Ratings

27_King_State (Japan)
2009-09-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6859, SUZUKI, yutuka, J, 7.0, 391
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 213
 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 209
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 209
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 224
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 4.0, 221
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 213
 10459, KANASAWA, kouta, J, 4.0, 212
 10391, TAKANO, satoshi, J, 4.0, 204
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 203
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 4.0, 202
  5640, SHINOHARA, jun, J, 4.0, 199
  5699, SUGANUMA, yoshiyuki, J, 4.0, 192
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 4.0, 190
 10727, AKASHI, tomone, J, 3.0, 207
 10901, TANIZAWA, biri, J, 3.0, 205
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 3.0, 203
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 3.0, 196
  5697, SAITO, tauru, J, 3.0, 193
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 192
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 190
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 3.0, 189
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 186
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 185
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 185
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 183
  5626, SATO, naohiro, J, 3.0, 169
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 2.0, 186
 10401, KATO, jyou, J, 2.0, 185
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 2.0, 184
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 2.0, 180
  602, OHTANI, oni, J, 2.0, 176
 10885, SHIBASAKI, lily, J, 2.0, 174
 10895, TAKAHASHI, shunsuke, J, 2.0, 164
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 154
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 1.0, 142
  5594, MASAYUKI, suko, J, 1.0, 142
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 1.0, 140
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 0.0, 150
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 0.0, 135

 

Here are all results.

2009-09-19: 27_King_State(Japan)
IWATA Hiroyuki36-28TAKANASHI Yusuke
NAKAJIMA Tetsuya36-28SUKO Masayuki
SUZUKI Yuta33-31ISHIKAWA Akira
SATO Koichiro40-24YOSHIYUKI Suganuma
NAGASAKI Hidekazu36-28MATSUYA Shinpei
MURAKAMI Takeshi34-30NAGASHIMA Kazuhito
SANO Yoko38-26TAKEISHI Takuya
AKASHI Tomone43-21KOBAYASHI Manabu
KURAMOCHI Yuta35-29NAGAMATSU Ryota
KOIDE Satoshi33-31KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Keiichi33-31KATO Yuzuru
SHIBASAKI Lily37-27SHIMIZU Kouichi
OTANI Takashi39-25OKUDA Tsuyoshi
IMOTO Wataru34-30SHINOHARA Chiaki
HISHIYAMA Yuichi44-20MORI Takahiro
TAKANO Satoshi37-27KOBAYASHI Oh
SHINOHARA Jun35-29TANIZAWA Misato
KANAZAWA Kota39-25TAKAHASHI Shunsuke
SAITO Tauru37-27SHINOHARA Ryo
SUZUKI Yuta43-21SAKURAI Takeuchi
IWATA Hiroyuki37-27SHIBASAKI Lily
NAKAJIMA Tetsuya34-30NAGASAKI Hidekazu
SUZUKI Yuta40-23KOIDE Satoshi
TAKANASHI Yusuke39-25SUKO Masayuki
MURAKAMI Takeshi39-25KURAMOCHI Yuta
SANO Yoko37-27OTANI Takashi
YOSHIYUKI Suganuma36-28OKUDA Tsuyoshi
AKASHI Tomone37-27SATO Koichiro
MATSUYA Shinpei33-31SATO Naohiro
NAGAMATSU Ryota36-28NAGASHIMA Kazuhito
SHIMIZU Kouichi35-29TAKEISHI Takuya
KATO Yuzuru34-30ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko37-27WATANABE Keiichi
IMOTO Wataru40-24TAKANO Satoshi
SHINOHARA Jun35-29SHINOHARA Chiaki
KOBAYASHI Oh37-27TANIZAWA Misato
SAITO Tauru35-29KANAZAWA Kota
MORI Takahiro37-27SAKURAI Takeuchi
SUZUKI Yuta33-31HISHIYAMA Yuichi
TAKAHASHI Shunsuke36-28SHINOHARA Ryo
IWATA Hiroyuki34-30AKASHI Tomone
SUZUKI Yuta33-31SANO Yoko
TAKANASHI Yusuke43-21KOSHINO Kazuhiko
NAGASAKI Hidekazu39-25SATO Koichiro
MURAKAMI Takeshi33-31NAKAJIMA Tetsuya
YOSHIYUKI Suganuma33-31MATSUYA Shinpei
SATO Naohiro36-28NAGASHIMA Kazuhito
KURAMOCHI Yuta37-27KATO Yuzuru
KOIDE Satoshi33-31NAGAMATSU Ryota
KOBAYASHI Manabu43-21ISHIKAWA Akira
WATANABE Keiichiwon againstSHIMIZU Kouichi
SHIBASAKI Lily36-28OTANI Takashi
TAKEISHI Takuya39-25SUKO Masayuki
IMOTO Wataru35-29SUZUKI Yuta
TAKANO Satoshi33-31HISHIYAMA Yuichi
SHINOHARA Jun40-24SAITO Tauru
SHINOHARA Chiakiwon againstTANIZAWA Misato
KOBAYASHI Oh35-29KANAZAWA Kota
MORI Takahiro45-19TAKAHASHI Shunsuke
SHINOHARA Ryo37-27SAKURAI Takeuchi
NAKAJIMA Tetsuya42-22SHIBASAKI Lily
SUZUKI Yuta34-30IWATA Hiroyuki
TAKANASHI Yusuke46-18SANO Yoko
SATO Koichiro39-25OTANI Takashi
NAGASAKI Hidekazu36-28KURAMOCHI Yuta
YOSHIYUKI Suganuma37-27WATANABE Keiichi
AKASHI Tomone39-25MURAKAMI Takeshi
SATO Naohiro37-27KATO Yuzuru
NAGASHIMA Kazuhito40-24ISHIKAWA Akira
MATSUYA Shinpei36-28KOSHINO Kazuhiko
NAGAMATSU Ryota35-29SHIMIZU Kouichi
KOBAYASHI Manabu40-24KOIDE Satoshi
OKUDA Tsuyoshi38-26TAKEISHI Takuya
IMOTO Wataru40-24SHINOHARA Jun
HISHIYAMA Yuichi41-23KOBAYASHI Oh
TAKANO Satoshi34-30SUZUKI Yuta
KANAZAWA Kota39-25SHINOHARA Ryo
SHINOHARA Chiaki37-27TAKAHASHI Shunsuke
TANIZAWA Misato35-29SAKURAI Takeuchi
MORI Takahiro37-26SAITO Tauru
IWATA Hiroyuki36-28NAGASAKI Hidekazu
NAKAJIMA Tetsuya36-28AKASHI Tomone
TAKANASHI Yusuke35-29SUZUKI Yuta
SATO Koichiro42-22MATSUYA Shinpei
MURAKAMI Takeshi44-20KOBAYASHI Manabu
SANO Yokowon againstKURAMOCHI Yuta
SATO Naohiro35-29YOSHIYUKI Suganuma
NAGASHIMA Kazuhito35-29WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi41-22OKUDA Tsuyoshi
NAGAMATSU Ryota37-27SHIBASAKI Lily
SHIMIZU Kouichi41-23KOSHINO Kazuhiko
OTANI Takashi33-31TAKEISHI Takuya
KATO Yuzuru35-29SUKO Masayuki
IMOTO Wataru35-29MORI Takahiro
HISHIYAMA Yuichi38-26SHINOHARA Chiaki
SHINOHARA Jun35-29TAKANO Satoshi
KANAZAWA Kota42-22SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Oh34-30SAITO Tauru
TANIZAWA Misato34-30SHINOHARA Ryo
TAKAHASHI Shunsuke41-23SAKURAI Takeuchi
IWATA Hiroyuki36-28MURAKAMI Takeshi
NAKAJIMA Tetsuya34-30TAKANASHI Yusuke
SUZUKI Yuta34-30AKASHI Tomone
SATO Koichiro40-24NAGAMATSU Ryota
NAGASAKI Hidekazu33-30SATO Naohiro
SANO Yoko34-30KOBAYASHI Manabu
YOSHIYUKI Suganuma33-31KOIDE Satoshi
KURAMOCHI Yuta39-25SHIBASAKI Lily
NAGASHIMA Kazuhito42-22SHIMIZU Kouichi
MATSUYA Shinpei40-24OTANI Takashi
WATANABE Keiichi35-29OKUDA Tsuyoshi
TAKEISHI Takuya33-31KATO Yuzuru
SUKO Masayuki35-29ISHIKAWA Akira
HISHIYAMA Yuichi39-25IMOTO Wataru
TAKANO Satoshi47-16MORI Takahiro
KANAZAWA Kota34-30SHINOHARA Jun
SHINOHARA Chiaki35-29KOBAYASHI Oh
TANIZAWA Misato48-16TAKAHASHI Shunsuke
SAITO Tauru41-23SAKURAI Takeuchi
SHINOHARA Ryo33-31SUZUKI Yuta