Ratings

23_Kyoto_open (Japan)
2011-05-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 7.0, 314
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 5.5, 293
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.5, 271
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 5.5, 252
  6805, SAKA, hiroshi, J, 5.5, 250
  5538, ITO, junya, J, 5.0, 285
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 5.0, 272
  5575, ESAKI, yuta, J, 5.0, 271
  5577, KURITA, seiya, J, 5.0, 269
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 5.0, 255
 12185, MARUSUMI, mitsuji, J, 5.0, 241
  7081, KADO, naoki, J, 5.0, 218
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 4.5, 247
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.5, 246
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.5, 227
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 4.0, 274
  5669, NAKANO, shunsuke, J, 4.0, 265
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 4.0, 254
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 4.0, 252
 10651, TODA, aritoshi, J, 4.0, 244
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 4.0, 238
  6800, TOKUDA, naoya, J, 4.0, 233
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 4.0, 233
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 4.0, 231
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 229
 11528, KIGUCHI, tomoya, J, 4.0, 229
 10766, NISHIMURA, hidemi, J, 4.0, 224
 10881, SAKURAI, yuka, J, 4.0, 218
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 4.0, 217
 10446, HASIMOTO, isamu, J, 4.0, 214
 11351, TODA, guratoshi, J, 4.0, 201
 10597, NAKAJIMA, norio, J, 3.5, 227
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 3.0, 252
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 236
  5579, HATA, hayato, J, 3.0, 233
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 230
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 3.0, 223
 10071, NAKANISHI, toshiaki, J, 3.0, 220
  5547, OHNO, atsuko, J, 3.0, 219
  6929, IO, hideo, J, 3.0, 216
 11224, NOMURA, yusuke, J, 3.0, 216
 12174, MASARU, koichi, J, 3.0, 215
 10568, KIMURA, yamaji, J, 3.0, 210
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 3.0, 205
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 205
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 3.0, 203
 10753, KAGOTANI, hiroto, J, 3.0, 168
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 2.5, 189
  6976, ASANO, yuki, J, 2.0, 239
 10302, HAMAJIMA, ishiuma, J, 2.0, 215
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 2.0, 207
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 199
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 189
  6978, MATSUMOTO, kishie, J, 2.0, 179
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 178
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 2.0, 178
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 2.0, 175
 11719, KARATSU, yuri, J, 2.0, 172
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.5, 172
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 1.0, 184
 11690, NOMURACHO, kato, J, 1.0, 155
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 1.0, 112

 

Here are all results.

2011-05-03: 23_Kyoto_open(Japan)
TAKANASHI Yusuke51-13NISHIMURA Hidemi
OHIKE Yoshinori46-18KOBAYASHI Ritsuko
NAKAMORI Hiroki34-30ARAKI Yasuyuki
KAMEDA Ryota46-18KARATSU Yuri
SAKA Hiroshi39-25OSHIMA Yusuke
ITO Junya43-21KIGUCHI Tomoya
TSUCHIYA Keishiro39-25ESAKI Yuta
KURITA Seiya43-21NISHIMURA Akihiro
MARUSUMI Mitsuji49-15MATSUMOTO Kishie
KADO Naoki45-19SHIBASAKI Lily
NAKAMORI Chiaki43-21MAEDA Hiroshi
MATSUMOTO Hiroshi39-25IWAKURA Hiroaki
SUGASE Takahiro64-00MIYASATO Shiyoko
TODA Aritoshi53-11OHTAKE Kosuke
NOBUKAWA Hiroki37-27HASHIMOTO Isamu
TAKAHASHI Shiu40-24IO Hideo
NAGAO Hiroto37-27KIMURA Yamaji
SAKURAI Yuka34-30NOMURA Yusuke
TODA Guratoshi34-30TSUCHIDA Daisuke
NAKAJIMA Norio46-18NOMURACHO Kato
KOIDE Satoshi36-28ASANO Yuki
HATA Hayato57-07OKAMOTO Harumi
MIYAZAKI Yuji33-31SUGIYAMA Tomoyuki
NAKANISHI Toshiaki37-27TOKUDA Naoya
YOSHIDA Shigenobu32-32SATO Koichiro
OKAMURA Hiroaki40-24NAKANO Shunsuke
KAGOTANI Hiroto33-31OHNO Atsuko
NISHIYAMA Momoko45-19HAMAJIMA Ishiuma
KASAI Yuta37-27GOTO Masahiro
NAKAYAMA Takahiro32-32YOSHIYUKI Suganuma
NARUMI Hisatoshi42-22MATSUMOTO Kazunori
TAKANASHI Yusuke41-23TODA Aritoshi
NAKAMORI Hiroki48-16KAGOTANI Hiroto
ITO Junya50-14NARUMI Hisatoshi
ESAKI Yuta48-16IWAKURA Hiroaki
KURITA Seiya38-26NAKAMORI Chiaki
ARAKI Yasuyuki34-30OHNO Atsuko
MARUSUMI Mitsuji40-24OHIKE Yoshinori
KADO Naoki44-20NISHIYAMA Momoko
MATSUMOTO Hiroshi37-27TSUCHIYA Keishiro
TSUCHIDA Daisuke49-15NOMURA Yusuke
NAKANO Shunsuke60-04IO Hideo
SUGASE Takahiro34-30HATA Hayato
OHTAKE Kosuke43-21NISHIMURA Hidemi
NOBUKAWA Hiroki54-10KASAI Yuta
TOKUDA Naoya37-27KIMURA Yamaji
TAKAHASHI Shiu46-18OKAMURA Hiroaki
NAGAO Hiroto42-22SAKA Hiroshi
KIGUCHI Tomoya43-21MAEDA Hiroshi
SAKURAI Yuka42-22TODA Guratoshi
OKAMOTO Harumi45-19MIYASATO Shiyoko
HASHIMOTO Isamu36-28ASANO Yuki
NAKAJIMA Norio32-32KAMEDA Ryota
SUGIYAMA Tomoyuki59-05YOSHIYUKI Suganuma
MIYAZAKI Yuji55-09SATO Koichiro
NAKANISHI Toshiaki41-23KOIDE Satoshi
OSHIMA Yusuke43-21GOTO Masahiro
YOSHIDA Shigenobu42-22NAKAYAMA Takahiro
HAMAJIMA Ishiuma45-19SHIBASAKI Lily
MATSUMOTO Kazunori37-27NISHIMURA Akihiro
MATSUMOTO Kishie41-23KOBAYASHI Ritsuko
KARATSU Yuri47-17NOMURACHO Kato
TAKANASHI Yusuke57-07NOBUKAWA Hiroki
KAMEDA Ryota38-26SUGIYAMA Tomoyuki
SAKA Hiroshi37-27KOIDE Satoshi
TSUCHIYA Keishiro51-13KARATSU Yuri
ESAKI Yuta32-32OHIKE Yoshinori
KURITA Seiya38-26NAKAMORI Hiroki
ARAKI Yasuyuki51-13NISHIYAMA Momoko
KADO Naoki34-30MARUSUMI Mitsuji
NAKAMORI Chiaki34-30OSHIMA Yusuke
MATSUMOTO Hiroshi43-21SAKURAI Yuka
NAKANO Shunsuke44-20HATA Hayato
SUGASE Takahiro33-31ITO Junya
OHTAKE Kosuke51-13MATSUMOTO Kishie
TODA Aritoshi34-30TSUCHIDA Daisuke
TOKUDA Naoya43-21KIGUCHI Tomoya
IWAKURA Hiroaki41-23MAEDA Hiroshi
NISHIMURA Hidemi52-12NOMURACHO Kato
HASHIMOTO Isamu35-29HAMAJIMA Ishiuma
TODA Guratoshi34-30NARUMI Hisatoshi
GOTO Masahiro47-17KIMURA Yamaji
MIYAZAKI Yuji34-30TAKAHASHI Shiu
NAKANISHI Toshiaki46-18NAGAO Hiroto
OHNO Atsuko36-28ASANO Yuki
NOMURA Yusuke54-10NISHIMURA Akihiro
IO Hideo62-02MIYASATO Shiyoko
YOSHIDA Shigenobu41-23NAKAJIMA Norio
KAGOTANI Hiroto36-28OKAMOTO Harumi
YOSHIYUKI Suganuma33-31SATO Koichiro
MATSUMOTO Kazunori45-19OKAMURA Hiroaki
KOBAYASHI Ritsuko49-15SHIBASAKI Lily
KASAI Yuta47-17NAKAYAMA Takahiro
TAKANASHI Yusuke38-26SUGASE Takahiro
OHIKE Yoshinori46-18NAKAJIMA Norio
NAKAMORI Hiroki35-29OHTAKE Kosuke
KAMEDA Ryota39-25MATSUMOTO Hiroshi
SAKA Hiroshi48-16HASHIMOTO Isamu
ITO Junya54-10MARUSUMI Mitsuji
TSUCHIYA Keishiro50-14TAKAHASHI Shiu
ESAKI Yuta52-12KAGOTANI Hiroto
KURITA Seiya38-26MIYAZAKI Yuji
ARAKI Yasuyuki33-31TOKUDA Naoya
KADO Naoki40-24NAKANISHI Toshiaki
NAKAMORI Chiaki37-27NOBUKAWA Hiroki
SATO Koichiro39-25MATSUMOTO Kishie
TSUCHIDA Daisuke34-30YOSHIYUKI Suganuma
NAKANO Shunsuke45-19YOSHIDA Shigenobu
TODA Aritoshi50-14MATSUMOTO Kazunori
NAGAO Hiroto37-27SAKURAI Yuka
KIGUCHI Tomoya36-28IWAKURA Hiroaki
NISHIMURA Hidemi40-24NARUMI Hisatoshi
OKAMOTO Harumi37-27NISHIYAMA Momoko
TODA Guratoshi35-29KASAI Yuta
HATA Hayato33-31SUGIYAMA Tomoyuki
GOTO Masahiro49-15OHNO Atsuko
NOMURA Yusuke46-18OSHIMA Yusuke
IO Hideo33-31KOIDE Satoshi
KIMURA Yamaji33-31MAEDA Hiroshi
ASANO Yuki56-08NAKAYAMA Takahiro
KOBAYASHI Ritsuko51-13HAMAJIMA Ishiuma
SHIBASAKI Lily57-07NISHIMURA Akihiro
KARATSU Yuri34-30OKAMURA Hiroaki
MIYASATO Shiyoko35-29NOMURACHO Kato
TAKANASHI Yusuke57-07KADO Naoki
OHIKE Yoshinori53-11NOMURA Yusuke
NAKAMORI Hiroki43-21NAKAMORI Chiaki
KAMEDA Ryota34-30KURITA Seiya
SAKA Hiroshi34-30MATSUMOTO Hiroshi
ITO Junya37-27NAKANO Shunsuke
TSUCHIYA Keishiro34-30TODA Aritoshi
ARAKI Yasuyuki41-23MIYAZAKI Yuji
MARUSUMI Mitsuji41-23TAKAHASHI Shiu
SATO Koichiro35-29SUGIYAMA Tomoyuki
TSUCHIDA Daisuke60-04GOTO Masahiro
SUGASE Takahiro46-18NAKANISHI Toshiaki
NOBUKAWA Hiroki51-13NISHIMURA Hidemi
TOKUDA Naoya40-24OHTAKE Kosuke
IWAKURA Hiroaki48-16SHIBASAKI Lily
KIGUCHI Tomoya36-28IO Hideo
SAKURAI Yuka48-16KASAI Yuta
OKAMOTO Harumi33-31MATSUMOTO Kazunori
HASHIMOTO Isamu41-23KARATSU Yuri
TODA Guratoshi42-22NAGAO Hiroto
NAKAJIMA Norio49-15KAGOTANI Hiroto
KOIDE Satoshi54-10OSHIMA Yusuke
HATA Hayato45-19KOBAYASHI Ritsuko
OHNO Atsuko33-31NARUMI Hisatoshi
MAEDA Hiroshi36-28NAKAYAMA Takahiro
KIMURA Yamaji38-26NISHIYAMA Momoko
YOSHIDA Shigenobu32-32ESAKI Yuta
YOSHIYUKI Suganuma38-26ASANO Yuki
HAMAJIMA Ishiuma53-11OKAMURA Hiroaki
MATSUMOTO Kishie55-09MIYASATO Shiyoko
NOMURACHO Kato39-25NISHIMURA Akihiro
TAKANASHI Yusuke34-30KAMEDA Ryota
OHIKE Yoshinori53-11TODA Guratoshi
NAKAMORI Hiroki53-11KADO Naoki
SAKA Hiroshi38-26KURITA Seiya
ITO Junya42-22TSUCHIYA Keishiro
ESAKI Yuta46-18TODA Aritoshi
ARAKI Yasuyuki41-23SUGASE Takahiro
MARUSUMI Mitsuji35-29NAKANISHI Toshiaki
NAKAMORI Chiaki54-10YOSHIDA Shigenobu
MATSUMOTO Hiroshi40-24NOBUKAWA Hiroki
SATO Koichiro40-24NAKAJIMA Norio
TSUCHIDA Daisuke40-24NAKANO Shunsuke
OHTAKE Kosuke54-10KOBAYASHI Ritsuko
TOKUDA Naoya40-24HATA Hayato
TAKAHASHI Shiu41-23NOMURA Yusuke
IWAKURA Hiroaki33-31HAMAJIMA Ishiuma
NAGAO Hiroto45-19KIGUCHI Tomoya
NISHIMURA Hidemi44-20KASAI Yuta
SAKURAI Yuka38-26MIYAZAKI Yuji
OKAMOTO Harumi40-24HASHIMOTO Isamu
SUGIYAMA Tomoyuki37-27ASANO Yuki
KOIDE Satoshi42-22YOSHIYUKI Suganuma
GOTO Masahiro54-10MATSUMOTO Kishie
IO Hideo41-23MATSUMOTO Kazunori
MAEDA Hiroshi38-26NARUMI Hisatoshi
KIMURA Yamaji45-19OHNO Atsuko
OSHIMA Yusuke35-29NISHIYAMA Momoko
OKAMURA Hiroaki40-24MIYASATO Shiyoko
KAGOTANI Hiroto45-19KARATSU Yuri
NISHIMURA Akihiro47-17NAKAYAMA Takahiro
SHIBASAKI Lily40-24NOMURACHO Kato
TAKANASHI Yusuke36-28ITO Junya
OHIKE Yoshinori39-25ARAKI Yasuyuki
NAKAMORI Hiroki32-32SAKA Hiroshi
KAMEDA Ryota33-31TSUCHIDA Daisuke
TSUCHIYA Keishiro49-15TOKUDA Naoya
ESAKI Yuta36-28SUGASE Takahiro
KURITA Seiya56-08SAKURAI Yuka
MARUSUMI Mitsuji36-28NAGAO Hiroto
KADO Naoki37-27OKAMOTO Harumi
NAKAMORI Chiaki32-32MATSUMOTO Hiroshi
SATO Koichiro41-23TODA Guratoshi
NAKANO Shunsuke41-23KOIDE Satoshi
OHTAKE Kosuke40-24HATA Hayato
TODA Aritoshi36-28GOTO Masahiro
NOBUKAWA Hiroki38-26MIYAZAKI Yuji
TAKAHASHI Shiu39-25NAKANISHI Toshiaki
IWAKURA Hiroaki40-24IO Hideo
KIGUCHI Tomoya53-11KAGOTANI Hiroto
NISHIMURA Hidemi41-23KIMURA Yamaji
HASHIMOTO Isamu35-29YOSHIDA Shigenobu
NAKAJIMA Norio35-29YOSHIYUKI Suganuma
SUGIYAMA Tomoyuki39-25HAMAJIMA Ishiuma
OHNO Atsuko55-09SHIBASAKI Lily
NOMURA Yusuke37-27MATSUMOTO Kazunori
MAEDA Hiroshi45-19KOBAYASHI Ritsuko
OSHIMA Yusuke44-20MATSUMOTO Kishie
OKAMURA Hiroaki45-19KASAI Yuta
ASANO Yuki46-18KARATSU Yuri
NISHIYAMA Momoko47-17NARUMI Hisatoshi
NISHIMURA Akihiro41-23MIYASATO Shiyoko
NAKAYAMA Takahiro48-16NOMURACHO Kato