Ratings

30_Meijin (Japan)
2009-03-29

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 6.0, 198
  651, KITAJIMA, hideki, J, 5.0, 196
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 5.0, 196
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 196
  5502, GOTO, hiroshi, J, 5.0, 196
  5512, OHNO, tomohiro, J, 5.0, 196
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 5.0, 196
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 4.0, 194
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 4.0, 194
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 194
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 4.0, 194
 10377, KOBAYASHI, nosei, J, 4.0, 194
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 194
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 4.0, 194
 10070, KAMEMOTO, siu, J, 4.0, 194
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 4.0, 194
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 194
  5685, NARUYA, makoto, J, 4.0, 194
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.0, 194
  5605, OZAWA, takumi, J, 4.0, 194
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 194
  300, TAMENORI, hideshi, J, 4.0, 194
  5606, ENDO, oni, J, 3.0, 192
  6822, YAMADA, yuichi, J, 3.0, 192
  5655, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 192
  5575, EZAKI, yuuta, J, 3.0, 192
  6919, HUKUNAGA, kobachi, J, 3.0, 192
 10104, HAGIKURA, joe, J, 3.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 3.0, 192
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 3.0, 192
  5560, TSUJI, shinji, J, 3.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 3.0, 192
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 192
  6800, TOKUDA, naoya, J, 3.0, 192
  6972, MIYAZAKI, thoru, J, 3.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 192
  5626, SATO, naohiro, J, 3.0, 192
  4014, TOMINAGA, kenta, J, 3.0, 192
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 3.0, 192
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 3.0, 192
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 192
  5538, ITO, jyunya, J, 3.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 2.0, 190
  7048, KANADA, yoshihiro, J, 2.0, 190
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 2.0, 190
  5540, NAKANO, jyou, J, 2.0, 190
  7024, NUNOME, naoya, J, 2.0, 190
  5542, KEISUKE, yu, J, 2.0, 190
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 2.0, 190
  6911, KIBA, kenta, J, 2.0, 190
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 2.0, 190
 10192, HAMADA, naoki, J, 2.0, 190
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 2.0, 190
  6955, IWASAKI, masaki, J, 2.0, 190
 10130, YUSAKI, akihiro, J, 2.0, 190
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 190
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 2.0, 190
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 1.0, 188
  5562, HOSHINO, yoshihiro, J, 1.0, 188
  7090, OGAWA, daisuke , J, 1.0, 188
  601, KOZUKA, katsuhiko , J, 1.0, 188
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 1.0, 188
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 188
  5671, OHNO, daisuke, J, 0.0, 186

List of players

64 players

 

Here are all results.

2009-03-29: 30_Meijin(Japan)
ITO Junya33-31ISHIKAWA Akira
TAMENORI Hideshi33-31MATSUYA Shinpei
OKAMOTO Kazuki33-31OZAWA Kou
MIYAZAKI Toru33-31TSUJI Shinji
MIYAZAKI Yuji33-31IIJIMA Takamune
KOMAGATA Masayuki33-31MURAKAMI Takeshi
GOTO Hiroshi33-31HAGIKURA Yutaka
ESAKI Yuta33-31ASAHINA Satoshi
TAKANASHI Yusuke33-31OHNO Daisuke
SASAKI Sohei33-31SATO Naohiro
SAKAGUCHI Kazuhiro33-31NUNOME Naoya
YAMAKAWA Takashi33-31NAKANO Jo
YAMADA Yuichi33-31OGAWA Daisuke
KOBAYASHI Nosei33-31HOSHINO Yoshihiro
MATSUZAWA Atsushi33-31KOZUKA Katsuhiko
KANDA Yoshihiro33-31TSUKAMOTO Kazuma
NARIYA Makoto33-31SUGASE Takahiro
ISHIHARA Makoto33-31NAKAJIMA Tetsuya
OHNO Tomohiro33-31TANIDA Kunihiko
TAKIZAWA Masaki33-31IWATA Hiroyuki
SAWADA Tomohiro33-31MIYAOKA Tamaki
NAKAMORI Hiroki33-31HAMADA Naoki
NAKAMORI Chiaki33-31KAMEMOTO Osamu
NAGASAKI Hidekazu33-31IWASAKI Masaaki
NAGASHIMA Kazuhito33-31MATSUMOTO Hiroyuki
NAGAO Hiroto33-31TAKIZAWA Nobuyuki
TOMINAGA Kenta33-31KOIDE Satoshi
FUKUNAGA Kohachi33-31SATANI Tetsu
KITAJIMA Hideki33-31ENOMOTO Yasuhiro
WATAHIKI Kenta33-31ARAKI Yasuyuki
KIBA Kenta33-31NAKAMURA Yuya
YUSAKI Akihiro33-31TOKUDA Naoya
ITO Junya33-31KOMAGATA Masayuki
OKAMOTO Kazuki33-31WATAHIKI Kenta
SUGASE Takahiro33-31IIJIMA Takamune
IWATA Hiroyuki33-31KAMEMOTO Osamu
MIYAOKA Tamaki33-31KOZUKA Katsuhiko
MIYAZAKI Toru33-31OHNO Tomohiro
GOTO Hiroshi33-31KIBA Kenta
ESAKI Yuta33-31NAGASAKI Hidekazu
TAKANASHI Yusuke33-31SAKAGUCHI Kazuhiro
SATANI Tetsu33-31MATSUMOTO Hiroyuki
YAMAKAWA Takashi33-31TOMINAGA Kenta
KOIDE Satoshi33-31NAKANO Jo
KOBAYASHI Nosei33-31TAMENORI Hideshi
OZAWA Kou33-31ARAKI Yasuyuki
MATSUZAWA Atsushi33-31SAWADA Tomohiro
NARIYA Makoto33-31MIYAZAKI Yuji
HOSHINO Yoshihiro33-31MATSUYA Shinpei
ISHIKAWA Akira33-31MURAKAMI Takeshi
TAKIZAWA Masaki33-31NAKAMORI Chiaki
TAKIZAWA Nobuyuki33-31OGAWA Daisuke
NAKAMORI Hiroki33-31KANDA Yoshihiro
NAKAMURA Yuya33-31HAGIKURA Yutaka
NAKAJIMA Tetsuya33-31ENOMOTO Yasuhiro
ASAHINA Satoshi33-31IWASAKI Masaaki
NAGAO Hiroto33-31YAMADA Yuichi
TSUKAMOTO Kazuma33-31HAMADA Naoki
TSUJI Shinji33-31TANIDA Kunihiko
TOKUDA Naoya33-31SATO Naohiro
NUNOME Naoya33-31OHNO Daisuke
FUKUNAGA Kohachi33-31NAGASHIMA Kazuhito
KITAJIMA Hideki33-31ISHIHARA Makoto
YUSAKI Akihiro33-31SASAKI Sohei
ITO Junya33-31MATSUZAWA Atsushi
TAMENORI Hideshi33-31SAKAGUCHI Kazuhiro
ENOMOTO Yasuhiro33-31IIJIMA Takamune
OKAMOTO Kazuki33-31YUSAKI Akihiro
KAMEMOTO Osamu33-31OGAWA Daisuke
MIYAOKA Tamaki33-31ISHIKAWA Akira
MIYAZAKI Yuji33-31ISHIHARA Makoto
KOMAGATA Masayuki33-31SAWADA Tomohiro
GOTO Hiroshi33-31FUKUNAGA Kohachi
TAKANASHI Yusuke33-31KOBAYASHI Nosei
SASAKI Sohei33-31WATAHIKI Kenta
SATO Naohiro33-31ARAKI Yasuyuki
YAMAKAWA Takashi33-31MIYAZAKI Toru
OZAWA Kou33-31TOKUDA Naoya
MATSUYA Shinpei33-31OHNO Daisuke
NARIYA Makoto33-31KITAJIMA Hideki
MURAKAMI Takeshi33-31KOZUKA Katsuhiko
OHNO Tomohiro33-31TOMINAGA Kenta
TAKIZAWA Masaki33-31NAGAO Hiroto
TAKIZAWA Nobuyuki33-31IWATA Hiroyuki
TANIDA Kunihiko33-31NAKANO Jo
NAKAMORI Hiroki33-31ESAKI Yuta
NAKAMORI Chiaki33-31YAMADA Yuichi
NAKAMURA Yuya33-31SATANI Tetsu
NAKAJIMA Tetsuya33-31SUGASE Takahiro
ASAHINA Satoshi33-31TSUKAMOTO Kazuma
NAGASAKI Hidekazu33-31KANDA Yoshihiro
NAGASHIMA Kazuhito33-31KIBA Kenta
TSUJI Shinji33-31KOIDE Satoshi
HAGIKURA Yutaka33-31MATSUMOTO Hiroyuki
NUNOME Naoya33-31HOSHINO Yoshihiro
HAMADA Naoki33-31IWASAKI Masaaki
TAMENORI Hideshi33-31NAKAMORI Chiaki
ENOMOTO Yasuhiro33-31SATO Naohiro
OKAMOTO Kazuki33-31NARIYA Makoto
SUGASE Takahiro33-31TOKUDA Naoya
IWASAKI Masaaki33-31KOZUKA Katsuhiko
IWATA Hiroyuki33-31HOSHINO Yoshihiro
KAMEMOTO Osamu33-31MATSUYA Shinpei
MIYAOKA Tamaki33-31ASAHINA Satoshi
MIYAZAKI Yuji33-31SASAKI Sohei
GOTO Hiroshi33-31YAMAKAWA Takashi
ESAKI Yuta33-31MATSUZAWA Atsushi
TAKANASHI Yusuke33-31TAKIZAWA Masaki
SATANI Tetsu33-31KOIDE Satoshi
YAMADA Yuichi33-31SAKAGUCHI Kazuhiro
OGAWA Daisuke33-31OHNO Daisuke
KOBAYASHI Nosei33-31NAGAO Hiroto
OHNO Tomohiro33-31NAGASHIMA Kazuhito
TAKIZAWA Nobuyuki33-31NUNOME Naoya
SAWADA Tomohiro33-31KANDA Yoshihiro
NAKAMORI Hiroki33-31ITO Junya
NAKAMURA Yuya33-31TSUJI Shinji
NAKAJIMA Tetsuya33-31OZAWA Kou
NAKANO Jo33-31MATSUMOTO Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazu33-31KOMAGATA Masayuki
TSUKAMOTO Kazuma33-31ISHIKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka33-31TANIDA Kunihiko
IIJIMA Takamune33-31ARAKI Yasuyuki
TOMINAGA Kenta33-31KIBA Kenta
FUKUNAGA Kohachi33-31MIYAZAKI Toru
KITAJIMA Hideki33-31YUSAKI Akihiro
WATAHIKI Kenta33-31ISHIHARA Makoto
HAMADA Naoki33-31MURAKAMI Takeshi
ENOMOTO Yasuhiro33-31NAGAO Hiroto
SUGASE Takahiro33-31NAKAMORI Chiaki
IWATA Hiroyuki33-31SASAKI Sohei
KAMEMOTO Osamu33-31YUSAKI Akihiro
MIYAZAKI Toru33-31HAMADA Naoki
MIYAZAKI Yuji33-31KOBAYASHI Nosei
GOTO Hiroshi33-31NAKAMORI Hiroki
ARAKI Yasuyuki33-31OHNO Daisuke
TAKANASHI Yusuke33-31OKAMOTO Kazuki
SATANI Tetsu33-31KOMAGATA Masayuki
SATO Naohiro33-31HOSHINO Yoshihiro
YAMAKAWA Takashi33-31MIYAOKA Tamaki
OZAWA Kou33-31YAMADA Yuichi
MATSUMOTO Hiroyuki33-31KOZUKA Katsuhiko
MATSUZAWA Atsushi33-31HAGIKURA Yutaka
KANDA Yoshihiro33-31NAKANO Jo
ISHIHARA Makoto33-31OGAWA Daisuke
MURAKAMI Takeshi33-31KOIDE Satoshi
OHNO Tomohiro33-31ESAKI Yuta
TAKIZAWA Nobuyuki33-31NARIYA Makoto
TANIDA Kunihiko33-31ISHIKAWA Akira
NAKAMURA Yuya33-31ITO Junya
NAKAJIMA Tetsuya33-31TAKIZAWA Masaki
NAGASAKI Hidekazu33-31FUKUNAGA Kohachi
TSUKAMOTO Kazuma33-31NAGASHIMA Kazuhito
TSUJI Shinji33-31SAWADA Tomohiro
TOKUDA Naoya33-31MATSUYA Shinpei
IIJIMA Takamune33-31SAKAGUCHI Kazuhiro
TOMINAGA Kenta33-31ASAHINA Satoshi
KITAJIMA Hideki33-31TAMENORI Hideshi
WATAHIKI Kenta33-31NUNOME Naoya
KIBA Kenta33-31IWASAKI Masaaki
TAMENORI Hideshi33-31TOMINAGA Kenta
ENOMOTO Yasuhiro33-31MIYAZAKI Toru
OKAMOTO Kazuki33-31NAKAMORI Hiroki
SUGASE Takahiro33-31ITO Junya
IWASAKI Masaaki33-31OGAWA Daisuke
KAMEMOTO Osamu33-31MATSUZAWA Atsushi
MIYAOKA Tamaki33-31IWATA Hiroyuki
KOMAGATA Masayuki33-31IIJIMA Takamune
TAKANASHI Yusuke33-31GOTO Hiroshi
SASAKI Sohei33-31KIBA Kenta
SATO Naohiro33-31SAWADA Tomohiro
SAKAGUCHI Kazuhiro33-31ISHIKAWA Akira
YAMAKAWA Takashi33-31MIYAZAKI Yuji
YAMADA Yuichi33-31TANIDA Kunihiko
KOIDE Satoshi33-31ARAKI Yasuyuki
KOZUKA Katsuhiko33-31OHNO Daisuke
KOBAYASHI Nosei33-31TSUJI Shinji
OZAWA Kou33-31ESAKI Yuta
MATSUMOTO Hiroyuki33-31MATSUYA Shinpei
NARIYA Makoto33-31TSUKAMOTO Kazuma
ISHIHARA Makoto33-31NAGASHIMA Kazuhito
MURAKAMI Takeshi33-31NUNOME Naoya
OHNO Tomohiro33-31TAKIZAWA Nobuyuki
TAKIZAWA Masaki33-31SATANI Tetsu
NAKAMORI Chiaki33-31KANDA Yoshihiro
NAKANO Jo33-31HOSHINO Yoshihiro
NAGASAKI Hidekazu33-31NAKAJIMA Tetsuya
NAGAO Hiroto33-31HAMADA Naoki
TOKUDA Naoya33-31ASAHINA Satoshi
HAGIKURA Yutaka33-31YUSAKI Akihiro
KITAJIMA Hideki33-31NAKAMURA Yuya
WATAHIKI Kenta33-31FUKUNAGA Kohachi