Ratings

124_Nagareyama_open (Japan)
2010-08-08

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6986, IZUMI, takashi, J, 5.0, 199
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 197
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 4.0, 181
  5538, ITO, jyunya, J, 4.0, 180
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 173
  6891, KATORI, mitihiro, J, 4.0, 168
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 3.0, 209
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 188
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 3.0, 185
 10362, KOBAYASHI, hironao, J, 3.0, 175
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 172
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.0, 170
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 167
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 167
 11209, NARUMI, hisatosi, J, 3.0, 163
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 150
 11578, SHIMIZU, konyuki, J, 2.0, 175
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 162
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 161
  5650, KOBAYASHI, nobu, J, 2.0, 156
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 154
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 145
  5527, GOTO, masahiro, J, 2.0, 144
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 141
 10068, KINOSHITA, takao, J, 2.0, 125
  5621, HANEDA, jun, J, 2.0, 120
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 152
 10441, FUJITA, kousuke, J, 1.0, 152
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 1.0, 142
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 1.0, 127
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 1.0, 126
 11524, KAWAKAMI, hideyo, J, 0.0, 94

 

Here are all results.

2010-08-08: 124_Nagareyama_open(Japan)
IZUMI Takashi41-23FUNATSU Asuka
WAKIMOTO Naoyuki45-19KINOSHITA Takao
ITO Junya48-16NARUMI Hisatoshi
KATORI Michihiro35-29OHTAKE Kosuke
MATSUYA Shinpei52-12KOSHINO Kazuhiko
IWATA Hiroyuki36-28FUJITA Kousuke
YAMAKAWA Takashi39-25HADA Jun
KOBAYASHI Hironao41-23KOBAYASHI Manabu
KURACHI Takayuki48-16KAWAKAMI Hideyo
TODA Tomoya36-28GOTO Masahiro
SATO Koichirowon againstWATAHIKI Kenta
SANO Joichiro41-23WATANABE Keiichi
SANO Yoko48-16SHIMIZU Konyuki
OHNO Atsuko52-12NAGAO Hiroto
OKUDA Tsuyoshi33-31KINOSHITA Tsutomu
KURAHASHI Satoshi44-20KOBAYASHI Makoto
IZUMI Takashi38-26KURAHASHI Satoshi
WATAHIKI Kenta46-18KINOSHITA Tsutomu
WAKIMOTO Naoyuki38-26KURACHI Takayuki
ITO Junya36-28SANO Yoko
NAGAO Hiroto33-31KOSHINO Kazuhiko
KATORI Michihiro37-27TODA Tomoya
MATSUYA Shinpei57-07OHNO Atsuko
IWATA Hiroyuki36-28YAMAKAWA Takashi
FUNATSU Asuka38-26KOBAYASHI Makoto
NARUMI Hisatoshi49-15KAWAKAMI Hideyo
SANO Joichiro40-24KOBAYASHI Hironao
SHIMIZU Konyuki55-09KINOSHITA Takao
GOTO Masahiro34-30OHTAKE Kosuke
OKUDA Tsuyoshi49-15SATO Koichiro
HADA Jun36-28FUJITA Kousuke
WATANABE Keiichi38-26KOBAYASHI Manabu
IZUMI Takashi39-25SANO Joichiro
WATAHIKI Kenta33-31SANO Yoko
WAKIMOTO Naoyuki47-17OKUDA Tsuyoshi
ITO Junya33-31MATSUYA Shinpei
NAGAO Hiroto46-18SATO Koichiro
KATORI Michihiro34-30IWATA Hiroyuki
YAMAKAWA Takashi41-23KURAHASHI Satoshi
KURACHI Takayuki37-27SHIMIZU Konyuki
FUNATSU Asuka36-28OHNO Atsuko
TODA Tomoya46-18HADA Jun
NARUMI Hisatoshi42-22KOBAYASHI Hironao
OHTAKE Kosuke42-22FUJITA Kousuke
KOBAYASHI Manabu33-31KINOSHITA Tsutomu
GOTO Masahiro33-31WATANABE Keiichi
KINOSHITA Takao36-28KAWAKAMI Hideyo
KOSHINO Kazuhiko39-25KOBAYASHI Makoto
IZUMI Takashi46-18WAKIMOTO Naoyuki
WATAHIKI Kenta47-17TODA Tomoya
NAGAO Hiroto45-19GOTO Masahiro
KATORI Michihiro33-31ITO Junya
IWATA Hiroyuki54-10SANO Joichiro
YAMAKAWA Takashi52-12NARUMI Hisatoshi
KOBAYASHI Hironao42-22KOSHINO Kazuhiko
KURACHI Takayuki34-30MATSUYA Shinpei
FUNATSU Asuka42-22OKUDA Tsuyoshi
SATO Koichiro45-19KINOSHITA Takao
SHIMIZU Konyuki52-12KURAHASHI Satoshi
SANO Yoko36-28OHTAKE Kosuke
KOBAYASHI Makoto50-14KAWAKAMI Hideyo
OHNO Atsuko35-29WATANABE Keiichi
HADA Jun34-30KOBAYASHI Manabu
KINOSHITA Tsutomu33-31FUJITA Kousuke
IZUMI Takashi35-29KATORI Michihiro
WATAHIKI Kenta39-25YAMAKAWA Takashi
WAKIMOTO Naoyuki33-31FUNATSU Asuka
ITO Junyawon againstIWATA Hiroyuki
NAGAO Hiroto37-27KURACHI Takayuki
MATSUYA Shinpei39-25SHIMIZU Konyuki
KOBAYASHI Hironao46-18SANO Yoko
TODA Tomoya41-23OHNO Atsuko
SATO Koichiro57-07HADA Jun
NARUMI Hisatoshi44-20OKUDA Tsuyoshi
SANO Joichiro34-30GOTO Masahiro
OHTAKE Kosuke33-31WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Makoto35-29KINOSHITA Tsutomu
KOBAYASHI Manabu42-22KURAHASHI Satoshi
KINOSHITA Takao42-22KOSHINO Kazuhiko
FUJITA Kousuke43-21KAWAKAMI Hideyo