Ratings

32_Meijin (Japan)
2011-05-29

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6814, TACHIKI, hide, J, 6.0, 224
  5575, ESAKI, yuta, J, 6.0, 224
  7047, UMEZAWA, yoshinori, J, 6.0, 224
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 6.0, 224
  7024, NUNOME, naoya, J, 6.0, 224
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 224
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 6.0, 192
 10154, YAMADA, goro, J, 5.0, 224
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 5.0, 224
  5655, SATANI, tetsu, J, 5.0, 224
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.0, 224
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 192
  5542, KOIDE, satoshi, J, 4.0, 192
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 192
  5630, TANAKA, shu, J, 4.0, 192
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 4.0, 192
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 4.0, 192
  6803, HAGA, kazutoshi, J, 4.0, 192
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 192
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 192
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 4.0, 192
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 192
  5577, KURITA, seiya, J, 4.0, 192
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 192
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 4.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 4.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 4.0, 192
  6972, MIYAZAKI, toru, J, 4.0, 192
  651, KITAJIMA, hideki, J, 4.0, 192
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 192
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 192
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 192
 11387, YAMAGATA, naohiro, J, 3.0, 192
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 3.0, 192
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 192
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 3.0, 192
  6890, SAITO, masaki, J, 3.0, 192
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 192
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 192
  5685, MAKOTO, naruya, J, 3.0, 192
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 192
 10727, AKASHI, tomone, J, 3.0, 192
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 3.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 192
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 192
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 3.0, 192
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 192
  698, SUEKUNI, makoto, J, 3.0, 192
 10616, SATOHISA, kazu, J, 3.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 192
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 3.0, 192
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 3.0, 192
  5649, TOKUSHIMA, akira, J, 3.0, 192
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 192
  6826, ISHII, kiyotaka, J, 3.0, 192
 10820, ASOU, daisuke, J, 3.0, 192
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 3.0, 192
  603, KANEDA, shigeru, J, 3.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 192
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 3.0, 160
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 160
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 160
  7088, SANO, hidekazu, J, 3.0, 160
  5538, ITO, junya, J, 3.0, 160
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 3.0, 160
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 160
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 3.0, 160
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 160
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 3.0, 160
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 2.0, 192
 10751, TANAKA, irie, J, 2.0, 192
 10902, TATENO, ryuuji, J, 2.0, 192
  7034, YOSHIDA, taisaku, J, 2.0, 192
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 2.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 2.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 2.0, 192
  6951, FUJITA, takeshi, J, 2.0, 192
 11047, ITABASI, kunihiro, J, 2.0, 192
 10566, KEIYOU, katsura, J, 2.0, 192
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 2.0, 192
  5632, ISAKA, tomoaki, J, 2.0, 192
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 2.0, 192
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 2.0, 192
 10459, KANASAWA, kouta, J, 2.0, 192
  5528, TOJO, masaru, J, 2.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 2.0, 192
 10083, AIBARA, shigero, J, 2.0, 192
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 160
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 2.0, 160
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 160
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 2.0, 160
  5533, SATO, kouichiro, J, 2.0, 160
  6807, WAKU, you, J, 2.0, 160
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 2.0, 160
  5569, OHMORI, keita, J, 2.0, 160
  5526, UNO, toshihiro, J, 2.0, 160
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 192
  5653, KAWABATA, seiji, J, 1.0, 192
  6986, IZUMI, takashi, J, 1.0, 192
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 192
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 1.0, 192
 12137, SUZUKI, ryo, J, 1.0, 192
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 1.0, 192
 12136, ANDO, yoshifumi, J, 1.0, 160
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 1.0, 160
 11722, KAWARADA, seiji, J, 1.0, 160
  5618, KATO, tomihiro, J, 1.0, 160
  7002, KAGAWA, youichi, J, 1.0, 160
 11650, YOSHIKAWA, takeshi, J, 1.0, 160
 12139, ASAI, takahiro, J, 0.0, 192
 12138, HIROHATA, kenji, J, 0.0, 160

List of players

115 players

 

Here are all results.

2011-05-29: 32_Meijin(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstUNO Toshihiro
NUNOME Naoyawon againstKITAJIMA Hideki
YAMAKAWA Takashiwon againstASAI Takahiro
UMEZAWA Yoshinoriwon againstOKAMOTO Kazuki
ESAKI Yutawon againstTACHIKI Akira
NAKAMORI Hirokiwon againstTODA Tomoya
SATANI Tetsuwon againstSHIMIZU Ryusei
YAMADA Gorowon againstSATO Hisakazu
GOTO Masahirowon againstTOKUSHIMA Akira
GOTO Hiroshiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
KOSHINO Kazuhikowon againstKURITA Seiya
HAGIKURA Yutakawon againstKATSURA Hisatoshi
ISHIKAWA Akirawon againstMITSUYA Nobuaki
KAWAGUCHI Hayatowon againstNAKAYAMA Takahiro
HAGA Kazutoshiwon againstASAKAWA Takuya
MIYAZAKI Toruwon againstSAWAKI Yusuke
MURAKAMI Takeshiwon againstNARUMI Hisatoshi
MATSUYA Shinpeiwon againstKURACHI Takayuki
ASAHINA Satoshiwon againstTAKENOBU Kosuke
MIYAOKA Tamakiwon againstITAGAKI Kenichi
NAGANO Yasushiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Amanewon againstIZUMI Takashi
OSHIMIZU Takanoriwon againstIWATA Hiroyuki
KANEDA Shigeruwon againstYOSHIKAWA Takeshi
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstKAWARADA Seiji
OHTAKE Kosukewon againstITABASHI Kunihiro
SUEKUNI Makotowon againstYOSHIYUKI Suganuma
NARIYA Makotowon againstYOSHIDA Taisaku
NAMIKI Kazunariwon againstSAITO Riki
NAGAO Hirotowon againstYAMAGATA Naohiro
AKASHI Tomonewon againstKAMEDA Ryota
KOZUKA Katsuhikowon againstTATENO Ryuuji
NAGASHIMA Kazuhitowon againstTSUCHIDA Daisuke
OKUDA Tsuyoshiwon againstARAKI Yasuyuki
ASOU Daisukewon againstSUZUKI Ryo
KIYONOBU Kentawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
OHUCHI Yasuhirowon againstTSUKAMOTO Kazuma
ISHII Kiyotakawon againstHIROHATA Kenji
NAGAMATSU Ryotawon againstKOIDE Satoshi
NAKAMORI Chiakiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
ISAKA Tomoakiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
TOJO Atsushiwon againstKAWABATA Seiji
FUJITA Takeshiwon againstANDO Yoshifumi
KANAZAWA Kotawon againstWATANABE Keiichi
TANAKA Shuntarowon againstTAKAHASHI Shiu
AIHARA Shigeakiwon againstSATO Koichiro
MORI Takahirowon againstTANAKA Irie
TAKAHASHI Hisashiwon againstSHINOHARA Chiaki
KANDA Yoshihirowon againstIWAKURA Hiroaki
NISHIMURA Tatsuyukiwon againstKATO Tomihiro
SHIMONOSONO Kozowon againstKOBAYASHI Manabu
NOBUKAWA Hirokiwon againstAIHARA Shigeaki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOHMORI Keita
NUNOME Naoyawon againstTOJO Atsushi
YAMAKAWA Takashiwon againstMIYAZAKI Toru
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSHIMONOSONO Kozo
ESAKI Yutawon againstISHII Kiyotaka
TACHIKI Akirawon againstHIROHATA Kenji
NAKAMORI Hirokiwon againstTAKANASHI Yusuke
SATANI Tetsuwon againstKAGAWA Yoichi
SASAKI Soheiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
YAMADA Gorowon againstTAKAHASHI Hisashi
OKAMOTO Kazukiwon againstKOBAYASHI Manabu
GOTO Masahirowon againstTANAKA Shuntaro
TAKIZAWA Masakiwon againstOKUDA Tsuyoshi
ITO Junyawon againstOHUCHI Yasuhiro
TOMOTA Yusukewon againstOSHIMIZU Takanori
GOTO Hiroshiwon againstAKASHI Tomone
SANO Hidekazuwon againstISAKA Tomoaki
KURITA Seiyawon againstITABASHI Kunihiro
HISHIYAMA Yuichiwon againstNISHIMURA Tatsuyuki
ISHIKAWA Akirawon againstFUJITA Takeshi
KAWAGUCHI Hayatowon againstTANAKA Amane
HAGA Kazutoshiwon againstNARIYA Makoto
KAMEDA Ryotawon againstSUGIYAMA Tomoyuki
MATSUYA Shinpeiwon againstWAKU You
ASAHINA Satoshiwon againstKANAZAWA Kota
KITAJIMA Hidekiwon againstKAWABATA Seiji
KANEDA Shigeruwon againstNAGASAKI Hidekazu
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstKOZUKA Katsuhiko
OHTAKE Kosukewon againstKOSHINO Kazuhiko
SUEKUNI Makotowon againstMURAKAMI Takeshi
TOKUSHIMA Akirawon againstTAKAHASHI Shiu
NAMIKI Kazunariwon againstMORI Takahiro
NAGAO Hirotowon againstHAGIKURA Yutaka
ASAKAWA Takuyawon againstYOSHIDA Taisaku
NARUMI Hisatoshiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
ENOMOTO Hiroyukiwon againstNAKAMORI Chiaki
ASOU Daisukewon againstNAGANO Yasushi
KIYONOBU Kentawon againstKANDA Yoshihiro
SAITO Rikiwon againstTANAKA Irie
MITSUYA Nobuakiwon againstANDO Yoshifumi
SATO Hisakazuwon againstSHINOHARA Chiaki
SAWAKI Yusukewon againstASAI Takahiro
TAKENOBU Kosukewon againstWATANABE Keiichi
NAGAMATSU Ryotawon againstMIYAOKA Tamaki
ITAGAKI Kenichiwon againstKOIDE Satoshi
TATENO Ryuujiwon againstKAWARADA Seiji
KATSURA Hisatoshiwon againstYAMAGATA Naohiro
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstIWAKURA Hiroaki
IZUMI Takashiwon againstNAKAYAMA Takahiro
SUZUKI Ryowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
NOBUKAWA Hirokiwon againstNAGAO Hiroto
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNAGAMATSU Ryota
NUNOME Naoyawon againstENOMOTO Hiroyuki
YAMAKAWA Takashiwon againstNAMIKI Kazunari
UMEZAWA Yoshinoriwon againstASOU Daisuke
TAKANASHI Yusukewon againstKANAZAWA Kota
TACHIKI Akirawon againstYOSHIKAWA Takeshi
NAKAMORI Hirokiwon againstASAHINA Satoshi
SATANI Tetsuwon againstKIYONOBU Kenta
SASAKI Soheiwon againstGOTO Hiroshi
NAGASAKI Hidekazuwon againstISHII Kiyotaka
OKAMOTO Kazukiwon againstSUZUKI Ryo
GOTO Masahirowon againstMATSUYA Shinpei
TAKIZAWA Masakiwon againstHAGA Kazutoshi
ITO Junyawon againstKAWAGUCHI Hayato
TOMOTA Yusukewon againstSUEKUNI Makoto
KOSHINO Kazuhikowon againstNISHIMURA Tatsuyuki
HAGIKURA Yutakawon againstAIHARA Shigeaki
KURITA Seiyawon againstKATO Tomihiro
IWATA Hiroyukiwon againstNARUMI Hisatoshi
HISHIYAMA Yuichiwon againstOHTAKE Kosuke
ISHIKAWA Akirawon againstSANO Hidekazu
MIYAZAKI Toruwon againstMORI Takahiro
MURAKAMI Takeshiwon againstOSHIMIZU Takanori
KAMEDA Ryotawon againstTSUCHIDA Daisuke
TODA Tomoyawon againstTAKENOBU Kosuke
MIYAOKA Tamakiwon againstOHMORI Keita
NAGANO Yasushiwon againstSHIMONOSONO Kozo
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstKITAJIMA Hideki
SHIMIZU Ryuseiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
KOIDE Satoshiwon againstTAKAHASHI Shiu
KANEDA Shigeruwon againstESAKI Yuta
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstYAMADA Goro
WAKU Youwon againstTANAKA Shuntaro
NARIYA Makotowon againstOKUDA Tsuyoshi
TOKUSHIMA Akirawon againstKURACHI Takayuki
SATO Koichirowon againstKATSURA Hisatoshi
AKASHI Tomonewon againstNAGASHIMA Kazuhito
KOZUKA Katsuhikowon againstTAKAHASHI Hisashi
TSUKAMOTO Kazumawon againstIZUMI Takashi
ASAKAWA Takuyawon againstARAKI Yasuyuki
YAMAGATA Naohirowon againstANDO Yoshifumi
IWAKURA Hiroakiwon againstKAWARADA Seiji
OHUCHI Yasuhirowon againstTANAKA Amane
SAITO Rikiwon againstSAWAKI Yusuke
MITSUYA Nobuakiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
SATO Hisakazuwon againstTATENO Ryuuji
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstKOBAYASHI Manabu
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstTANAKA Irie
NAKAMORI Chiakiwon againstTOJO Atsushi
ISAKA Tomoakiwon againstFUJITA Takeshi
KAGAWA Yoichiwon againstKANDA Yoshihiro
ITAGAKI Kenichiwon againstUNO Toshihiro
ITABASHI Kunihirowon againstASAI Takahiro
YOSHIDA Taisakuwon againstHIROHATA Kenji
NAKAYAMA Takahirowon againstKAWABATA Seiji
WATANABE Keiichiwon againstSHINOHARA Chiaki
NOBUKAWA Hirokiwon againstISHIKAWA Akira
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKANEDA Shigeru
NUNOME Naoyawon againstHISHIYAMA Yuichi
YAMAKAWA Takashiwon againstSASAKI Sohei
ESAKI Yutawon againstNAGAMATSU Ryota
TAKANASHI Yusukewon againstKOZUKA Katsuhiko
TACHIKI Akirawon againstITAGAKI Kenichi
NAKAMORI Hirokiwon againstTAKIZAWA Nobuyuki
SATANI Tetsuwon againstTOMOTA Yusuke
YAMADA Gorowon againstASAHINA Satoshi
NAGASAKI Hidekazuwon againstMIYAOKA Tamaki
OKAMOTO Kazukiwon againstASAKAWA Takuya
GOTO Masahirowon againstITO Junya
TAKIZAWA Masakiwon againstUMEZAWA Yoshinori
GOTO Hiroshiwon againstNAMIKI Kazunari
SANO Hidekazuwon againstNAGAO Hiroto
KOSHINO Kazuhikowon againstNAKAMORI Chiaki
HAGIKURA Yutakawon againstISAKA Tomoaki
KURITA Seiyawon againstYAMAZAKI Nobuyuki
IWATA Hiroyukiwon againstSHIMIZU Ryusei
KAWAGUCHI Hayatowon againstMATSUYA Shinpei
HAGA Kazutoshiwon againstASOU Daisuke
MIYAZAKI Toruwon againstAKASHI Tomone
MURAKAMI Takeshiwon againstKAGAWA Yoichi
KAMEDA Ryotawon againstSAITO Riki
TODA Tomoyawon againstSATO Hisakazu
TANAKA Amanewon againstTANAKA Shuntaro
OSHIMIZU Takanoriwon againstKANDA Yoshihiro
KITAJIMA Hidekiwon againstKATO Tomihiro
ARAKI Yasuyukiwon againstSUZUKI Ryo
KOIDE Satoshiwon againstNAKAYAMA Takahiro
OHTAKE Kosukewon againstENOMOTO Hiroyuki
SUEKUNI Makotowon againstKIYONOBU Kenta
WAKU Youwon againstOHUCHI Yasuhiro
NARIYA Makotowon againstNAGANO Yasushi
TOKUSHIMA Akirawon againstTSUKAMOTO Kazuma
SATO Koichirowon againstMITSUYA Nobuaki
NAGASHIMA Kazuhitowon againstMORI Takahiro
OKUDA Tsuyoshiwon againstSHIMONOSONO Kozo
KURACHI Takayukiwon againstIZUMI Takashi
NARUMI Hisatoshiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
YAMAGATA Naohirowon againstWATANABE Keiichi
IWAKURA Hiroakiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
ISHII Kiyotakawon againstOHMORI Keita
SAWAKI Yusukewon againstTSUCHIDA Daisuke
SHINAGAWA Yukinobuwon againstKATSURA Hisatoshi
TAKENOBU Kosukewon againstTATENO Ryuuji
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstYOSHIDA Taisaku
TAKAHASHI Shiuwon againstKAWABATA Seiji
KOBAYASHI Manabuwon againstHIROHATA Kenji
TOJO Atsushiwon againstNISHIMURA Tatsuyuki
FUJITA Takeshiwon againstAIHARA Shigeaki
KANAZAWA Kotawon againstTAKAHASHI Hisashi
YOSHIKAWA Takeshiwon againstUNO Toshihiro
ITABASHI Kunihirowon againstSUGIYAMA Tomoyuki
TANAKA Iriewon againstASAI Takahiro
SHINOHARA Chiakiwon againstANDO Yoshifumi
NOBUKAWA Hirokiwon againstTAKIZAWA Masaki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstGOTO Masahiro
NUNOME Naoyawon againstYAMAKAWA Takashi
UMEZAWA Yoshinoriwon againstISHIKAWA Akira
ESAKI Yutawon againstKAWAGUCHI Hayato
TAKANASHI Yusukewon againstMURAKAMI Takeshi
TACHIKI Akirawon againstTOKUSHIMA Akira
NAKAMORI Hirokiwon againstSATANI Tetsu
SASAKI Soheiwon againstHISHIYAMA Yuichi
YAMADA Gorowon againstSUEKUNI Makoto
NAGASAKI Hidekazuwon againstWAKU You
OKAMOTO Kazukiwon againstSATO Koichiro
ITO Junyawon againstKANEDA Shigeru
TOMOTA Yusukewon againstTAKIZAWA Nobuyuki
GOTO Hiroshiwon againstOHTAKE Kosuke
SANO Hidekazuwon againstHAGA Kazutoshi
KOSHINO Kazuhikowon againstMIYAZAKI Toru
HAGIKURA Yutakawon againstNARIYA Makoto
KURITA Seiyawon againstKAMEDA Ryota
IWATA Hiroyukiwon againstTODA Tomoya
MATSUYA Shinpeiwon againstNAGAMATSU Ryota
ASAHINA Satoshiwon againstKIYONOBU Kenta
MIYAOKA Tamakiwon againstOHUCHI Yasuhiro
NAGANO Yasushiwon againstISAKA Tomoaki
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstSAITO Riki
SHIMIZU Ryuseiwon againstSATO Hisakazu
TANAKA Amanewon againstISHII Kiyotaka
OSHIMIZU Takanoriwon againstKANAZAWA Kota
KITAJIMA Hidekiwon againstSAWAKI Yusuke
ARAKI Yasuyukiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
KOIDE Satoshiwon againstITABASHI Kunihiro
NAMIKI Kazunariwon againstENOMOTO Hiroyuki
NAGAO Hirotowon againstASOU Daisuke
AKASHI Tomonewon againstNAKAMORI Chiaki
KOZUKA Katsuhikowon againstKAGAWA Yoichi
TSUKAMOTO Kazumawon againstITAGAKI Kenichi
ASAKAWA Takuyawon againstMITSUYA Nobuaki
NAGASHIMA Kazuhitowon againstTOJO Atsushi
OKUDA Tsuyoshiwon againstFUJITA Takeshi
KURACHI Takayukiwon againstYOSHIKAWA Takeshi
NARUMI Hisatoshiwon againstTAKENOBU Kosuke
YAMAGATA Naohirowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
IWAKURA Hiroakiwon againstMORI Takahiro
OHMORI Keitawon againstSHIMONOSONO Kozo
TSUCHIDA Daisukewon againstKANDA Yoshihiro
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Ryo
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
TAKAHASHI Shiuwon againstTANAKA Irie
KOBAYASHI Manabuwon againstSHINOHARA Chiaki
TANAKA Shuntarowon againstNISHIMURA Tatsuyuki
AIHARA Shigeakiwon againstTAKAHASHI Hisashi
KATO Tomihirowon againstIZUMI Takashi
TATENO Ryuujiwon againstKATSURA Hisatoshi
YOSHIDA Taisakuwon againstNAKAYAMA Takahiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstWATANABE Keiichi
KAWARADA Seijiwon againstASAI Takahiro
KAWABATA Seijiwon againstHIROHATA Kenji
NOBUKAWA Hirokiwon againstNAKAMORI Hiroki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNUNOME Naoya
YAMAKAWA Takashiwon againstGOTO Masahiro
UMEZAWA Yoshinoriwon againstTOMOTA Yusuke
ESAKI Yutawon againstGOTO Hiroshi
TAKANASHI Yusukewon againstHAGIKURA Yutaka
TACHIKI Akirawon againstKURITA Seiya
SATANI Tetsuwon againstTAKIZAWA Masaki
SASAKI Soheiwon againstITO Junya
YAMADA Gorowon againstSANO Hidekazu
NAGASAKI Hidekazuwon againstKOSHINO Kazuhiko
OKAMOTO Kazukiwon againstIWATA Hiroyuki
HISHIYAMA Yuichiwon againstKANEDA Shigeru
ISHIKAWA Akirawon againstTAKIZAWA Nobuyuki
KAWAGUCHI Hayatowon againstOHTAKE Kosuke
HAGA Kazutoshiwon againstSUEKUNI Makoto
MIYAZAKI Toruwon againstWAKU You
MURAKAMI Takeshiwon againstNARIYA Makoto
KAMEDA Ryotawon againstTOKUSHIMA Akira
TODA Tomoyawon againstSATO Koichiro
MATSUYA Shinpeiwon againstNAMIKI Kazunari
ASAHINA Satoshiwon againstNAGAO Hiroto
MIYAOKA Tamakiwon againstAKASHI Tomone
NAGANO Yasushiwon againstKOZUKA Katsuhiko
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
SHIMIZU Ryuseiwon againstASAKAWA Takuya
TANAKA Amanewon againstNAGASHIMA Kazuhito
OSHIMIZU Takanoriwon againstOKUDA Tsuyoshi
KITAJIMA Hidekiwon againstKURACHI Takayuki
ARAKI Yasuyukiwon againstNARUMI Hisatoshi
KOIDE Satoshiwon againstYAMAGATA Naohiro
ENOMOTO Hiroyukiwon againstIWAKURA Hiroaki
ASOU Daisukewon againstNAGAMATSU Ryota
KIYONOBU Kentawon againstNAKAMORI Chiaki
OHUCHI Yasuhirowon againstISAKA Tomoaki
SAITO Rikiwon againstKAGAWA Yoichi
MITSUYA Nobuakiwon againstITAGAKI Kenichi
SATO Hisakazuwon againstTOJO Atsushi
ISHII Kiyotakawon againstFUJITA Takeshi
SAWAKI Yusukewon againstKANAZAWA Kota
SHINAGAWA Yukinobuwon againstYOSHIKAWA Takeshi
TAKENOBU Kosukewon againstITABASHI Kunihiro
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstTANAKA Shuntaro
OHMORI Keitawon againstAIHARA Shigeaki
TSUCHIDA Daisukewon againstKATO Tomihiro
UNO Toshihirowon againstTATENO Ryuuji
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstYOSHIDA Taisaku
TAKAHASHI Shiuwon againstYOSHIYUKI Suganuma
KOBAYASHI Manabuwon againstKAWARADA Seiji
MORI Takahirowon againstNISHIMURA Tatsuyuki
TAKAHASHI Hisashiwon againstSHIMONOSONO Kozo
KANDA Yoshihirowon againstIZUMI Takashi
KATSURA Hisatoshiwon againstSUZUKI Ryo
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstNAKAYAMA Takahiro
TANAKA Iriewon againstWATANABE Keiichi
SHINOHARA Chiakiwon againstKAWABATA Seiji
ANDO Yoshifumiwon againstASAI Takahiro
NOBUKAWA Hirokiwon againstNAKAJIMA Tetsuya
NUNOME Naoyawon againstNAKAMORI Hiroki
YAMAKAWA Takashiwon againstSATANI Tetsu
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSASAKI Sohei
ESAKI Yutawon againstYAMADA Goro
TAKANASHI Yusukewon againstNAGASAKI Hidekazu
TACHIKI Akirawon againstOKAMOTO Kazuki