yugo33-31HAMADA Kikue
SUZUKI Yuta37-27SHIMONOSONO Kozo
YAMADA Goro38-26TOKI Hidenobu
IMOTO Wataru37-27SANO Yoko
TANIZAWA Misato34-30SAKURAI Takeuchi
SATO Fumihiro33-31FUJITA Kousuke
SANO Matsuda36-28TAKAOKA Shohei
ICHIMURA Hiroki36-28TABEI Yasunori
KOIKE Suda33-31IWATA Nyo
MITO Hiiro37-26SANO Joichiro
YUBARA Satoshi35-29HIRANOAYA Akira
OHKUMA Mitsu35-29OHSAWA Naoki
KORO Tomoharu40-24TAKASAKI Shohei
ASAHINA Satoshi37-27YAMADA Goro
AKASHI Tomone38-26NAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhiko41-23SHIMONOSONO Kozo
TSUKAMOTO Kazuma39-25IZUMI Takashi
KIKUCHI Gou38-26KAWAGUCHI Hayato
SANO Yoko39-25OHTAKE Kosuke
TOKI Yugo34-30KOBAYASHI Oh
TAKIGAWA Mitsuaki33-31SUZUKI Yuta
IMOTO Wataru41-23TOKI Hidenobu
HISHIYAMA Yuichi36-28HAMADA Kikue
TANIZAWA Misato41-23KOIKE Suda
SATO Fumihiro41-23SANO Matsuda
TAKAOKA Shohei42-22MITO Hiiro
ICHIMURA Hiroki35-29OHKUMA Mitsu
FUJITA Kousuke41-23YUBARA Satoshi
IWATA Nyo35-29SAKURAI Takeuchi
SANO Joichiro41-23TABEI Yasunori
OHSAWA Naoki43-21HIRANOAYA Akira
KORO Tomoharu36-28KIKUCHI Gou
ASAHINA Satoshi33-31AKASHI Tomone
IZUMI Takashiwon againstSANO Yoko
NAGAMATSU Ryota33-31YAMADA Goro
KOBAYASHI Oh33-31TOKI Hidenobu
TAKASAKI Shohei36-28KAWAGUCHI Hayato
KOSHINO Kazuhiko35-29HISHIYAMA Yuichi
TSUKAMOTO Kazuma35-29IMOTO Wataru
TOKI Yugo42-22TAKIGAWA Mitsuaki
SUZUKI Yuta40-24OHTAKE Kosuke
KAWABATA Seiji43-21HAMADA Kikue
TANIZAWA Misato34-30SATO Fumihiro
SANO Matsuda43-21IWATA Nyo
ICHIMURA Hiroki39-25KOIKE Suda
FUJITA Kousuke38-26TAKAOKA Shohei
MITO Hiiro33-31SAKURAI Takeuchi
OHSAWA Naoki39-25SANO Joichiro
YUBARA Satoshi38-26OHKUMA Mitsu
HIRANOAYA Akira36-28TABEI Yasunori
KORO Tomoharu34-30AKASHI Tomone
ASAHINA Satoshiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
IZUMI Takashi35-29YAMADA Goro
NAGAMATSU Ryota35-29TOKI Yugo
KOBAYASHI Oh44-20KAWABATA Seiji
TAKASAKI Shohei35-29IMOTO Wataru
KOSHINO Kazuhiko34-30SUZUKI Yuta
KAWAGUCHI Hayato40-24TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko35-29KIKUCHI Gou
SHIMONOSONO Kozo42-22HAMADA Kikue
OHTAKE Kosuke40-24HISHIYAMA Yuichi
TANIZAWA Misato39-25FUJITA Kousuke
SANO Matsuda37-27OHSAWA Naoki
TAKAOKA Shohei35-29KOIKE Suda
ICHIMURA Hiroki33-31SATO Fumihiro
SAKURAI Takeuchi44-19YUBARA Satoshi
MITO Hiiro39-25IWATA Nyo
SANO Joichiro37-27HIRANOAYA Akira
TABEI Yasunori34-30OHKUMA Mitsu
KORO Tomoharu33-31ASAHINA Satoshi
IZUMI Takashi36-28NAGAMATSU Ryota
AKASHI Tomone36-28TSUKAMOTO Kazuma
KOBAYASHI Oh37-27SANO Yoko
TAKASAKI Shohei37-27TOKI Yugo
KOSHINO Kazuhiko37-27IMOTO Wataru
KAWAGUCHI Hayato40-24YAMADA Goro
KIKUCHI Gou46-18OHTAKE Kosuke
SUZUKI Yuta37-27HAMADA Kikue
KAWABATA Seiji33-31HISHIYAMA Yuichi
TAKIGAWA Mitsuaki34-30SHIMONOSONO Kozo
TANIZAWA Misato35-29SANO Matsuda
SATO Fumihiro36-28MITO Hiiro
TAKAOKA Shohei34-30ICHIMURA Hiroki
SAKURAI Takeuchi40-24OHSAWA Naoki
KOIKE Suda40-24FUJITA Kousuke
IWATA Nyo37-27TABEI Yasunori
SANO Joichiro34-30YUBARA Satoshi
OHKUMA Mitsu38-26HIRANOAYA Akira