Ratings

4_Ouza_sen (Japan)
2009-09-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 7.0, 248
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 6.0, 245
  5577, KURITA, seiya, J, 6.0, 242
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 5.5, 246
 10045, KAMEDA, okata, J, 5.0, 265
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 252
  6868, SASAKI, sohei, J, 5.0, 247
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 244
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 5.0, 243
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 239
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 5.0, 238
 10322, SAITO, aya, J, 5.0, 237
  5575, EZAKI, yuuta, J, 5.0, 228
  300, TAMENORI, hideshi, J, 5.0, 217
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 4.5, 238
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 4.5, 234
  5502, GOTO, hiroshi, J, 4.5, 230
  5569, OHMORI, keita, J, 4.5, 227
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 243
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 239
  6919, HUKUNAGA, kobachi, J, 4.0, 238
  6820, OKAWA, kun, J, 4.0, 234
  5512, OHNO, tomohiro, J, 4.0, 234
  5654, KANOU, eisuke, J, 4.0, 232
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 4.0, 227
  7047, UMEZAWA, ogata, J, 4.0, 227
 10467, KIUTI, daichi, J, 4.0, 227
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 4.0, 227
  5655, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 226
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 224
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 223
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 223
 10644, TAKEMURA, haruki, J, 4.0, 222
  6972, MIYAZAKI, thoru, J, 4.0, 222
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 4.0, 219
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 3.5, 232
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 3.5, 228
 10289, KAWAKAMI, yoshitai, J, 3.5, 219
 10192, HAMADA, naoki, J, 3.0, 234
  5605, OZAWA, takumi, J, 3.0, 231
  5685, NARUYA, makoto, J, 3.0, 227
 10104, HAGIKURA, joe, J, 3.0, 226
  5578, URASHIMA, mei, J, 3.0, 224
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 223
 10069, KAMIO, mori, J, 3.0, 222
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 3.0, 221
 10616, SATOHISA, kazu, J, 3.0, 221
  5511, TSUJI, toshimi, J, 3.0, 220
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 219
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 3.0, 219
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 217
  5582, TAKENOBU, kousuke, J, 3.0, 202
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 201
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 195
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 2.5, 220
  651, KITAJIMA, hideki, J, 2.5, 219
  7000, MIYA, naoto, J, 2.5, 218
 10216, TAGUCHI, ryosuke, J, 2.5, 196
  6863, SATO, yutaka, J, 2.0, 214
  708, YAMANAKA, mami, J, 2.0, 208
  6819, SATO, lily, J, 2.0, 208
  5564, FUNATSU, asuka, J, 2.0, 204
  5587, GOTO, hiroto, J, 2.0, 198
  5500, FURUSAKI, yoko, J, 2.0, 187
  6955, IWASAKI, masaki, J, 2.0, 182
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 1.5, 214
  601, KOZUKA, katsuhiko , J, 1.5, 209
  5579, HATA, syunnto, J, 1.0, 198
 10608, OKAMA, ayumi, J, 1.0, 196
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 1.0, 181
  889, SUGIYAMA, ayumi, J, 1.0, 170
  7067, NAGAYA, tosiko, J, 1.0, 160
  5632, ISAKA, tomoaki, J, 1.0, 158

List of players

73 players

 

Here are all results.

2009-09-06: 4_Ouza_sen(Japan)
OKAMOTO Kazuki38-26SATO Hisakazu
KURITA Seiya38-26SATANI Tetsu
YAMAKAWA Takashi36-28HAGIKURA Yutaka
KAMEDA Ryota35-29SATO Yutaka
OSHIMIZU Takanori38-26NAGASHIMA Kazuhito
MURAKAMI Takeshi42-22SAITO Aya
SASAKI Sohei42-22HATA Hayato
TAKIZAWA Masaki35-29NAGAO Hiroto
ESAKI Yuta34-30TSUJI Shinji
WATAHIKI Kenta33-31TAMENORI Hideshi
OHMORI Keita36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
GOTO Hiroshi38-26SATO Yuri
TAKANASHI Yusuke35-29MITSUYA Nobuaki
KANOU Yuki33-31FUKUNAGA Kohachi
OHNO Tomohiro46-18TAGUCHI Ryosuke
TANIDA Kunihiko33-31NAKAMURA Yuya
NAGAMATSU Ryota33-31IIJIMA Takamune
MIYAOKA Tamaki34-30MIYAZAKI Toru
TAKEMURA Haruki33-31OHIKE Yoshinori
OKAWA Akira34-30TANAKA Atsushi
NAGANO Yasushi34-30ISHIZAKI Hikaru
UMEZAWA Yoshinori39-25FUNATSU Asuka
KIUCHI Hideyuki34-30OKAMA Ayumi
MATSUMOTO Hiroshi39-25OZAWA Kou
KAWAKAMI Yoshihiro39-25SUGIYAMA Akemi
MIYAZAKI Yuji39-25IWASAKI Masaaki
HAMADA Naoki43-21GOTO Hiroto
KAMIO Mamoru39-25ISAKA Tomoaki
NAGASAKI Hidekazu36-28KURAHASHI Satoshi
URASHIMA Mei39-25TAKEISHI Takuya
TAKENOBU Kosuke39-25NAGAYA Toshiko
SANO Yoko34-30NAKAJIMA Tetsuya
MIYASHITA Naoto39-25FURUSAKI Yoko
KITAJIMA Hideki34-30NARIYA Makoto
TAKIZAWA Nobuyuki42-22YAMANAKA Mami
KOZUKA Katsuhiko40-24TAKANO-TSUJI Toshimi
OKAMOTO Kazuki33-31KOMAGATA Masayuki
KURITA Seiya38-26KOZUKA Katsuhiko
MITSUYA Nobuaki36-28OKAMA Ayumi
ISHIZAKI Hikaru38-26SATO Yuri
YAMAKAWA Takashi40-24KAWAKAMI Yoshihiro
KAMEDA Ryota39-25MATSUMOTO Hiroshi
OSHIMIZU Takanori34-30KITAJIMA Hideki
MURAKAMI Takeshi36-28TAKIZAWA Nobuyuki
SASAKI Sohei41-23SANO Yoko
NAKAJIMA Tetsuya41-23NAGAO Hiroto
TAKIZAWA Masaki45-19NAGANO Yasushi
SAITO Aya35-29GOTO Hiroto
ESAKI Yuta33-31OHNO Tomohiro
WATAHIKI Kenta37-27TANIDA Kunihiko
OHMORI Keita33-31OKAWA Akira
NAKAMURA Yuya42-22IWASAKI Masaaki
GOTO Hiroshi33-31TAKENOBU Kosuke
TAKANASHI Yusuke35-29KIUCHI Hideyuki
TSUJI Shinji42-22ISAKA Tomoaki
KANOU Yuki35-29UMEZAWA Yoshinori
FUKUNAGA Kohachi38-26NAGAYA Toshiko
NAGAMATSU Ryota35-29MIYAZAKI Yuji
TAKEMURA Haruki36-28MIYAOKA Tamaki
SATANI Tetsu38-26OHIKE Yoshinori
MIYAZAKI Toru34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASHIMA Kazuhito34-30HATA Hayato
HAGIKURA Yutaka35-29TAGUCHI Ryosuke
TANAKA Atsushi35-29IIJIMA Takamune
SATO Hisakazu33-31URASHIMA Mei
NARIYA Makoto36-28TAKANO-TSUJI Toshimi
KAMIO Mamoru36-28HAMADA Naoki
OZAWA Kou43-21SATO Yutaka
MIYASHITA Naoto32-32NAGASAKI Hidekazu
FUNATSU Asuka33-31SUGIYAMA Akemi
FURUSAKI Yoko36-28YAMANAKA Mami
KURAHASHI Satoshi32-32TAKEISHI Takuya
OKAMOTO Kazuki37-27NAGASAKI Hidekazu
TAMENORI Hideshi37-27SATO Hisakazu
KURITA Seiya34-30TAKANASHI Yusuke
MITSUYA Nobuaki43-21TAKENOBU Kosuke
ISHIZAKI Hikaru37-27TAKEISHI Takuya
YAMAKAWA Takashi37-27TAKIZAWA Masaki
KAMEDA Ryota39-25KAMIO Mamoru
OSHIMIZU Takanori38-26SASAKI Sohei
MURAKAMI Takeshi34-30NAGAMATSU Ryota
NAKAJIMA Tetsuya37-27UMEZAWA Yoshinori
SAITO Aya42-22MIYAOKA Tamaki
ESAKI Yuta32-32GOTO Hiroshi
WATAHIKI Kenta33-31KANOU Yuki
OHMORI Keita33-31TAKEMURA Haruki
TSUJI Shinji36-28SATANI Tetsu
OHNO Tomohiro33-31NAKAMURA Yuya
TANIDA Kunihiko40-24FURUSAKI Yoko
FUKUNAGA Kohachi33-31KIUCHI Hideyuki
KOMAGATA Masayuki42-22MIYASHITA Naoto
IIJIMA Takamune45-19IWASAKI Masaaki
NAGANO Yasushi33-31URASHIMA Mei
OHIKE Yoshinori40-24OKAMA Ayumi
MATSUMOTO Hiroshi33-31OKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka35-29OZAWA Kou
TANAKA Atsushi33-31TAKIZAWA Nobuyuki
MIYAZAKI Yuji39-25MIYAZAKI Toru
NARIYA Makoto40-24NAGASHIMA Kazuhito
HAMADA Naoki39-25KAWAKAMI Yoshihiro
NAGAO Hiroto35-29KURAHASHI Satoshi
SANO Yoko35-29FUNATSU Asuka
TAKANO-TSUJI Toshimi39-25TAGUCHI Ryosuke
KITAJIMA Hideki32-32KOZUKA Katsuhiko
SATO Yutaka41-23SUGIYAMA Akemi
SATO Yuri40-24NAGAYA Toshiko
YAMANAKA Mami40-24ISAKA Tomoaki
HATA Hayato37-27GOTO Hiroto
OKAMOTO Kazuki34-30WATAHIKI Kenta
TAMENORI Hideshi35-29HAGIKURA Yutaka
KURITA Seiya35-29KAMEDA Ryota
MITSUYA Nobuaki34-30TANAKA Atsushi
ISHIZAKI Hikaru38-26ESAKI Yuta
YAMAKAWA Takashi39-25OHMORI Keita
OSHIMIZU Takanori38-26MURAKAMI Takeshi
SASAKI Sohei35-29KOZUKA Katsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya43-21NARIYA Makoto
TAKIZAWA Masaki36-28FUKUNAGA Kohachi
NAKAMURA Yuya33-31KAWAKAMI Yoshihiro
GOTO Hiroshi36-28SAITO Aya
TAKANASHI Yusuke40-24TAKEMURA Haruki
TSUJI Shinji41-23MIYAZAKI Yuji
KANOU Yuki38-26HAMADA Naoki
OHNO Tomohiro34-30NAGANO Yasushi
TANIDA Kunihiko33-31KOMAGATA Masayuki
NAGAMATSU Ryota39-25KAMIO Mamoru
IIJIMA Takamune34-30YAMANAKA Mami
MIYAOKA Tamaki38-26UMEZAWA Yoshinori
OKAWA Akira37-27URASHIMA Mei
SATANI Tetsu37-27SATO Yutaka
OHIKE Yoshinori34-30SATO Hisakazu
MIYAZAKI Toru39-25TAKIZAWA Nobuyuki
KIUCHI Hideyuki33-31OZAWA Kou
MATSUMOTO Hiroshi47-17SANO Yoko
NAGASAKI Hidekazu35-29KITAJIMA Hideki
NAGAO Hiroto35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKEISHI Takuya34-30IWASAKI Masaaki
TAKENOBU Kosuke33-31NAGASHIMA Kazuhito
MIYASHITA Naoto44-20SATO Yuri
TAGUCHI Ryosuke32-32KURAHASHI Satoshi
FUNATSU Asuka33-31HATA Hayato
GOTO Hiroto36-28ISAKA Tomoaki
FURUSAKI Yoko34-30TAKANO-TSUJI Toshimi
NAGAYA Toshiko43-21OKAMA Ayumi
OKAMOTO Kazuki35-29OSHIMIZU Takanori
TAMENORI Hideshi36-28TSUJI Shinji
KURITA Seiya35-29YAMAKAWA Takashi
MITSUYA Nobuaki34-30MATSUMOTO Hiroshi
ISHIZAKI Hikaru33-31KAMEDA Ryota
SASAKI Sohei33-31GOTO Hiroshi
NAKAJIMA Tetsuya33-31KANOU Yuki
SAITO Aya34-30KITAJIMA Hideki
ESAKI Yuta38-26MIYASHITA Naoto
WATAHIKI Kenta38-26MURAKAMI Takeshi
OHMORI Keita41-23TAKANASHI Yusuke
NAKAMURA Yuya35-29HAGIKURA Yutaka
TANIDA Kunihiko38-26TAKIZAWA Masaki
FUKUNAGA Kohachi37-27MIYAZAKI Yuji
NAGAMATSU Ryota35-29OHNO Tomohiro
IIJIMA Takamune37-27KOMAGATA Masayuki
MIYAOKA Tamaki34-30NAGANO Yasushi
TAKEMURA Haruki33-31SATANI Tetsu
OKAWA Akira33-31KAMIO Mamoru
OHIKE Yoshinori33-31NAGAO Hiroto
MIYAZAKI Toru33-31NAGASAKI Hidekazu
UMEZAWA Yoshinori33-31SUGIYAMA Akemi
KIUCHI Hideyuki39-25FURUSAKI Yoko
KAWAKAMI Yoshihiro32-32NAGASHIMA Kazuhito
TANAKA Atsushi45-19TAKENOBU Kosuke
SATO Hisakazu39-25NAGAYA Toshiko
NARIYA Makoto39-25FUNATSU Asuka
URASHIMA Mei34-30KURAHASHI Satoshi
TAKEISHI Takuya40-24KOZUKA Katsuhiko
SANO Yoko36-28HAMADA Naoki
TAKANO-TSUJI Toshimi35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAGUCHI Ryosuke33-31SATO Yuri
SATO Yutaka44-20HATA Hayato
YAMANAKA Mami34-30OZAWA Kou
GOTO Hiroto38-26TAKIZAWA Nobuyuki
OKAMA Ayumi38-26ISAKA Tomoaki
OKAMOTO Kazuki36-28KURITA Seiya
TAMENORI Hideshi41-23NAGAMATSU Ryota
MITSUYA Nobuaki33-31WATAHIKI Kenta
ISHIZAKI Hikaru32-32OHMORI Keita
YAMAKAWA Takashi42-22GOTO Hiroshi
KAMEDA Ryota48-16TANAKA Atsushi
OSHIMIZU Takanori38-26TANIDA Kunihiko
MURAKAMI Takeshi38-26TAKEMURA Haruki
SASAKI Sohei40-24NAKAJIMA Tetsuya
TAKIZAWA Masaki34-30IIJIMA Takamune
SAITO Aya42-22OHNO Tomohiro
ESAKI Yuta32-32MATSUMOTO Hiroshi
NAKAMURA Yuya34-30OHIKE Yoshinori
TAKANASHI Yusuke33-31FUKUNAGA Kohachi
KANOU Yuki34-30NARIYA Makoto
KOMAGATA Masayuki36-28KOZUKA Katsuhiko
MIYAOKA Tamaki34-30OKAWA Akira
NAGANO Yasushi38-26KAMIO Mamoru
SATANI Tetsu33-31HAGIKURA Yutaka
MIYAZAKI Toru35-29TSUJI Shinji
UMEZAWA Yoshinori35-29YAMANAKA Mami
KIUCHI Hideyuki41-23SANO Yoko
NAGASHIMA Kazuhito39-25TAGUCHI Ryosuke
KAWAKAMI Yoshihiro33-31KITAJIMA Hideki
MIYAZAKI Yuji35-29SATO Hisakazu
HAMADA Naoki45-19FURUSAKI Yoko
URASHIMA Mei38-26MIYASHITA Naoto
NAGAO Hiroto39-25SATO Yutaka
OZAWA Kou37-27SUGIYAMA Akemi
TAKEISHI Takuya32-32NAGASAKI Hidekazu
IWASAKI Masaaki47-17NAGAYA Toshiko
TAKENOBU Kosuke33-31FUNATSU Asuka
TAKANO-TSUJI Toshimi39-25GOTO Hiroto
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27HATA Hayato
SATO Yuri40-24OKAMA Ayumi
KURAHASHI Satoshi32-32TAKIZAWA Nobuyuki
OKAMOTO Kazuki35-29YAMAKAWA Takashi
TAMENORI Hideshi37-27OHMORI Keita
KURITA Seiya34-30SASAKI Sohei
MITSUYA Nobuaki36-28OSHIMIZU Takanori
ISHIZAKI Hikaru38-26MIYAZAKI Toru
KAMEDA Ryota44-20KIUCHI Hideyuki
MURAKAMI Takeshi37-27TANIDA Kunihiko
NAKAJIMA Tetsuya36-28NAGAMATSU Ryota
TAKIZAWA Masaki35-29MIYAOKA Tamaki
SAITO Aya34-30KANOU Yuki
ESAKI Yuta33-31TAKANASHI Yusuke
NAKAMURA Yuya32-32WATAHIKI Kenta
GOTO Hiroshi38-26MATSUMOTO Hiroshi
TSUJI Shinji37-27SANO Yoko
OHNO Tomohiro39-25TAKANO-TSUJI Toshimi
FUKUNAGA Kohachi40-24URASHIMA Mei
KOMAGATA Masayuki34-30TANAKA Atsushi
IIJIMA Takamune33-31NARIYA Makoto
TAKEMURA Haruki39-25NAGAO Hiroto
OKAWA Akira38-26NAGASAKI Hidekazu
NAGANO Yasushi39-25HAMADA Naoki
SATANI Tetsu33-31MIYAZAKI Yuji
OHIKE Yoshinori33-31TAKEISHI Takuya
UMEZAWA Yoshinori38-26TAKENOBU Kosuke
NAGASHIMA Kazuhito42-22GOTO Hiroto
KAWAKAMI Yoshihiro35-29MIYASHITA Naoto
HAGIKURA Yutaka39-25SATO Yuri
SATO Hisakazu37-27SATO Yutaka
KAMIO Mamoru40-24FURUSAKI Yoko
OZAWA Kou36-28FUNATSU Asuka
IWASAKI Masaaki39-25YAMANAKA Mami
KITAJIMA Hideki33-31KURAHASHI Satoshi
TAKIZAWA Nobuyuki36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAGUCHI Ryosuke34-30KOZUKA Katsuhiko
SUGIYAMA Akemi33-31OKAMA Ayumi
ISAKA Tomoaki33-31HATA Hayato