Ratings

SUZUKI Shinichi (Japan)

Japanese name(s): 鈴木真一
32 tournaments
174 results
Player ID: 10770
2012-03-11: 285_Kyoto_meeting(Japan)
OKAMOTO Kazuki52-12SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi56-08UEDA Takashi
NISHIMINE Satoru34-30SUZUKI Shinichi
NAKANO Shunsuke41-23SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi52-12HIRABAYASHI Eiji
2009-06-14: 37_Japan_Champ_Hyogo_prelim(Japan)
SUZUKI Shinichi33-31MORINAGA Syou
SUZUKI Shinichi42-22SAITO Kojiro
TERADA Shiyouzi51-13SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi34-30KURODA Takuji
SUGASE Takahiro43-21SUZUKI Shinichi
FUKUNAGA Kohachi38-26SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi49-15HONGO Keiko
2007-05-03: 19_Kyoto_open(Japan)
ARAKI Yasuyuki33-31SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi45-19ITO Mitsumasa
TATSUMI Atsushi36-28SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi33-31ESAKI Yuta
UNO Toshihiro40-24SUZUKI Shinichi
IZUMO Kengo49-15SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi41-23HAMAMOTO Kazuhiro
2006-05-03: 18_Kyoto_open(Japan)
SAWADA Tomohiro47-17SUZUKI Shinichi
KUMODE Kotaro44-20SUZUKI Shinichi
YAMADA Minoru33-31SUZUKI Shinichi
DOJUN Makiko47-17SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi37-27NIIE Hiroki
SUZUKI Shinichi52-12OKUDA Masashi
SUZUKI Shinichi58-06HATA Hayato
2005-07-17: 33rd all Japan(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstTSUJI Shinji
ARAKI Yasuyukiwon againstSUZUKI Shinichi
MIYAOKA Tamakiwon againstSUZUKI Shinichi
ISHIZAKI Hikaruwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstURA Satoru
SUZUKI Shinichiwon againstTOKASUMI Tomohiro
2005-07-10: 211th Kyoto Meeting(Japan)
MIYATA Koheiwon againstSUZUKI Shinichi
MIYAZAKI Yujiwon againstSUZUKI Shinichi
YOKOYAMA Chiakiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstINOUE Sadahiro
SUZUKI Shinichiwon againstKOIDE Teruyo
SUZUKI Shinichiwon againstTARU Eiichi
2002-08-25: 2nd Anti Resistance Game(Japan)
TSUCHIDA Daisukewon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstNISHIMURA Hidemi
SUZUKI Shinichiwon againstKIUCHI Hideyuki
SUZUKI Shinichiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
SUZUKI Shinichiwon againstKOUKAWA Satoshi
SUZUKI Shinichiwon againstNIKI Hayato
2000-07-09: 153rd Kyoto Meeting(Japan)
MIGAMO Shinyawon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstYAMADA Hideyuki
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstKAGOTANI Hiroto
NISHIMURA Hidemiwon againstSUZUKI Shinichi
2000-06-11: 152nd Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
SUZUKI Shinichiwon againstKURODA Takuji
SUZUKI Shinichiwon againstSUGASE Takahiro
SUZUKI Shinichiwon againstUNO Toshihiro
SUZUKI Shinichiwon againstYOKOYAMA Chiaki
2000-05-14: 151st Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstMIGAMO Shinya
NISHIMURA Hidemiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTSUBOUCHI Masao
SUZUKI Shinichiwon againstKAGOTANI Hiroto
IBATA Kensukewon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstUNO Toshihiro
2000-04-01: Meijin(Japan)
SUZUKI Shinichi33-31MONMA Megumi
TOMINAGA Junichi33-31SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi33-31SHISEIDO Hiroyuki
NAGAO Hiroto33-31SUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichi33-31SANO Hirotaka
URA Satoru33-31SUZUKI Shinichi
NAITO Yoshihito33-31SUZUKI Shinichi
1999-11-07: 10th Kansai championship(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstKUBO Sadahiko
HIRAI Toshimitsuwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstIMAI Takatoshi
TAKAMURA Kandaiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstNOBUHITO Yoichi
SUZUKI Shinichiwon againstFUJISAWA Shunsuke
1999-06-14: 122nd Kyoto Meeting(Japan)
IMAI Takatoshiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstHOSOMI Yuichirou
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
FUKUI Seijiwon againstSUZUKI Shinichi
TANAKA Norihirowon againstSUZUKI Shinichi
1998-11-30: 9th Kansai championship(Japan)
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Shinichi
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
KUBO Sadahikowon againstSUZUKI Shinichi
SAKAMOTO Hiroshiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Mitoshi
SUZUKI Shinichiwon againstTAKAMURA Kandai
1997-10-12: 122nd Kyoto Meeting(Japan)
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
TSUBOUCHI Masaowon againstSUZUKI Shinichi
TAKAHASHI Manabuwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstIO Hideo
SUZUKI Shinichiwon againstTARU Eiichi
1997-06-21: 25th Hokuriku All Japan preliminary(Japan)
NAKAZAWA Hirofumiwon againstSUZUKI Shinichi
ITOI Kojiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstKAWAGUCHI Kozo
IWAO Hajimewon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstIO Hideo
KONAMI Hiroshiwon againstSUZUKI Shinichi
1997-05-03: 9th Kyoto Open(Japan)
FUKUI Seijiwon againstSUZUKI Shinichi
IJICHI Tamotsuwon againstSUZUKI Shinichi
HASEGAWA Kazutowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstYOKOYAMA Chiaki
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
SUZUKI Shinichiwon againstISHIKAWA Akira
1997-03-09: 115th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstNAKAGAWA Ketsu
HIRAI Toshimitsuwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTARU Eiichi
YOSHIMURA Osamuwon againstSUZUKI Shinichi
1997-02-23: 18th Hokuriku Expert preliminary(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Kohei
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
URUSHIHARA Yoshihisawon againstSUZUKI Shinichi
MIYAZAKI Hideowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTAMENORI Masaru
1997-02-23: 18th Meijin Hokuriku preliminary(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Kohei
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
URUSHIHARA Yoshihisawon againstSUZUKI Shinichi
MIYAZAKI Hideowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTAMENORI Masaru
1997-02-09: 114th Kyoto Meeting(Japan)
DOI Masatowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Takaowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstYOKOYAMA Chiaki
SUZUKI Shinichiwon againstMATSUOKA Akira
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
1997-01-12: 113th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Mitoshi
SUZUKI Shinichiwon againstMAEDA Masahiro
MIYAZAKI Toruwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstUNO Toshihiro
SUZUKI Shinichiwon againstFUJIKURA Katsuya
1996-11-10: 111th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Takaowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstYOSHIMURA Osamu
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Kohei
NAKAGAWA Ketsuwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstDOI Masato
1996-10-13: 110th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Kohei
SUZUKI Yasuhirowon againstSUZUKI Shinichi
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
FUKUI Seijiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTARU Eiichi
1996-09-08: 109th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstKODAMA Takashi
YOSHIMURA Osamuwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstYASUDA Tadahiro
SUZUKI Shinichiwon againstOKUDA Masashi
1996-08-11: 108th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstUNO Toshihiro
SONOZAKI Yutsukawon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstTARU Eiichi
IO Hideowon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstKURODA Takuji
1996-07-14: 107th Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstHARA Shuichi
SONOZAKI Kyokowon againstSUZUKI Shinichi
FUJIKURA Katsuyawon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Mitoshi
1996-06-09: 106th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
WADA Masanoriwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
SUZUKI Shinichiwon againstKIKUCHI Ryuichi
ASAWA Masakazuwon againstSUZUKI Shinichi
1996-04-14: 104th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstASAWA Masakazu
KIKUCHI Ryuichiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstHIRAMINE Kikuchi
1996-03-10: 103rd Kyoto Meeting(Japan)
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Shinichi
KIKUCHI Ryuichiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstASAWA Masakazu
SUZUKI Shinichiwon againstFUJIKURA Katsuya
YOSHIMURA Osamuwon againstSUZUKI Shinichi
1996-02-11: 102nd Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstWADA Masanori
FUJIKURA Katsuyawon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
MIYAZAKI Toruwon againstSUZUKI Shinichi
1996-01-14: 101st Kyoto Meeting(Japan)
SUZUKI Shinichiwon againstTAKAHASHI Manabu
MIYAZAKI Toruwon againstSUZUKI Shinichi
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Shinichiwon againstSONOZAKI Hiromichi
SUZUKI Shinichiwon againstIKEBE Yasunobu