Ratings

Chubu Trio Open (Japan)
2005-08-27

Here are all results.

2005-08-27: Chubu Trio Open(Japan)
TOKUMARU Gowon againstNAGAO Hiroto
NAKAMORI Hirokilost toSAKA Hiroshi
KADO Naokiwon againstMAKI Shin'Ichiro
MIYAZAKI Yujiwon againstWATANABE Hajime
TAMAKI Suguruwon againstKOUKAWA Satoshi
NAKANO Takaolost toOHIKE Yoshinori
TOKUDA Naoyawon againstTODA Tomoya
NAKAMORI Chiakilost toOHNO Tomohiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstFUNATSU Asuka
SUEKUNI Makotowon againstTSUJI Shinji
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstESAKI Yuta
MIURA Hidekiwon againstISOBE Yutaka
KAWARADA Yuichilost toOKAMOTO Harumi
YUSAKI Akihirowon againstTSUKAMOTO Hiroaki
HAGA Kazutoshiwon againstMORITA Ryouji
TSUCHIDA Daisukelost toUNO Toshihiro
NAKATSUKA Mikilost toKOBAYASHI Ritsuko
KUWATA Toshiwon againstOBAMA Satomi
TOKUMARU Gowon againstTSUJI Shinji
NAKAMORI Hirokilost toESAKI Yuta
KADO Naokilost toTSUJI Kayoko
MIYAZAKI Yujilost toSUEKUNI Makoto
TAMAKI Suguruwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
NAKANO Takaowon againstMIURA Hideki
TOKUDA Naoyawon againstUNO Toshihiro
NAKAMORI Chiakiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
YOSHIYUKI Suganumawon againstOBAMA Satomi
KAWARADA Yuichiwon againstTODA Tomoya
YUSAKI Akihirolost toOHNO Tomohiro
HAGA Kazutoshiwon againstFUNATSU Asuka
TSUCHIDA Daisukewon againstOKAMOTO Harumi
NAKATSUKA Mikiwon againstSUGIYAMA Toshio
KUWATA Toshiwon againstMORITA Ryouji
WATANABE Hajimewon againstNAGAO Hiroto
KOUKAWA Satoshiwon againstSAKA Hiroshi
OHIKE Yoshinorilost toMAKI Shin'Ichiro
TOKUMARU Gowon againstSUEKUNI Makoto
NAKAMORI Hirokiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
KADO Naokiwon againstMIURA Hideki
MIYAZAKI Yujiwon againstNAGAO Hiroto
TAMAKI Suguruwon againstSAKA Hiroshi
NAKANO Takaolost toMAKI Shin'Ichiro
TOKUDA Naoyawon againstTSUCHIDA Daisuke
NAKAMORI Chiakiwon againstNAKATSUKA Miki
YOSHIYUKI Suganumalost toKUWATA Toshi
KAWARADA Yuichiwon againstUNO Toshihiro
YUSAKI Akihirowon againstKOBAYASHI Ritsuko
HAGA Kazutoshiwon againstOBAMA Satomi
WATANABE Hajimewon againstTSUJI Shinji
KOUKAWA Satoshiwon againstESAKI Yuta
OHIKE Yoshinoriwon againstTSUJI Kayoko
TODA Tomoyawon againstOKAMOTO Harumi
OHNO Tomohirowon againstTSUKAMOTO Hiroaki
FUNATSU Asukalost toMORITA Ryouji
TOKUMARU Gowon againstMIYAZAKI Yuji
NAKAMORI Hirokiwon againstTAMAKI Suguru
KADO Naokiwon againstNAKANO Takao
TOKUDA Naoyawon againstOKAMOTO Harumi
NAKAMORI Chiakiwon againstSUGIYAMA Toshio
YOSHIYUKI Suganumawon againstMORITA Ryouji
SUEKUNI Makotolost toWATANABE Hajime
SUGIYAMA Tomoyukilost toKOUKAWA Satoshi
MIURA Hidekilost toOHIKE Yoshinori
KAWARADA Yuichilost toTSUCHIDA Daisuke
YUSAKI Akihirolost toNAKATSUKA Miki
HAGA Kazutoshilost toKUWATA Toshi
TODA Tomoyalost toUNO Toshihiro
OHNO Tomohirowon againstKOBAYASHI Ritsuko
FUNATSU Asukalost toOBAMA Satomi
TSUJI Shinjiwon againstNAGAO Hiroto
ESAKI Yutawon againstSAKA Hiroshi
TSUJI Kayokolost toMAKI Shin'Ichiro
TOKUMARU Golost toWATANABE Hajime
NAKAMORI Hirokiwon againstKOUKAWA Satoshi
KADO Naokiwon againstOHIKE Yoshinori
MIYAZAKI Yujilost toTSUJI Shinji
TAMAKI Suguruwon againstESAKI Yuta
NAKANO Takaowon againstTSUJI Kayoko
TOKUDA Naoyawon againstKAWARADA Yuichi
NAKAMORI Chiakiwon againstYUSAKI Akihiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstHAGA Kazutoshi
SUEKUNI Makotowon againstNAGAO Hiroto
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstSAKA Hiroshi
MIURA Hidekilost toMAKI Shin'Ichiro
TSUCHIDA Daisukewon againstTODA Tomoya
NAKATSUKA Mikiwon againstOHNO Tomohiro
KUWATA Toshiwon againstFUNATSU Asuka
UNO Toshihirowon againstOKAMOTO Harumi
KOBAYASHI Ritsukowon againstTSUKAMOTO Hiroaki
OBAMA Satomilost toMORITA Ryouji
TOKUMARU Gowon againstTOKUDA Naoya
NAKAMORI Hirokilost toNAKAMORI Chiaki
KADO Naokiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
MIYAZAKI Yujiwon againstTSUCHIDA Daisuke
TAMAKI Suguruwon againstNAKATSUKA Miki
NAKANO Takaolost toKUWATA Toshi
SUEKUNI Makotowon againstKAWARADA Yuichi
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstYUSAKI Akihiro
MIURA Hidekilost toHAGA Kazutoshi
WATANABE Hajimewon againstUNO Toshihiro
KOUKAWA Satoshilost toKOBAYASHI Ritsuko
OHIKE Yoshinoriwon againstOBAMA Satomi
TODA Tomoyawon againstTSUJI Shinji
OHNO Tomohirowon againstESAKI Yuta
FUNATSU Asukawon againstTSUJI Kayoko
NAGAO Hirotowon againstOKAMOTO Harumi
SAKA Hiroshiwon againstSUGIYAMA Toshio
MAKI Shin'Ichirowon againstMORITA Ryouji
TOKUMARU Gowon againstTSUCHIDA Daisuke
NAKAMORI Hirokiwon againstNAKATSUKA Miki
KADO Naokilost toKUWATA Toshi
MIYAZAKI Yujiwon againstTOKUDA Naoya
TAMAKI Suguruwon againstNAKAMORI Chiaki
NAKANO Takaolost toYOSHIYUKI Suganuma
SUEKUNI Makotowon againstUNO Toshihiro
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
MIURA Hidekiwon againstOBAMA Satomi
KAWARADA Yuichilost toWATANABE Hajime
YUSAKI Akihirowon againstKOUKAWA Satoshi
HAGA Kazutoshiwon againstOHIKE Yoshinori
TODA Tomoyawon againstNAGAO Hiroto
OHNO Tomohirowon againstSAKA Hiroshi
FUNATSU Asukalost toMAKI Shin'Ichiro
TSUJI Shinjiwon againstOKAMOTO Harumi
ESAKI Yutalost toTSUKAMOTO Hiroaki
TSUJI Kayokowon againstMORITA Ryouji