Ratings

2011_Yokohama_open (Japan)
2011-10-30

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5546, NAGANO, yasushi, J, 6.0, 259
  6863, SATO, yutaka, J, 5.0, 252
  5542, KOIDE, satoshi, J, 5.0, 233
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 224
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 248
 11709, IKEDA, yuki, J, 4.0, 243
 10840, IMOTO, wataru, J, 4.0, 236
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.0, 226
  5564, FUNATSU, asuka, J, 4.0, 223
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 222
 12276, MIYATA, toru, J, 4.0, 197
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 4.0, 196
 12326, TOYOSHIMA, kohei, J, 4.0, 195
 12283, MUSAKA, shizue, J, 3.5, 204
 12292, NOZU, ryosuke, J, 3.5, 192
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 3.0, 235
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 227
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 3.0, 225
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 3.0, 213
 12158, MIYAJI, hiroaki, J, 3.0, 212
 11334, TAMAYA, gun, J, 3.0, 205
  5667, SATO, ryu, J, 3.0, 199
 12267, KURIHARA, takashi, J, 3.0, 193
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 180
 12265, KUNIO, yukihiro, J, 3.0, 166
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 166
 12228, DOBASHI, yusuke, J, 3.0, 164
  5527, GOTO, masahiro, J, 2.5, 203
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 2.5, 169
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 196
 12293, OGATA, masa, J, 2.0, 182
 12151, KADOKURA, taya, J, 2.0, 175
 12291, NISHIOKA, takamasa, J, 2.0, 166
 10868, NAGAO, kazuki, J, 2.0, 166
 11660, MIYAKOSHI, orita, J, 2.0, 153
 12285, NAKAMURA, takuya, J, 2.0, 149
 12222, AISAKA, yoshimitsu, J, 2.0, 129
 12332, WADA, takeshi, J, 1.0, 165
 11520, KANEKO, takahiro, J, 1.0, 163
 12266, KUNIO, masahiro, J, 1.0, 112
 12302, SAITO, hayao, J, 1.0, 109
 12301, SAITO, naruho, J, 1.0, 92

 

Here are all results.

2011-10-30: 2011_Yokohama_open(Japan)
NAGANO Yasushi59-05AISAKA Yoshimitsu
SATO Yutaka47-17NISHIMURA Tatsuyuki
SATO Koichiro40-24OHUCHI Yasuhiro
KAMIKURA Daisuke47-17IWAKURA Hiroaki
IKEDA Yuki50-14TOYOSHIMA Kohei
IMOTO Wataru43-21MIYAKOSHI Orita
FUNATSU Asuka48-16SATO Ryu
MIYATA Toru40-24KOBAYASHI Manabu
OHTAKE Kosuke48-16KOIDE Satoshi
MUSAKA Shizue39-25OSHIMA Yusuke
NOZU Ryosuke51-13NAKAMURA Takuya
ASAKAWA Takuya49-15WADA Takeshi
TAKAHASHI Shiu43-21GOTO Masahiro
MIYAJI Hiroaki51-13KUNIO Yukihiro
TAYAMA Tsubasa52-12SAITO Naruho
KURIHARA Aru48-16NAGAO Kazuki
DOBASHI Yusuke41-23KOSHINO Kazuhiko
OGATA Masa45-19HAYASAKA Toshie
KADOKURA Taya35-29ASOU Daisuke
KANEKO Kodai60-04NISHIOKA Takamasa
KUNIO Masahiro33-31SAITO Hayao
NAGANO Yasushi57-07KANEKO Kodai
SATO Yutaka42-22KAMIKURA Daisuke
KOIDE Satoshi49-15NAGAO Kazuki
SATO Koichiro41-23MIYATA Toru
IKEDA Yuki48-16MIYAJI Hiroaki
IMOTO Wataru45-19DOBASHI Yusuke
ASOU Daisuke64-00SAITO Hayao
OHUCHI Yasuhiro36-28OSHIMA Yusuke
OHTAKE Kosuke38-26FUNATSU Asuka
TOYOSHIMA Kohei55-09NAKAMURA Takuya
MUSAKA Shizue38-26KADOKURA Taya
ASAKAWA Takuya41-23KURIHARA Aru
HAYASAKA Toshie57-07MIYAKOSHI Orita
TAKAHASHI Shiu44-20OGATA Masa
TAYAMA Tsubasa52-12NOZU Ryosuke
SATO Ryu48-16WADA Takeshi
IWAKURA Hiroaki49-15NISHIMURA Tatsuyuki
KUNIO Yukihiro50-14SAITO Naruho
KOSHINO Kazuhiko34-30GOTO Masahiro
KOBAYASHI Manabu54-10KUNIO Masahiro
NISHIOKA Takamasa46-18AISAKA Yoshimitsu
NAGANO Yasushi40-24TAYAMA Tsubasa
SATO Yutaka35-29ASAKAWA Takuya
KOIDE Satoshi48-16OGATA Masa
SATO Koichiro33-31MUSAKA Shizue
KAMIKURA Daisuke56-08KURIHARA Aru
IMOTO Wataru43-21TAKAHASHI Shiu
ASOU Daisuke35-29KOBAYASHI Manabu
FUNATSU Asuka40-24HAYASAKA Toshie
MIYATA Toru38-26SATO Ryu
OHTAKE Kosuke33-31IKEDA Yuki
TOYOSHIMA Kohei33-31MIYAJI Hiroaki
IWAKURA Hiroaki41-23KANEKO Kodai
KUNIO Yukihiro53-11NOZU Ryosuke
KOSHINO Kazuhiko33-31OHUCHI Yasuhiro
DOBASHI Yusuke38-26KADOKURA Taya
GOTO Masahiro34-30OSHIMA Yusuke
NISHIMURA Tatsuyuki50-14NAKAMURA Takuya
NISHIOKA Takamasa45-19KUNIO Masahiro
NAGAO Kazuki38-26WADA Takeshi
MIYAKOSHI Orita51-13SAITO Hayao
AISAKA Yoshimitsu59-05SAITO Naruho
NAGANO Yasushi36-28IMOTO Wataru
SATO Yutaka53-11OHTAKE Kosuke
KOIDE Satoshi44-20MUSAKA Shizue
SATO Koichiro44-20ASOU Daisuke
IKEDA Yuki33-31FUNATSU Asuka
OHUCHI Yasuhiro36-28MIYAJI Hiroaki
MIYATA Toru55-09TOYOSHIMA Kohei
NOZU Ryosuke46-18NAGAO Kazuki
ASAKAWA Takuya57-07KUNIO Yukihiro
OSHIMA Yusuke59-05KUNIO Masahiro
TAKAHASHI Shiu55-09IWAKURA Hiroaki
TAYAMA Tsubasa33-31KAMIKURA Daisuke
SATO Ryu41-23KADOKURA Taya
KURIHARA Aru38-26MIYAKOSHI Orita
KOSHINO Kazuhiko34-30KANEKO Kodai
DOBASHI Yusuke35-29NISHIOKA Takamasa
NISHIMURA Tatsuyuki32-32GOTO Masahiro
KOBAYASHI Manabu48-16HAYASAKA Toshie
OGATA Masa59-05AISAKA Yoshimitsu
NAKAMURA Takuya34-30WADA Takeshi
SAITO Hayao52-12SAITO Naruho
NAGANO Yasushi33-31SATO Yutaka
KOIDE Satoshi38-26TAKAHASHI Shiu
SATO Koichiro36-28ASAKAWA Takuya
KAMIKURA Daisuke51-13KOSHINO Kazuhiko
IKEDA Yuki55-09DOBASHI Yusuke
IMOTO Wataru57-07MIYATA Toru
ASOU Daisuke38-26OGATA Masa
FUNATSU Asuka45-19KOBAYASHI Manabu
OHUCHI Yasuhiro54-10KUNIO Yukihiro
OHTAKE Kosuke43-21TAYAMA Tsubasa
TOYOSHIMA Kohei42-22GOTO Masahiro
MUSAKA Shizue44-20SATO Ryu
NOZU Ryosuke40-24NISHIOKA Takamasa
OSHIMA Yusuke50-14NISHIMURA Tatsuyuki
HAYASAKA Toshie58-06SAITO Hayao
MIYAJI Hiroaki44-20KANEKO Kodai
IWAKURA Hiroaki34-30KURIHARA Aru
KADOKURA Taya52-12MIYAKOSHI Orita
NAKAMURA Takuya48-16KUNIO Masahiro
AISAKA Yoshimitsu42-22NAGAO Kazuki
WADA Takeshi50-14SAITO Naruho
NAGANO Yasushi34-30SATO Koichiro
SATO Yutaka44-20IMOTO Wataru
KOIDE Satoshi38-26IKEDA Yuki
KAMIKURA Daisuke41-23OHTAKE Kosuke
ASOU Daisuke40-24TAKAHASHI Shiu
FUNATSU Asuka33-31ASAKAWA Takuya
OHUCHI Yasuhiro41-23TAYAMA Tsubasa
MIYATA Toru34-30IWAKURA Hiroaki
TOYOSHIMA Kohei42-22DOBASHI Yusuke
NOZU Ryosuke32-32MUSAKA Shizue
OSHIMA Yusuke35-29KOSHINO Kazuhiko
HAYASAKA Toshie51-13KADOKURA Taya
MIYAJI Hiroaki42-22KOBAYASHI Manabu
SATO Ryu48-16OGATA Masa
KURIHARA Aru46-18NISHIOKA Takamasa
KUNIO Yukihiro33-31NAKAMURA Takuya
GOTO Masahiro64-00AISAKA Yoshimitsu
NISHIMURA Tatsuyuki41-23KANEKO Kodai
NAGAO Kazuki57-07SAITO Hayao
MIYAKOSHI Orita36-28WADA Takeshi
SAITO Naruho35-29KUNIO Masahiro