Ratings

OKUDA Masashi (Japan)

Japanese name(s): 奥田真司
70 tournaments
380 results
Player ID: 10008
2008-05-03: 20_Kyoto_open(Japan)
KOUJI Shintai55-09OKUDA Masashi
OKUDA Masashi37-27NAKAMURA Yuki
KIKAYA Ehira45-19OKUDA Masashi
AIUCHI Tadashi38-26OKUDA Masashi
YAMASHITA Kazuma46-18OKUDA Masashi
OKUDA Masashi43-21NISHIMURA Akihiro
OKUDA Masashi35-29KAWAKAMI Koji
2008-03-02: 29th Kinko Hokuriku area tournament A(Japan)
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHONDA Naoto
SATANI Tetsuwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashilost toNAKAMURA Yuki
TATSUMI Atsushilost toOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNISHIMINE Satoru
MATSUMOTO Kazunoriwon againstOKUDA Masashi
2007-05-03: 19_Kyoto_open(Japan)
OKUDA Masashi40-24NAKAYAMA Takahiro
SATAKE Yosuke36-28OKUDA Masashi
OKUDA Masashi36-28KAGAWA Yoichi
YOSHIDA Yoshiaki33-31OKUDA Masashi
YAMAKAWA Takashi54-10OKUDA Masashi
IKEDA Atsuhiko48-16OKUDA Masashi
OKUDA Masashi37-27IMURA Yuki
2007-04-08: 232nd Kyoto Meeting(Japan)
OKAMOTO Kazukiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMORIOKA Wataru
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstOBAMA Satomi
MIYAZAKI Toruwon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
2007-03-19: 231st Kyoto meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstIWAO Hajime
TANAKA Atsushilost toOKUDA Masashi
NAKAMORI Hirokiwon againstOKUDA Masashi
KITAGAWA Kanyawon againstOKUDA Masashi
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
YAMAZOE Keijiwon againstOKUDA Masashi
2006-05-03: 18_Kyoto_open(Japan)
IKEDA Atsuhiko45-19OKUDA Masashi
OKUDA Masashi53-11NAMI Yoneda
SYUGAME Junki53-11OKUDA Masashi
MIYAZAKI Yoshinobu52-12OKUDA Masashi
MATSUMOTO Kazunori39-25OKUDA Masashi
SUZUKI Shinichi52-12OKUDA Masashi
OKUDA Masashi48-16MATSUDA Tomoko
2006-02-12: 218th Kyoto Open(Japan)
OKUDA Masashiwon againstOBAMA Satomi
NAKAMORI Hirokiwon againstOKUDA Masashi
YAMAZOE Keijiwon againstOKUDA Masashi
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
2005-12-12: 216th Kyoto meeting(Japan)
MIYAZAKI Yujiwon againstOKUDA Masashi
MAEHIRA Kotarowon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
FUKUHARA Shihowon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
2005-09-11: 213th Kyoto meeting(Japan)
OKUDA Masashilost toSUGASE Takahiro
OKUDA Masashiwon againstNISHI Mizuki
MIYAZAKI Toruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashilost toTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
OKUDA Masashiwon againstNISHIMINE Satoru
2005-05-03: 17_Kyoto_open(Japan)
NAKAJIMA Norio41-23OKUDA Masashi
MATSUMOTO Hiroshi48-16OKUDA Masashi
OKUDA Masashi50-14NISHIMOTO Yusuke
FUJITA Mitsunori39-25OKUDA Masashi
ISHII Miyuki34-30OKUDA Masashi
OKUDA Masashi46-18GOTO Masahiro
YAMADA Minoru55-09OKUDA Masashi
2005-03-13: 207th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
TSUJI Shinjiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstEIKICHI Masanobu
SUEKUNI Makotowon againstOKUDA Masashi
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTANINO Takumi
2005-01-09: 205th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstMATSUYA Shinpei
MIYAZAKI Yujiwon againstOKUDA Masashi
NAKANO Shunsukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTAMAKI Suguru
OKUDA Masashiwon againstNAKANO Takao
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
2004-12-12: 204th Kyoto Meeting(Japan)
KAGOTANI Hirotowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNAKAMURA Yuki
OKUDA Masashiwon againstWAKU You
MIYAOKA Tamakiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
NISHIMURA Hidemiwon againstOKUDA Masashi
2004-10-10: 202nd Kyoto Meeting(Japan)
NORIMITSU Ayumiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNORIMITSU Hiromi
SATO Aiwon againstOKUDA Masashi
NAKAMURA Shuheiwon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
2004-09-12: 201st Kyoto Meeting(Japan)
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
NISHIMINE Satoruwon againstOKUDA Masashi
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstHAZE Kentaro
2004-08-08: 200th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstASANO Yuki
AOKI Akirawon againstOKUDA Masashi
2004-07-11: 199th Kyoto Meeting(Japan)
NAKAMURA Yukiwon againstOKUDA Masashi
MATSUZAKA Katsuhikowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNISHIMURA Hidemi
OKUDA Masashiwon againstSENTOKU Hidefumi
OKUDA Masashiwon againstKADO Naoki
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Yuji
2004-06-27: Kinki Conference 2004(Japan)
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMATSUMOTO Kishie
OKUDA Masashiwon againstKASAI Yuta
IWATA Hiroyukiwon againstOKUDA Masashi
ISHIKAWA Akirawon againstOKUDA Masashi
OHNO Atsukowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSAKAMOTO Hiroshi
2004-06-16: 198th Kyoto Meeting(Japan)
NAKAMURA Yukiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMATSUZAKA Katsuhiko
OKUDA Masashiwon againstSATO Ai
TANINO Takumiwon againstOKUDA Masashi
WAZUKI Hiroyukiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMATSUZAKA Katsuhiko
2004-05-09: 197th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTANINO Takumi
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNAKAJIMA Hiroichi
NAKAMURA Shuheiwon againstOKUDA Masashi
AOKI Akirawon againstOKUDA Masashi
ASANO Yukiwon againstOKUDA Masashi
2004-05-03: 16_Kyoto_open(Japan)
KOMATSU Naoto39-25OKUDA Masashi
OKUDA Masashi48-16SAGA Hiroki
OKUDA Masashi38-26YUSAKI Akihiro
YOSHIYUKI Shingo45-19OKUDA Masashi
OKUDA Masashi38-26KAGOTANI Hiroto
OKUDA Masashi32-32NAGAO Hiroto
OKUDA Masashi41-23KUNII Toshimi
2004-04-11: 196th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstMURAI Yasuhiro
2004-01-11: 193rd Kyoto Meeting(Japan)
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
OKAMOTO Naokiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
2003-12-14: 192nd Kyoto Meeting(Japan)
NAKAMURA Shuheiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMASUDA Kazuhisa
OKUDA Masashiwon againstFUNAKOSHI Shogo
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNAKAMURA Yuki
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
2003-11-09: 191st Kyoto Meeting(Japan)
MASUDA Kazuhisawon againstOKUDA Masashi
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
WAZUKI Hiroyukiwon againstOKUDA Masashi
2003-08-10: 188th Kyoto Meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
ETO Tetsuharuwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
KAGOTANI Hirotowon againstOKUDA Masashi
2003-07-13: 187th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstNIIE Satoshi
YUSAKI Akihirowon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
SENTOKU Hidefumiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSAGA Hiroki
2003-06-08: 186th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSAGA Hiroki
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSAGA Idai
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
IZUMO Kengowon againstOKUDA Masashi
2003-03-09: 183rd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstWAZUKI Hiroyuki
KADO Naokiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMAENO Ken'Ichi
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstFUNAKOSHI Shogo
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
2003-02-09: 182nd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSAGA Hiromi
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstKOUSAKU Shigeki
OKUDA Masashiwon againstETO Tetsuharu
OKUDA Masashiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
2003-01-12: 181st Kyoto Meeting(Japan)
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
WAZUKI Hiroyukiwon againstOKUDA Masashi
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
2002-12-18: 180th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTOKUMARU Go
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Takao
OKUDA Masashiwon againstMAENO Ken'Ichi
2002-11-10: 179th Kyoto Meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
MAENO Ken'Ichiwon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
2002-09-08: 177th Kyoto Meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
2002-08-25: 2nd Anti Resistance Game(Japan)
OKUDA Masashiwon againstNISHIMINE Satoru
OKUDA Masashiwon againstYOKOYAMA Chiaki
OKUDA Masashiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstOKUDA Masashi
YAMADA Minoruwon againstOKUDA Masashi
ETO Tetsuharuwon againstOKUDA Masashi
2002-08-11: 176th Kyoto Meeting(Japan)
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTSUCHIDA Daisuke
OKUDA Masashiwon againstTANAKA Norihiro
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHORIE Mieko
2002-07-14: 175th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstETO Tetsuharu
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTATSUMI Maiho
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSHIMIZU Masahiro
2002-07-07: Kinki Conference 2002(Japan)
ICHIKAWA Yukinoriwon againstOKUDA Masashi
MIYAZAKI Masaharuwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstYOSHIMURA Osamu
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMURAKAMI Tadayoshi
2002-06-09: 174th Kyoto Meeting(Japan)
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
2002-02-10: 171st Kyoto Meeting(Japan)
SHOJI Harukawon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
OKUDA Masashiwon againstSUGASE Takahiro
OKUDA Masashiwon againstYOKOYAMA Takako
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
2002-01-13: 170th Kyoto Meeting(Japan)
TSUCHIDA Daisukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNISHIMINE Satoru
KIKUCHI Ryuichiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
2001-12-09: 169th Kyoto Meeting(Japan)
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstOSADA Koji
ISOBE Ayukowon againstOKUDA Masashi
TARU Eiichiwon againstOKUDA Masashi
2001-11-23: Kansai Championship A 2001(Japan)
NAGAO Hirotowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTAMAKI Suguru
OKUDA Masashiwon againstNAKAGAWA Ketsu
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSUGIYAMA Toshio
OKUDA Masashiwon againstFUNASAKI Hiro
2001-11-11: 168th Kyoto Meeting(Japan)
OSADA Kojiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
TOKUMARU Gowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstTSUCHIDA Daisuke
2001-06-10: 163rd Kyoto Meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstKAGOTANI Hiroto
YAMADA Hideyukiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstYOKOYAMA Takako
TSUBOUCHI Masaowon againstOKUDA Masashi
2000-07-09: 153rd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstHIROTA Akihiro
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
YOKOYAMA Chiakiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstFUJIKURA Katsuya
MIGAMO Shinyawon againstOKUDA Masashi
2000-06-11: 152nd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
YOKOYAMA Chiakiwon againstOKUDA Masashi
KURODA Takujiwon againstOKUDA Masashi
URUSHIHARA Yoshihisawon againstOKUDA Masashi
2000-05-14: 151st Kyoto Meeting(Japan)
KAGOTANI Hirotowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstYAMADA Hideyuki
OKUDA Masashiwon againstNISHIMURA Hidemi
IBATA Kensukewon againstOKUDA Masashi
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNITTA Yoshihiro
1999-11-07: 10th Kansai championship(Japan)
FUJISAWA Yosukewon againstOKUDA Masashi
FUJISAWA Shunsukewon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMATSUMOTO Kazunori
OKUDA Masashiwon againstSAKAMOTO Hiroshi
OKUDA Masashiwon againstIBATA Kensuke
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
1999-06-14: 122nd Kyoto Meeting(Japan)
WADA Masanoriwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHOSOMI Yoshinobu
FUKUI Seijiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHOSOMI Yuichirou
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
1998-11-30: 9th Kansai championship(Japan)
OKUDA Masashiwon againstISHIKAWA Akira
TATSUMI Atsushiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstUNO Toshihiro
OKUDA Masashiwon againstNOBUHITO Yoichi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstOKUDA Masashi
SUZUKI Takaowon againstOKUDA Masashi
1997-10-12: 122nd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTSUBOUCHI Masao
ISHIKAWA Akirawon againstOKUDA Masashi
HIRAI Toshimitsuwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstYOKOYAMA Chiaki
IMAI Takatoshiwon againstOKUDA Masashi
1997-06-21: 25th Hokuriku All Japan preliminary(Japan)
OKUDA Masashiwon againstABE Ikoma
NAKAGAWA Ketsuwon againstOKUDA Masashi
NAKAZAWA Hirofumiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstKURODA Takuji
FUKUI Seijiwon againstOKUDA Masashi
SUGASE Takahirowon againstOKUDA Masashi
1997-05-03: 9th Kyoto Open(Japan)
IWASAKI Masaakiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstHASEGAWA Kazuto
OKUDA Masashiwon againstHIRAI Toshimitsu
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Yasuhiro
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Masaharu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOKUDA Masashi
1997-02-23: 18th Hokuriku Expert preliminary(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
URUSHIHARA Yoshihisawon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNAKAZAWA Hirofumi
OKUDA Masashiwon againstUENO Kohei
MIYAZAKI Toruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Masaharu
1997-02-23: 18th Meijin Hokuriku preliminary(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
URUSHIHARA Yoshihisawon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstNAKAZAWA Hirofumi
OKUDA Masashiwon againstUENO Kohei
MIYAZAKI Toruwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Masaharu
1997-02-09: 114th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstFUJIKURA Katsuya
OKUDA Masashiwon againstUENO Kohei
UNO Toshihirowon againstOKUDA Masashi
NAKAGAWA Ketsuwon againstOKUDA Masashi
NAKANISHI Toshiakiwon againstOKUDA Masashi
1997-01-12: 113th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstNAKAGAWA Ketsu
OKUDA Masashiwon againstDOI Masato
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Takao
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Toru
OKUDA Masashiwon againstYOSHIMURA Osamu
1996-11-10: 111th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstUENO Mitoshi
OKUDA Masashiwon againstMATSUOKA Akira
OKUDA Masashiwon againstNAKAGAWA Ketsu
MIYAZAKI Toruwon againstOKUDA Masashi
TATSUMI Atsushiwon againstOKUDA Masashi
1996-10-13: 110th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstUENO Mitoshi
OKUDA Masashiwon againstIKEBE Yasunobu
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
SUZUKI Yasuhirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstTATSUMI Atsushi
1996-09-08: 109th Kyoto Meeting(Japan)
WADA Masanoriwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstISOBE Ayuko
YASUDA Tadahirowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIKEBE Yasunobu
SUZUKI Shinichiwon againstOKUDA Masashi
1996-07-14: 107th Kyoto Meeting(Japan)
UENO Koheiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstSONOZAKI Yutsuka
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstYOSHIMURA Osamu
1996-06-09: 106th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
HARA Shuichiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstKIKUCHI Ryuichi
OKUDA Masashiwon againstIKEBE Yasunobu
OKUDA Masashiwon againstUNO Toshihiro
1996-04-14: 104th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
UENO Koheiwon againstOKUDA Masashi
KURODA Takujiwon againstOKUDA Masashi
IKEBE Takeowon againstOKUDA Masashi
TSUBOUCHI Masaowon againstOKUDA Masashi
1996-03-10: 103rd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstFUJIKURA Katsuya
NAKANISHI Toshiakiwon againstOKUDA Masashi
KIKUCHI Ryuichiwon againstOKUDA Masashi
SONOZAKI Yutsukawon againstOKUDA Masashi
1996-02-11: 102nd Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstMAEDA Masahiro
OKUDA Masashiwon againstNAKANISHI Toshiaki
HARA Shuichiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIKEBE Yasunobu
OKUDA Masashiwon againstTATSUMI Atsushi
1996-01-14: 101st Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstUNO Toshihiro
OKUDA Masashiwon againstKOGA Kimihiko
OKUDA Masashiwon againstSONOZAKI Yutsuka
TATSUMI Atsushiwon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstOKUDA Masashi
1991-11-10: 52nd Kyoto Meeting(Japan)
ISHIBASHI Makotowon againstOKUDA Masashi
MATOBA Hisanoriwon againstOKUDA Masashi
ICHIKAWA Yukinoriwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstADACHI Motoki
OKUDA Masashiwon againstFUKUI Seiji
1991-10-13: 51st Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstFUKUI Seiji
OKUDA Masashiwon againstADACHI Motoki
TEZUKA Hirohisawon againstOKUDA Masashi
MATOBA Hisanoriwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
1991-03-17: 12th Meijin Kansai Preliminaries(Japan)
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
MAEDA Kohichiwon againstOKUDA Masashi
NAKANISHI Toshiakiwon againstOKUDA Masashi
KOBAYASHI Atsushiwon againstOKUDA Masashi
OKUDA Masashiwon againstKANECHIKA Takahiro
OKUDA Masashiwon againstTAKASUGI Koichi