Ratings

25_King_State (Japan)
2008-11-29

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5533, SATO, kouichiro, J, 6.0, 219
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 5.0, 238
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 237
  6825, SHINKAWA, hiroki, J, 4.0, 247
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 244
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 237
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 235
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 224
  5591, SATAKE, yousuke, J, 4.0, 224
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 209
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 197
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 193
 10163, OKADA, hionobu, J, 4.0, 183
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 178
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 228
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 219
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 199
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 3.0, 199
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 3.0, 195
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 188
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 188
  5517, WATANABE, hideaki, J, 3.0, 177
  5667, SATO, ryu, J, 3.0, 169
  5685, NARUYA, makoto, J, 3.0, 167
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 2.0, 211
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 198
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 182
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 181
  6863, SATO, yutaka, J, 2.0, 171
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 167
  5547, HINO, atsuko, J, 2.0, 166
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 164
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 2.0, 163
  6821, TESAKI, Satoru, J, 2.0, 161
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 128
  6864, MORITA, yutuka, J, 1.0, 165
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 159
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 0.0, 86

 

Here are all results.

2008-11-29: 25_King_State(Japan)
IWATA Hiroyuki38-26KAWAGUCHI Genki
MIYAZAKI Yuji50-14MORITA Yutsuka
TAKANASHI Yusuke39-25OHUCHI Yasuhiro
SATAKE Yosuke34-30TANAKA Atsushi
SATO Koichiro36-28KOSHINO Kazuhiko
SANO Yoko43-21OKADA Hionobu
NOBUKAWA Hiroki52-12SATO Ryu
NARIYA Makoto46-18SHIMONOSONO Kozo
ISHIKAWA Akira34-30TOKI Yugo
MURAKAMI Takeshi48-16KOBAYASHI Oh
SAWADA Tomohiro43-21TESAKI Satoru
NAKAJIMA Tetsuya39-25TAKIGAWA Mitsuaki
TSUKAMOTO Kazuma39-25SATO Yutaka
WATANABE Hideakiwon againstKURACHI Takayuki
IIJIMA Takamune42-22OHTAKE Kosuke
NODA Bintatsu49-15ISHIWATA Yoshikazu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25NAGAMATSU Ryota
SUZUKI Yuta45-19SATO Tetsuya
IZUMI Takashi52-12OHNO Atsuko
NAGAMATSU Ryota34-30TAKIGAWA Mitsuaki
OKADA Hionobu35-29SATO Tetsuya
SHIMONOSONO Kozo49-15KOBAYASHI Oh
TAKANASHI Yusuke33-31NAKAJIMA Tetsuya
SATAKE Yosuke49-15KURACHI Takayuki
SATO Koichiro37-27IWATA Hiroyuki
SATO Yutaka35-29OHUCHI Yasuhiro
SATO Ryu41-23OHNO Atsuko
TOKI Yugo34-30TANAKA Atsushi
TESAKI Satoru42-22OHTAKE Kosuke
NOBUKAWA Hiroki52-12IZUMI Takashi
MORITA Yutsuka50-14ISHIWATA Yoshikazu
ISHIKAWA Akira34-30WATANABE Hideaki
KAWAGUCHI Genki37-27KOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshi38-26NARIYA Makoto
SAWADA Tomohiro34-30SUZUKI Yuta
TSUKAMOTO Kazuma36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamune52-12SANO Yoko
NODA Bintatsu40-24MIYAZAKI Yuji
NAGAMATSU Ryota43-21KAWAGUCHI Genki
IWATA Hiroyuki34-30NAKAJIMA Tetsuya
SATO Koichiro33-31TAKANASHI Yusuke
SATO Yutaka35-29MORITA Yutsuka
SATO Ryu41-23OKADA Hionobu
SANO Yoko47-17SHIMONOSONO Kozo
TESAKI Satoru49-15WATANABE Hideaki
KOBAYASHI Ohwon againstSATO Tetsuya
NOBUKAWA Hiroki36-28IIJIMA Takamune
NARIYA Makoto33-31MIYAZAKI Yuji
ISHIKAWA Akira34-30SATAKE Yosuke
KURACHI Takayuki45-19OHTAKE Kosuke
MURAKAMI Takeshi42-22NODA Bintatsu
OHUCHI Yasuhiro42-22TAKIGAWA Mitsuaki
OHNO Atsuko52-12ISHIWATA Yoshikazu
SAWADA Tomohiro44-20TSUKAMOTO Kazuma
TANAKA Atsushi57-07KOSHINO Kazuhiko
SUZUKI Yuta33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IZUMI Takashi41-23TOKI Yugo
OKADA Hionobu38-26KAWAGUCHI Genki
SHIMONOSONO Kozo35-29OHUCHI Yasuhiro
IWATA Hiroyuki36-28SANO Yoko
TAKANASHI Yusuke60-04NARIYA Makoto
KOSHINO Kazuhiko51-13ISHIWATA Yoshikazu
SATAKE Yosuke52-12TESAKI Satoru
SATO Koichiro36-28SAWADA Tomohiro
SATO Tetsuya33-31OHTAKE Kosuke
SATO Ryuwon againstSATO Yutaka
NOBUKAWA Hiroki46-18MURAKAMI Takeshi
KURACHI Takayuki48-16MORITA Yutsuka
TAKIGAWA Mitsuaki42-22KOBAYASHI Oh
NAKAJIMA Tetsuya39-25TOKI Yugo
TANAKA Atsushiwon againstNAGAMATSU Ryota
WATANABE Hideaki50-14OHNO Atsuko
IIJIMA Takamune47-17ISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukiko48-16MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta39-25TSUKAMOTO Kazuma
IZUMI Takashi34-30NODA Bintatsu
NAGAMATSU Ryota34-30TESAKI Satoru
OKADA Hionobu33-31SHIMONOSONO Kozo
IWATA Hiroyuki48-16IZUMI Takashi
MIYAZAKI Yuji54-10KAWAGUCHI Genki
TAKANASHI Yusuke43-21SAWADA Tomohiro
KOSHINO Kazuhiko45-19TAKIGAWA Mitsuaki
SATAKE Yosuke37-27IIJIMA Takamune
SATO Koichiro35-29NOBUKAWA Hiroki
TOKI Yugo33-31OHUCHI Yasuhiro
KOBAYASHI Oh34-30MORITA Yutsuka
NARIYA Makoto35-29SATO Yutaka
ISHIKAWA Akira43-21SATO Ryu
KURACHI Takayuki34-30NODA Bintatsu
MURAKAMI Takeshi37-27SUZUKI Yuta
OHTAKE Kosuke50-14ISHIWATA Yoshikazu
OHNO Atsuko42-22SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya50-14SANO Yoko
WATANABE Hideaki38-26TSUKAMOTO Kazuma
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18TANAKA Atsushi
NAGAMATSU Ryota41-23NARIYA Makoto
OKADA Hionobu33-31TANAKA Atsushi
SHIMONOSONO Kozo49-15SATO Yutaka
MIYAZAKI Yuji44-20SANO Yoko
TAKANASHI Yusukewon againstNOBUKAWA Hiroki
KOSHINO Kazuhiko41-23OHNO Atsuko
SATO Koichiro42-22SATAKE Yosuke
SATO Tetsuya46-18ISHIWATA Yoshikazu
KAWAGUCHI Genki43-21TAKIGAWA Mitsuaki
KURACHI Takayuki50-14SUZUKI Yuta
MURAKAMI Takeshi54-10IWATA Hiroyuki
OHTAKE Kosuke38-26MORITA Yutsuka
OHUCHI Yasuhiro55-09KOBAYASHI Oh
NAKAJIMA Tetsuya48-16ISHIKAWA Akira
TSUKAMOTO Kazuma42-22TOKI Yugo
IIJIMA Takamune39-25SAWADA Tomohiro
NODA Bintatsu57-07TESAKI Satoru
TATSUMI-IIJIMA Yukiko52-12WATANABE Hideaki
IZUMI Takashi42-22SATO Ryu